A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty49.53015137.6109.6341.7
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór oferty245074
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie109.515045.2161.810476.5
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu13.35356122.3
DŚU - wniosek o wydanie decyzji546574193
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 49.672225.413232.33.633.711316.6
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie1414
DŚU ostateczna30.530.5
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie123.5123.5
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu106875.3153.3
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji10.310.3
Komisja Oceny Przygotowania Inwestycji44.444.4
Projekt - przetarg na opracowanie30124.748.92.563.4170.5
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie50.823.919.110.726.3130.8
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie17.621.739.3
Postanowienie wojewody14.114.1
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ12.512271232.495.9
Obwieszczenie RDOŚ30.954.79.727.1122.4
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej24.2624.332.542.56.656.716.34.510.312.519.4255.8
Decyzja ZnRID ostateczna18.318.3
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu35.828.25.569.5
Unieważnienie przetargu12.112.1
Ocena najkorzystniejszej oferty12.440.452.8
Rozstrzygnięcie odwołania49.16418.330161.4
Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty1015.725.7
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcie15.315.3
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynik12.212.2
Podpisanie umowy na realizację zadania183.553.219.220.528.666.236.630.18.1175912.926.2399.1
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x320.320.3
Przekazanie placu budowy24.631.856.4
Rozpoczęcie robót16.11329.1
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy1.51.5
Przejezdność16.79.757.21471.514.7120.8
Oddanie do użytku499.7386.4512.72622.445.836.8408.5244.1171.5536.3524.966.293.297.225.126.4194.216151.13430.9110.16.84.35.94321.5
Zakończenie prac, bez oddania do ruchu10.310.3
Koncepcja programowa - spotkania informacyjne2121
Zawiadomienie44.715.222.310.456.2464243279.8
Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego91255.176.1
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego10.240.250.4
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S50  S51  S52  S61  S74  S79  S86  A50 Suma
560.9661.6678.729.522.484.5145.636.8477.6554.2424.3833.7620.2638.9566.7353.241.4222.2326.8615.351.1253.634117.8217.2209.84.35.91148902.2 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo
Łączna dlugość odcinków oznaczonych jako S lub A, dla których prowadzone są prace w celu rozbudowy 420.3 km