A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie74259.4352.310714831.446.8661084.9
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.91133.7147.6
DŚU - wniosek o wydanie decyzji40.2129.761.9
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 16.36432.330142.6
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie34.56195.5
DŚU ostateczna32.730.563.2
Koncepcja programowa - oferty211233
Koncepcja programowa - wybór wykonwacy2121
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie195.137.51085101.774.970.8575
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu5.635.721.7568
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji28.810.439.2
Projekt - przetarg na opracowanie769.32.578.8
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie10.334.845.1
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie23.97.820.42072.1
Postanowienie wojewody35.255.190.3
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko4242
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ104.5104.5
Obwieszczenie RDOŚ479.283.2
Pozwolenie wodnoprawne147.221.2
Postanowienie RDOŚ4.514.318.8
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej18.41.817.538.9107.697.77.913.41.599.16.6410.4
Decyzja ZnRID ostateczna4.718.323
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie15.58.123.6
Prekwalifikacja24.124.1
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu20.347.716.384.3
Unieważnienie przetargu18.32317.959.2
Rozstrzygnięcie odwołania8.58.5
Podpisanie umowy na realizację zadania77.53.59.739.411.934.217.827.812.219.455.9309.3
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x315.913.329.2
Przekazanie placu budowy77
Rozpoczęcie robót13.113.1
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy14.471.344129.7
Przejezdność19.242.150.614.714.7141.3
Oddanie do użytku423.3376.1569.224.222.470.514.6350.416854.6414.9487.54873.197.212.911.785.550.151.119.344.332.16.84.35.93518
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
560.9631.7672.129.522.476136.236.8477.6450.5448.9730.3620.2509.8566.7353.241.4227.1325.8593.251.134117.6217.2209.84.35.98150.2 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo