A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty22.522.5
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie5.1108.7193.37421.746.866515.6
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.968.91115427433.7347.5
DŚU - wniosek o wydanie decyzji12.53547.5
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 48.79.758.4
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie1818
DŚU ostateczna1630.546.5
Koncepcja programowa - przetarg10.210.2
Koncepcja programowa - oferty2121
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie6891.9159.9
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu147.637.52221.71788.86191.8487.4
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji535968144
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji30136510.4118.4
Projekt - przetarg na opracowanie753.36.867.1
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie10.719.430.1
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie15.51512.543
Postanowienie wojewody3.63.63.610.8
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko12.212.2
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ2828
Obwieszczenie RDOŚ115.7115.7
Postanowienie RDOŚ21.521.5
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej80.713.933.713.530.735.913.44.514.477.4318.1
Decyzja ZnRID ostateczna4.7812.7
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie232548
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu1.842.21.87.664.8118.2
Unieważnienie przetargu56.456.4
Wybór wykonawcy12.87.920.7
Rozstrzygnięcie odwołania12.932.716.662.2
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcie15.715.7
Podpisanie umowy na realizację zadania20.312.13.520.53842.847.833.88.117.864.816.317.910.3354
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x330.530.5
Przekazanie placu budowy14.418.3748.888.5
Rozpoczęcie robót2292051
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy1.514.816.3
Przejezdność19.55030.51.514.723.914.7154.8
Oddanie do użytku459.9404.2569.224.222.470.514.6350.4228.1151.9469.8538.14886.297.212.911.7157.150.151.119.344.338.76.84.35.93936.9
Skarga do Sądu Okręgowego12.912.9
Zawiadomienie10.417.840.24813.266.612.930239.1
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9627.9672.129.522.485.2145.636.8477.6524.2416.2833.7620.2509.8566.7353.241.4227.1326.1604.651.119134117.8217.2209.84.35.91148626.3 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 343.2 km