A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetarg137.664133.650385.2
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty32.7301530107.7
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie109.515045.2161.810476.5
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu13.35356122.3
DŚU - wniosek o wydanie decyzji3554657421.732.4282.1
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 49.667224.3504232.346.25.5264.9
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie1414
DŚU ostateczna39.439.4
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie123.5123.5
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu106875.3153.3
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji44.427.872.2
Projekt - przetarg na opracowanie30148.92.563.4145.8
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie3216.810.759.5
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie15.51217.511.121.710.388.1
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko1212.224.2
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ109109
Obwieszczenie RDOŚ12.915.240.83.372.2
Pozwolenie wodnoprawne63.463.4
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej24.21552.86.656.716.34.512.519.4208
Decyzja ZnRID ostateczna18.318.3
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie20.320.3
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu49.115.370.6135
Wybór wykonawcy10.911.612.916.551.9
Odwołanie47.518.365.8
Rozstrzygnięcie odwołania21.221.2
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcie10.710.7
Podpisanie umowy na realizację zadania185.36219.222.328.679.269.319.68.117128.89.7487.1
Przekazanie placu budowy24.631.856.4
Rozpoczęcie robót16.1138.337.4
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy1.51.5
Przejezdność49.59.714.457.21471.532.9186.2
Oddanie do użytku466.9386.4529.524.222.470.536.8392.3244.1171.5536.3524.946.693.297.212.926.4194.2114.551.13441.9110.16.84.35.94244.9
Unieważnienie wyboru108.918.9
Postanowienie/obwieszczenie GDOŚ21.321.3
Skarga do Sądu Okręgowego3.63.6
Koncepcja programowa - spotkania informacyjne2121
Zawiadomienie44.722.310.420.324.712.240.243217.8
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego91221
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego10.210.2
ZnRID zamienny2020
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9661.6678.729.522.484.5145.636.8477.6554.2424.3833.7620.2638.9566.7353.241.4222.2326.1615.351.1253.634117.8217.2209.84.35.91148901.5 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 409.4 km