A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetarg40.860100.8
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty3568.834.3138.1
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie771194.6242.310774695.9
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.99149.475.7337
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 15.93516.332.327.5127
DŚU - odwołania od decyzji58.547.8106.3
DŚU ostateczna13.347.532.7121.730.561306.7
Koncepcja programowa - przetarg108595
Koncepcja programowa - oferty69.2574.2
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie28.85.635.769.417.9182.6340
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu12.312.3
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji22.522.5
Postanowienie wojewody6.611.612.230.4
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko14.814.8
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ163046
Obwieszczenie RDOŚ14.834.519.94810.216.5143.9
Postanowienie RDOŚ3.63.640.212.359.7
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej6913.9162.9135.56.59.971.511.879.112.8509.9
Przetarg ograniczony - ogłoszenie85.585.5
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu64.89.731.110.416.3132.3
Unieważnienie2323.346.3
Wybór wykonawcy46.346.3
Odwołanie4.74.7
Rozstrzygnięcie odwołania8.518.312.27.963109.9
Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty10.313.423.7
Podpisanie umowy na realizację zadania56.95.3195.144.721.9187.438.524.279.674.614.7109.1789
Rozpoczęcie robót16.816.8
Przejezdność8.718.429.213.369.6
Oddanie do użytku423.3467569.224.222.470.514.6216.9130.654.6352.4459.74869.485.412.911.781.362.651.1644.319.36.84.35.93314.4
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
560.9631.7672.129.522.476136.236.8477.6450.5448.7730.3619.9509.8566.7353.241.4207.9326.4593.251.134117.6217.6209.84.35.98131.5 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo