A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetarg9898
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty3030
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór oferty643094
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie109.52263.6161.81266434.9
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu13.314880.5241.8
DŚU - wniosek o wydanie decyzji40.835655.5146.3
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 66.232.314.5113
DŚU ostateczna129.5129.5
Koncepcja programowa - oferty217.828.8
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu37.51021.76870.575.3283
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji3567102
Projekt - przetarg na opracowanie30172.563.4103.9
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie1235.910.758.6
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie12.515.515.245.419.4108
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko12.212.2
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ20.496116.4
Obwieszczenie RDOŚ24.760.799.642101.63.3331.9
Postanowienie RDOŚ12.121.533.6
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej80.71530.734.656.716.314.114.412.516.4291.4
Decyzja ZnRID ostateczna4.72024.7
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie8.912.916.538.3
Przetarg nieograniczony na rozbudowę - ogłoszenie12.212.2
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu1818
Wybór wykonawcy4.24.2
Odwołanie3536.523.595
Rozstrzygnięcie odwołania12.9393384.9
Podpisanie umowy na realizację zadania20.376.35.357.816.339.860.648.176.919.68.11765.99.7521.7
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x366
Przekazanie placu budowy14.418.371331.884.5
Rozpoczęcie robót16.122947.1
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy1.51.5
Przejezdność9.747.57.971.581899.6
Oddanie do użytku459.9389.8562.224.222.470.532.1392.3244.1182.4463.3524.946.686.297.212.926.4184.646.851.13441.955.76.84.35.94068.5
Postanowienie/obwieszczenie GDOŚ44
Skarga do Sądu Okręgowego13.813.8
Zawiadomienie10.432.321.31564.843186.8
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9664.6678.729.522.484.5145.636.8477.6524.2416833.7620.2518566.7353.241.4222.2326.1615.151.119134117.8217.2209.84.35.91148682.5 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 383.6 km