A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetarg34.5355.975.4
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty32.730155.747130.4
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie126.3150182.882.56486.63050772.2
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu13.35366.3
DŚU - wniosek o wydanie decyzji9074164
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 87.1739.3481211204.4
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie21.121.1
DŚU ostateczna361573.1124.1
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie123.5123.5
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu1075.385.3
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji321.533.5
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji24.743.368
Projekt - przetarg na opracowanie16.130124.748.92.561184.2
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie2.923.910.767.416.5121.4
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie1645.561.5
Postanowienie wojewody7.82330.8
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ12.542.755.2
Obwieszczenie RDOŚ1816.396179.823.866246.9
Postanowienie RDOŚ18.814.833.6
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej632.522.115.194.216.312.519.4218.1
Decyzja ZnRID ostateczna14.118.332.4
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie19.719.7
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu55.355.3
Odwołanie19.712.6446.482.7
Rozstrzygnięcie odwołania5.25.2
Podpisanie umowy na realizację zadania183.553.28.520.56027.58.147.5112.515.2374.5
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x320.320.3
Przekazanie placu budowy37.563.422.3123.2
Rozpoczęcie robót16.11312.942
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy40.240.2
Przejezdność24.29.74.524.663
Oddanie do użytku465.8348.9512.72622.424.345.836.8408.5352.2212.6573.8524.973.294.797.225.126.4194.2167.451.13427.4133.16.84.35.94495.5
Zakończenie prac, bez oddania do ruchu7.27.2
Postanowienie/obwieszczenie GDOŚ94251
Rozpatrzenie skargi1212
Koncepcja programowa - spotkania informacyjne2121
Zawiadomienie44.719.321.36520170.3
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego37.237.2
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego30.113.843.9
ZnRID zamienny8.38.3
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9661.6678.729.522.484.5145.636.8477.6554.2424.3809.7620.2638.9582.5346.241.4222.2325.8614.851.1253.634117.8217.2209.84.35.91148885.5 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 423.6 km