A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór oferty9.612.56688.1
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanie774259.4352.310714821.834.31003.8
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemu102.91145.7159.6
DŚU - wniosek o wydanie decyzji40.240.29.790.1
DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 16.332.348.6
DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenie34.56195.5
DŚU ostateczna32.71230.575.2
Koncepcja programowa - oferty2110.231.2
Koncepcja programowa - wybór wykonwacy91.521112.5
Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanie195.137.51021.78574.970.8495
Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemu28.85.635.715.485.5
Zespół Oceny Przygotowania Inwestycji19.419.4
Projekt - przetarg na opracowanie69.32.571.8
ZnRID - złożenie wniosku o wydanie16.920.456.325.2118.8
ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanie7.81416.438.2
Postanowienie wojewody59.555.117131.6
Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na Środowisko21.522.544
Wszczęcie postępowania przez RDOŚ143.5143.5
Obwieszczenie RDOŚ39.725.4644.528.330191.9
Pozwolenie wodnoprawne1414
Postanowienie RDOŚ14.314.3
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej18.41.817.538.9162.997.77.913.41.599.16.6465.7
Decyzja ZnRID ostateczna4.74.7
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie47.747.7
Prekwalifikacja24.124.1
Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetargu16.317.934.2
Unieważnienie przetargu9.5238.140.6
Wybór wykonawcy27.827.8
Podpisanie umowy na realizację zadania120.73.59.753.822.234.217.812.229.975.9379.9
Podpisanie umowy na rozbudowę do 2x313.313.3
Rozpoczęcie robót13.113.1
Przejezdność1619.242.150.614.714.7157.3
Oddanie do użytku423.3376.1569.224.222.470.514.6350.416854.6414.9487.54873.197.212.911.785.550.151.119.344.332.16.84.35.93518
 A1  A2  A4  A6  A8  A18  S1  S2  S3  S5  S6  S7  S8  S10  S11  S12  S14  S16  S17  S19  S22  S51  S52  S61  S74  S79  S86 Suma
560.9631.7672.129.522.476136.236.8477.6450.5448.9730.3620.2509.8566.7353.241.4227.1325.8593.251.134117.6217.2209.84.35.98150.2 *
207,2 km S i A w odcinkach wspólnych dla dwóch i więcej dróg, dlatego w tym zestawieniu pojawiają się nadmiarowo