A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty102.9526430248.9
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie104.4161.87421.766427.9
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu13.311157468181.3
DŚU - wniosek o wydanie decyzji22351075.5169.5
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 32.314.546.8
DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcie13.813.8
DŚU ostateczna41.241.2
Koncepcja programowa - oferty2121
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie61.761.7
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu44.737.51021.76888.86191.8423.5
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji3596131
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji126723.5102.5
Projekt - przetarg na opracowanie35172.52.447.9
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie24.615.211.110.761.6
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie15.545.419.480.3
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko12.212.2
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ115.7115.7
Obwieszczenie RDOŚ46.238.74.330.215.8135.2
Postanowienie RDOŚ21.521.5
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej80.732.630.734.694.514.412.590.3309.3
Decyzja ZnRID ostateczna4.7812.7
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu4833.118.49.7109.2
Ocena najkorzystniejszej oferty39.339.3
Wybór wykonawcy4.21728.249.4
Rozstrzygnięcie odwołania2525
Negocjacje12.912.9
Podpisanie umowy na realizację zadania20.376.35.357.82644.660.674.11.855.816.317.945.3502.1
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x3612.818.8
Przekazanie placu budowy14.4748.870.2
Rozpoczęcie robót16.122947.1
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy1.51.5
Przejezdność3.63.619.547.57.924.81.53.6112
Oddanie do użytku459.9404.2562.224.222.470.528.5350.4244.1182.4463.353354.486.297.212.926.418146.851.13441.938.76.84.35.94032.7
Postanowienie/obwieszczenie GDOŚ44
Rozpatrzenie skargi1212
Zawiadomienie10.420.313.240.29.6136.920250.6
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9634.6672.129.522.484.5145.636.8477.6524.2416.2833.7620.2511.6566.7353.241.4227.1326.1615.151.119134117.8217.2209.84.35.91148644.6 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 348.5 km