A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetarg3535
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty115.768.8184.5
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór oferty4.34.3
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie7471115.4242.310774620.7
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.99149.475.7337
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 3516.38232.327.5193.1
DŚU - odwołania od decyzji58.56147.8167.3
DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcie32.732.7
DŚU ostateczna13.347.5118.130.5209.4
Koncepcja programowa - przetarg69.21018.397.5
Koncepcja programowa - oferty21.7526.7
Koncepcja programowa - wybór wykonwacy33.133.1
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie28.85.65547.717.9131.2286.2
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu12.312.3
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji22.522.5
Postanowienie wojewody6.611.613.231.4
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko14.814.8
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ34.56430128.5
Obwieszczenie RDOŚ1213.825.8
Postanowienie RDOŚ3.63.61640.215.879.2
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej6913.9146.9135.56.59.971.511.874.612.8489.4
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie9.79.7
Przetarg ograniczony - ogłoszenie85.585.5
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu80.731.110.418.328.529.943241.9
Unieważnienie234516.584.5
Wybór wykonawcy1.524.32045.8
Odwołanie8.54.713.2
Rozstrzygnięcie odwołania10.310.3
Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty13.413.4
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcie20.44262.4
Podpisanie umowy na realizację zadania56.95.3195.144.7210.138.524.279.632.614.7109.1747.8
Rozpoczęcie robót16.816.8
Przejezdność8.718.429.213.369.6
Oddanie do użytku423.3467569.224.222.470.514.6216.9130.654.6352.4459.74869.485.412.911.781.362.651.1644.319.36.84.35.93314.4
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
560.9631.7672.129.522.476136.236.8477.6450.5448.7730.3619.9509.8551.7350.241.4207.9326.4593.251.134117.6217.6209.84.35.98113.5 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo