A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty101.8101.8
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie5.1143.722314831.446.866664
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.968.9111533.7231.5
DŚU - wniosek o wydanie decyzji46.23581.2
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 16.340.22857.59.7151.7
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie63.563.5
DŚU ostateczna28.132.74913.830.530184.1
Koncepcja programowa - oferty2121
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie44.737.58591.575.3334
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu91.71021.783.561267.9
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji6517.382.3
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji4242
Projekt - przetarg na opracowanie769.36.883.1
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie50.731.17.920109.7
Postanowienie wojewody18.318.3
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko15.912.228.1
Obwieszczenie RDOŚ25.5115.743.4184.6
Postanowienie RDOŚ12.912.9
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej40.618.417.537.113.541.135.913.416.872.964371.2
Decyzja ZnRID ostateczna4.74.7
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie175.422.4
Prekwalifikacja24.124.1
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu12.91.828.819.317.810.390.9
Unieważnienie przetargu2323
Wybór wykonawcy12.53.53.550.929.8100.2
Rozstrzygnięcie odwołania11.724.836.5
Podpisanie umowy na realizację zadania44.512.18.818.24.89.73.18.169.516.319.4214.5
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x36.66.6
Przekazanie placu budowy14.4727.648.897.8
Rozpoczęcie robót2292051
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy1.51.5
Przejezdność5030.515.21.514.715.214.7141.8
Oddanie do użytku459.9389.4569.224.222.470.514.6350.4228.1151.9462.2538.14886.297.212.911.7157.150.151.119.344.332.16.84.35.93907.9
Skarga do Sądu Okręgowego17.917.9
Rozpatrzenie skargi12.312.3
Podział zadania22.722.7
Zawiadomienie40.61511.916.584
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9627.9672.129.522.478.2145.636.8477.6524.2448.9766620.2509.8560.7353.241.4227.1325.859451.119134117.6217.2209.84.35.91148567.2 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 342.8 km