A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie74259.4337.310714831.446.8661069.9
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.91133.7147.6
DŚU - wniosek o wydanie decyzji40.2129.761.9
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 16.322.532.361.9133
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie34.534.5
DŚU ostateczna32.730.563.2
Koncepcja programowa - oferty2121
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie125.937.5128591.54175.3468.2
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu56.71021.73.615.461168.4
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji1515
Projekt - przetarg na opracowanie769.32.578.8
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie11.511.5
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie23.77.820.710.52385.7
Postanowienie wojewody35.29.344.5
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko15.916.132
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ94.97.2102.1
Obwieszczenie RDOŚ56.456.4
Pozwolenie wodnoprawne1432.946.9
Postanowienie RDOŚ644.53098.5
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej16.918.417.537.1107.641.583.513.41.540.556.341475.2
Decyzja ZnRID ostateczna4.74.7
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie20.337.511.739.760.635.917.910.444278
Prekwalifikacja24.124.1
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu2.441.744.1
Unieważnienie przetargu2323
Wybór wykonawcy21.914.436.3
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynik8.18.1
Podpisanie umowy na realizację zadania24.23.518.223.3162917.827.828.57.9196.2
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x313.313.3
Przekazanie placu budowy718.31742.3
Rozpoczęcie robót35.813.192077.9
Przejezdność1.81.819.242.140.714.720.214.7155.2
Oddanie do użytku459.9376.1569.224.222.470.514.6350.4168132.7420.1497.44873.197.212.911.7123.950.151.119.344.332.16.84.35.93686.2
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9627.9672.129.522.478.2136.236.8477.6524.2448.9766620.2509.8560.7353.241.4227.1325.8593.251.119134117.6217.2209.84.35.91148557 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo