A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty36.536.5
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie74143.72236514831.446.866797.9
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.91133.7147.6
DŚU - wniosek o wydanie decyzji115.735150.7
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 16.332.357.59.7115.8
DŚU ostateczna32.7483.630.5114.8
Koncepcja programowa - oferty2121
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie125.937.58591.518.375.3433.5
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu56.71021.770.261219.6
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji17.317.3
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji4242
Projekt - przetarg na opracowanie769.32.578.8
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie31.118.37.957.3
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie4343
Postanowienie wojewody23.735.258.9
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko15.912.228.1
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ152237
Obwieszczenie RDOŚ25.540.2116.2181.9
Postanowienie RDOŚ1414
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej16.918.417.537.132.841.140.613.416.850.941326.5
Decyzja ZnRID ostateczna4.74.7
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie39.734.517.810.4102.4
Prekwalifikacja24.124.1
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu25.45.314.15.350.924.817.9143.7
Unieważnienie przetargu2323
Ocena najkorzystniejszej oferty11.111.1
Wybór wykonawcy20.39.76.641.719.497.7
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcie12.112.1
Podpisanie umowy na realizację zadania24.221.918.24.83.18.127.816.324.6149
Przekazanie placu budowy14.4718.31756.7
Rozpoczęcie robót35.892064.8
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy1.565.366.8
Przejezdność30.749.736.81.514.715.214.7163.3
Oddanie do użytku459.9389.4569.224.222.470.514.6350.4228.1132.7440.6538.14886.297.212.911.7157.150.151.119.344.332.16.84.35.93867.1
Rozpatrzenie skargi12.312.3
Podział zadania22.722.7
Zawiadomienie7.826.81610.211.920.146.5139.3
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9627.9672.129.522.478.2136.236.8477.6524.2448.9766620.2509.8560.7353.241.4227.1325.8593.751.119134117.6217.2209.84.35.91148557.5 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 342.8 km