Zestawienie średniego czasu na wydanie decyzji

Określ datę początkową i końcową, dla których chcesz poznać zestawienie. Możesz wprowadzić datę samodzielnie (w formacie rrrr-mm-dd) lub skorzystać z przygotowanej listy.
Pod '+' dostępne są uproszczone zestawienia odcinków, dla których zapadły poszczególne decyzje.

Wydana po Wydana przed