A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie74259.422310714831.446.866955.6
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.91133.7147.6
DŚU - wniosek o wydanie decyzji40.250129.7111.9
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 16.3422.532.396171.1
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie34.534.5
DŚU ostateczna32.74830.5111.2
Koncepcja programowa - oferty2121
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie125.937.58591.551.475.3466.6
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu56.71021.73.68561238
Projekt - przetarg na opracowanie769.32.578.8
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie16.17.924
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie23.77.812.2222388.7
Postanowienie wojewody35.235.2
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko15.915.9
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ10.4616.4
Obwieszczenie RDOŚ60.67.267.8
Pozwolenie wodnoprawne32.932.9
Postanowienie RDOŚ14164.53064.5
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej16.918.417.537.1107.632.255.413.41.540.524.341405.8
Decyzja ZnRID ostateczna4.74.7
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie37.511.739.745.635.910.4180.8
Prekwalifikacja24.124.1
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu20.32.4156.630.117.944136.3
Unieważnienie przetargu2323
Ocena najkorzystniejszej oferty11.611.6
Wybór wykonawcy14.414.4
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynik8.18.1
Podpisanie umowy na realizację zadania24.221.918.219.8162927.816.3173.2
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x313.313.3
Przekazanie placu budowy21.5718.31763.8
Rozpoczęcie robót35.892064.8
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy5.35.317.879.3107.7
Przejezdność38.821.627.714.720.214.7137.7
Oddanie do użytku459.9376.1569.224.222.470.514.6350.4168132.7440.6510.44886.297.212.911.7123.950.151.119.344.332.16.84.35.93732.8
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9627.9672.129.522.478.2136.236.8477.6524.2448.9766620.2509.8560.7353.241.4227.1325.8593.251.119134117.6217.2209.84.35.91148557 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo