A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetarg7474
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór oferty6060
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie774259.4292.31077434.3848
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.9451.2109.275.7343
DŚU - wniosek o wydanie decyzji40.240.2
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 34.516.327.832.316.5127.4
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie17.66147.8126.4
DŚU ostateczna47.515.1118.130.5211.2
Koncepcja programowa - przetarg351247
Koncepcja programowa - oferty58.527.586
Koncepcja programowa - wybór wykonwacy3.63.6
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie9845.721.717172.2354.6
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu5.619.347.717.915.4105.9
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie6.4724.65997
Postanowienie wojewody697.976.9
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko21.522.54.548.5
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ163046
Obwieszczenie RDOŚ3.63.614.84813.86.690.4
Pozwolenie wodnoprawne6.66.6
Postanowienie RDOŚ88
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej14.813.9162.9135.59.971.595.512.8453.8
Decyzja ZnRID ostateczna6.511.618.1
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie13.313.3
Przetarg ograniczony - ogłoszenie85.585.5
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu8.58.5
Unieważnienie przetargu236891
Wybór wykonawcy24.231.155.3
Odwołanie4.74.7
Rozstrzygnięcie odwołania11.512.323.8
Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty9.79.7
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcie18.328.546.8
Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynik12.912.9
Podpisanie umowy na realizację zadania113.45.3127.944.742.6165.91317.89.676.814.7106.6738.3
Rozpoczęcie robót13.113.1
Zerwanie lub wypowiedzenie umowy8.18.1
Przejezdność8.754.713.376.7
Oddanie do użytku423.3467569.224.222.470.514.6284.1130.654.6370.8448.94873.197.212.911.781.362.651.1644.319.36.84.35.93404.7
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
560.9631.7672.129.522.476136.236.8477.6450.5448.7730.3620.2509.8566.7353.241.4209.9326.4593.251.134117.6217.2209.84.35.98133.4 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo