A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetarg12.56678.5
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - oferty7474
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie774259.4352.31077434.3908
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.9451.2109.29.7277
DŚU - wniosek o wydanie decyzji40.240.2
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 39.734.516.3932.3131.8
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie6161
DŚU ostateczna7.832.712118.130.5201.1
Koncepcja programowa - przetarg6864.3132.3
Koncepcja programowa - oferty3558.593.5
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie9845.721.717172.227.5382.1
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu5.619.347.715.488
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji1717
Projekt - przetarg na opracowanie162.518.5
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie6.424.65990
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie79.616.6
Postanowienie wojewody59.559.5
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko21.522.54.548.5
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ1616
Obwieszczenie RDOŚ14.83910.23094
Pozwolenie wodnoprawne6.66.6
Postanowienie RDOŚ3.63.63.6818.8
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej14.81.813.91.8162.9116.97.99.971.595.519.4453.3
Decyzja ZnRID ostateczna11.611.6
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie13.327.817.959
Przetarg ograniczony - ogłoszenie69.569.5
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu7.98.116
Unieważnienie przetargu24.29.52356.7
Wybór wykonawcy7.97.9
Odwołanie8.54.713.2
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynik9.79.7
Rezygnacja z podpisania16.316.3
Podpisanie umowy na realizację zadania113.43.5121.51642.69817.812.288.314.712.3102.5642.8
Rozpoczęcie robót13.113.1
Przejezdność42.143.485.5
Oddanie do użytku423.3467569.224.222.470.514.6319.816854.6414.9473.24873.197.212.911.781.350.151.119.344.319.36.84.35.93547
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
560.9631.7672.129.522.476136.236.8477.6450.5448.9730.3620.2509.8566.7353.241.4212.4326.4593.251.134117.6217.2209.84.35.98136.1 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo