A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty32.730352.3473.5150.5
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie34.5126.312037137.624.837.786.62.43050686.9
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu8.5645332.4157.9
DŚU - wniosek o wydanie decyzji17.8147.7156.5
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 3.435277423.647.411221.4
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie5959
DŚU ostateczna21.38.930.2
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie40.840.8
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji1.52122.5
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji43.343.3
Projekt - przetarg na opracowanie16.190.924.748.9124.9197.5
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie21.21873.416.5129.1
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie12.915.728.6
Postanowienie wojewody2323
Obwieszczenie RDOŚ5441.566161.5
Postanowienie RDOŚ3232
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej6717.543.215.110.2179612.59.7234.2
Decyzja ZnRID ostateczna14.11226.1
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie37.537.5
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu17.216.633.8
Ocena najkorzystniejszej oferty14116.443.314.411.6199.7
Wybór wykonawcy4.315.121.440.8
Odwołanie19.719.7
Rozstrzygnięcie odwołania8.38.3
Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty28.128.1
Podpisanie umowy na realizację zadania8.51752.5940.941.255.38.440.880.8354.4
Przekazanie placu budowy86.81318.132.6150.5
Rozpoczęcie robót16.11329.1
Przejezdność24.624.6
Oddanie do użytku365.6329423.677.738.6394352.2227.8572.7478.771.4154.18741.426.4184.9150.73422.5179.76.85.94224.7
Unieważnienie wyboru15.915.9
Postanowienie/obwieszczenie GDOŚ17.617.6
Skarga do Sądu Okręgowego4.34.3
Rozpatrzenie skargi6161
Zawiadomienie15.224.85.636.423.5105.5
Odwołanie od ZnRID122234
ZnRID zamienny7.814.812.935.5
Aneks11.111.1
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9631.6678.729.522.484.7136.636.8477.6524.2409.9799727.6472.7546.5378.241.4228.1328.1594.551.1253.634117.8217.2209.84.35.91148716.7 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 334 km