A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetarg3737
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty32.73035322.3473.5182.5
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie34.5126.3120137.624.869.786.62.43050681.9
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu8.55361.5
DŚU - wniosek o wydanie decyzji17.8147.7156.5
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 40.935273.647.411164.9
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie5959
DŚU ostateczna8.18.917
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji1.52122.5
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji43.343.3
Projekt - przetarg na opracowanie16.190.924.748.9180.6
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie21.21897.116.5152.8
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie12.940.753.6
Postanowienie wojewody2323
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ12.232.444.6
Obwieszczenie RDOŚ547439.166233.1
Postanowienie RDOŚ3232
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej6717.543.215.11737.112.59.7165.1
Decyzja ZnRID ostateczna14.11226.1
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie14116.429.5159.9
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu8.44.362.88.44416.6144.5
Unieważnienie przetargu40.840.8
Ocena najkorzystniejszej oferty7.56.431.545.4
Wybór wykonawcy43.943.9
Odwołanie1219.731.7
Rozstrzygnięcie odwołania13.88.35.227.3
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcie11.211.2
Podpisanie umowy na realizację zadania8.51752.5921.755.318.349.3231.6
Przekazanie placu budowy86.81318.143160.9
Rozpoczęcie robót16.11329.1
Przejezdność14.824.639.4
Oddanie do użytku365.6329423.677.738.6394352.2227.8557.9478.771.4154.18741.426.4184.9150.73427.4179.76.85.94214.8
Postanowienie/obwieszczenie GDOŚ17.617.6
Skarga do Sądu Okręgowego4.34.3
Rozpatrzenie skargi10.26171.2
Zawiadomienie15.224.82936.423.510.2139.1
Odwołanie od ZnRID1211.623.6
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego2222
ZnRID zamienny7.814.812.935.5
Aneks11.111.1
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9631.6678.729.522.484.7136.636.8477.6524.2409.9799732.4472.7546.5378.241.4228.1328.1594.551.1253.634117.8217.2209.84.35.91148721.5 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 334 km