A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty22.522.5
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie5.1143.7220.314821.846.866651.7
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.968.911154233.7273.5
DŚU - wniosek o wydanie decyzji46.23581.2
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 60.79.770.4
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie40.255.896
DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcie99
DŚU ostateczna553.630.530119.1
Koncepcja programowa - oferty2121
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie44.76891.515.7219.9
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu37.51021.71791.56191.8330.5
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji3582117
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji56.765121.7
Projekt - przetarg na opracowanie753.36.867.1
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie15.531.146.6
Postanowienie wojewody3.63.63.610.8
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko12.212.2
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ282048
Obwieszczenie RDOŚ115.77.7123.4
Postanowienie RDOŚ21.512.934.4
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej80.714.813.917.613.530.735.913.44.552.512.557.4347.4
Decyzja ZnRID ostateczna4.74.7
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie1.835.21.817.356.1
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu20.3445.669.9
Unieważnienie przetargu112.1112.1
Wybór wykonawcy7.834.512.855.1
Odwołanie12.812.8
Rozstrzygnięcie odwołania12.912.9
Podpisanie umowy na realizację zadania24.620.530.24.847.833.88.117.875.516.317.910.319.4327
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x317.717.7
Przekazanie placu budowy14.418.3718.348.8106.8
Rozpoczęcie robót2292051
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy1.57.69.1
Przejezdność3.5235030.51.514.723.914.7161.8
Oddanie do użytku459.9389.4569.224.222.470.514.6350.4228.1151.9469.8538.14886.297.212.911.7157.150.151.119.344.338.76.84.35.93922.1
Postanowienie/obwieszczenie GDOŚ13.813.8
Zawiadomienie10.426.819.818.275.2
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9627.9672.129.522.478.2145.636.8477.6524.2448.9801620.2509.8566.7353.241.4227.1325.859551.119134117.8217.2209.84.35.91148609.4 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 336.2 km