A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty356095
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie771224.4311.11077434.3828.8
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.951.29149.475.7388.2
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 3516.332.316.5100.1
DŚU - odwołania od decyzji58.51247.8118.3
DŚU ostateczna47.532.7118.130.561289.8
Koncepcja programowa - przetarg27.527.5
Koncepcja programowa - oferty853.6593.6
Koncepcja programowa - wybór wykonwacy69.21079.2
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie28.835.769.4182.6316.5
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu5.617.923.5
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie21.46.432.660.4
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko3.63.629.422.58.167.2
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ163046
Obwieszczenie RDOŚ34.54810.292.7
Postanowienie RDOŚ14.814.8
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej13.359.513.9162.9135.59.971.511.895.512.8523.6
Decyzja ZnRID ostateczna6.511.618.1
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie9.59.5
Przetarg ograniczony - ogłoszenie85.585.5
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu8.516.324.8
Unieważnienie przetargu2323.346.3
Ocena najkorzystniejszej oferty16.716.7
Wybór wykonawcy31.29.740.9
Odwołanie4.718.312.313.448.7
Rozstrzygnięcie odwołania12.218.430.6
Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty4343
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcie15.915.9
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynik16.916.9
Podpisanie umowy na realizację zadania56.95.3161.244.742.6165.938.517.879.698.914.796.5759.6
Rozpoczęcie robót13.113.1
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy8.18.1
Przejezdność8.729.213.351.2
Oddanie do użytku423.3467569.224.222.470.514.6250.8130.654.6370.8451.64873.185.412.911.781.362.651.1644.319.36.84.35.93362.3
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
560.9631.7672.129.522.476136.236.8477.6450.5448.7730.3619.9509.8566.7353.241.4207.9326.4593.251.134117.6217.6209.84.35.98131.5 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo