A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie74259.4337.310714831.446.8661069.9
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.91133.7147.6
DŚU - wniosek o wydanie decyzji40.2129.761.9
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 16.322.532.371.1
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie34.5646130189.5
DŚU ostateczna39.732.710.230.5113.1
Koncepcja programowa - oferty2121
Koncepcja programowa - wybór wykonwacy122133
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie195.137.58591.574.970.8554.8
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu5.624.721.7557
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji153.610.429
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji28.828.8
Projekt - przetarg na opracowanie769.32.578.8
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie10.310.52343.8
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie56.57.820.429.420134.1
Postanowienie wojewody35.219.3151786.5
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko16.11026.1
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ104.5104.5
Obwieszczenie RDOŚ57.391.116.4164.8
Pozwolenie wodnoprawne1427.241.2
Postanowienie RDOŚ4.54.5
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej18.417.537.1107.683.514.513.41.540.514.36.6354.9
Decyzja ZnRID ostateczna4.74.7
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie2121
Prekwalifikacja24.124.1
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu15.514.4168.147.7101.7
Unieważnienie przetargu18.32317.959.2
Wybór wykonawcy16.316.3
Podpisanie umowy na realizację zadania44.53.59.723.311.934.217.827.812.219.412.9217.2
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x313.313.3
Przekazanie placu budowy718.325.3
Rozpoczęcie robót13.113.1
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy55.34499.3
Przejezdność1.81.819.242.150.614.720.214.7165.1
Oddanie do użytku459.9376.1569.224.222.470.514.6350.416854.6414.9487.54873.197.212.911.7123.950.151.119.344.332.16.84.35.93593
Zakończenie prac, bez oddania do ruchu14.214.2
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
560.9631.7672.129.522.476136.236.8477.6450.5448.9730.3620.2509.8566.7353.241.4227.1325.8593.251.134117.6217.2209.84.35.98150.2 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo