A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty49.5301547141.5
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie109.5150182.8161.886.61050750.7
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu13.35356122.3
DŚU - wniosek o wydanie decyzji546574193
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 49.672245.113232.33.633.711336.3
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie1414
DŚU ostateczna30.530.5
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie123.5123.5
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu104575.3130.3
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji1.51.5
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji4444
Projekt - przetarg na opracowanie30124.748.92.563.4170.5
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie3246.910.741.9131.5
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie18.815.121.715.971.5
Postanowienie wojewody7.87.8
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ12.51217.6271232.4113.5
Obwieszczenie RDOŚ30.910359.823.8109.5
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej24.214.1615.232.542.5456.716.34.510.312.519.4258.2
Decyzja ZnRID ostateczna18.318.3
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie2323
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu11.711.7
Ocena najkorzystniejszej oferty34.15.539.6
Wybór wykonawcy12.212.224.4
Rozstrzygnięcie odwołania28.91635.315.795.9
Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty20.220.2
Podpisanie umowy na realizację zadania183.553.211.420.55.343.236.615.38.117115.126.2373.4
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x320.320.3
Przekazanie placu budowy24.611.131.867.5
Rozpoczęcie robót16.11312.942
Przejezdność9.793.127.871.58.2147.3
Oddanie do użytku516.4386.4512.72622.445.836.8408.5253.8171.5542.9524.966.293.297.225.126.4194.2167.551.13430.9133.16.84.35.94384
Zakończenie prac, bez oddania do ruchu10.310.3
Unieważnienie wyboru483078
Rozpatrzenie skargi30.130.1
Koncepcja programowa - spotkania informacyjne2121
Zawiadomienie44.710.431.3464220194.4
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego9122546
Pozwolenie na użytkowanie24.324.3
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego10.249.159.3
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9661.6678.729.522.484.5145.636.8477.6554.2424.3833.7620.2638.9566.7353.241.4222.2325.8614.951.1253.634117.8217.2209.84.35.91148900.8 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 420.3 km