A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty31.412.566109.9
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie774259.4352.310714834.3982
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.951.245.7199.8
DŚU - wniosek o wydanie decyzji40.29.749.9
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 16.332.348.6
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie34.510.261105.7
DŚU ostateczna32.730.563.2
Koncepcja programowa - przetarg90.990.9
Koncepcja programowa - oferty216891.564.3244.8
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie13337.545.721.717154.927.5437.3
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu5.619.347.715.488
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji1717
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji44
Projekt - przetarg na opracowanie23.92.526.4
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie16.97.820.41466.634.4160.1
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie37.1744.1
Postanowienie wojewody3.659.53.649.83.6120.1
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko21.522.54.548.5
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ63.563.5
Obwieszczenie RDOŚ39.721.46430155.1
Postanowienie RDOŚ88
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej14.81.813.91.8162.9116.97.99.913.41.595.519.4459.7
Decyzja ZnRID ostateczna4.74.7
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie24.217.942.1
Przetarg ograniczony - ogłoszenie69.569.5
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu27.827.8
Unieważnienie przetargu9.523128.152.6
Rozstrzygnięcie odwołania8.58.5
Rezygnacja z podpisania16.316.3
Podpisanie umowy na realizację zadania96.53.59.767.122.234.217.812.254.212.3102.5432.2
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x313.313.3
Rozpoczęcie robót13.113.1
Przejezdność1642.140.798.8
Oddanie do użytku423.3376.1569.224.222.470.514.6337.116854.6414.9487.54873.197.212.911.785.550.151.13444.319.36.84.35.93506.6
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
560.9631.7672.129.522.476136.236.8477.6450.5448.9730.3620.2509.8566.7353.241.4212.4325.8593.251.134117.6217.2209.84.35.98135.5 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo