A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty32.7305032473.5195.2
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór oferty34.55.740.2
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie126.3120137.682.56486.62.43050699.4
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu13.35366.3
DŚU - wniosek o wydanie decyzji19074165
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 40.94.37511131.2
DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcie13.813.8
DŚU ostateczna40.8158.964.7
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie123.5123.5
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji1.51.5
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji24.743.368
Projekt - przetarg na opracowanie16.190.924.748.9180.6
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie1054.616.581.1
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie26.952.579.4
Postanowienie wojewody2323
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ1332.445.4
Obwieszczenie RDOŚ12.521.840.266140.5
Postanowienie RDOŚ325486
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej18.86732.524.215.172.51716.312.519.49.7251
Decyzja ZnRID ostateczna14.118.332.4
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu1021.719.7446.475.3177.1
Odwołanie12.612.6
Rozstrzygnięcie odwołania5.25.2
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynik55.355.3
Podpisanie umowy na realizację zadania53.28.5176047.5112.55.5304.2
Podpisanie umowy na roz/budowę do 2x320.320.3
Przekazanie placu budowy37.546.632.6116.7
Rozpoczęcie robót16.11312.942
Przejezdność14.84.524.643.9
Oddanie do użytku389.8280.2423.624.338.6379352.2212.6539.2478.771.481.68725.126.4170.8150.73427.4133.16.85.93938.4
Zakończenie prac, bez oddania do ruchu51.87.259
Postanowienie/obwieszczenie GDOŚ17.617.6
Rozpatrzenie skargi126173
Koncepcja programowa - spotkania informacyjne2121
Zawiadomienie1818.16.543.392.6691193.320371.8
Odwołanie od ZnRID1212
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego12144268
ZnRID zamienny7.814.822.6
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9631.6678.729.522.484.5136.636.8477.6524.2410.1798.7717.2472563.7378.241.4316.7325.8614.351.1253.634117.8217.2209.84.35.91148828.6 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 310.4 km