DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
 S52 Cieszyn Z (gr. CZ) - Cieszyn W (Krasna) 5.813110B112006-04-182006-06-135629.15.0383WPRD2006-10-021672007-09-012007-09-23
 S52 Cieszyn W (Krasna) - Skoczów Z6.7165669113.6820Budimex2002-10-022002-10-022005-09-29
 S52 Skoczów Z - Skoczów W5.429231KON92006-06-082006-08-187185.815.95442006-09-041788Dragados2006-11-07641522007-08-072007-11-20
 S52 Skoczów W - Jasienica4.9292319018.4628Skanska2004-11-152004-11-152006-11-27
 S52  Jasienica - Bielsko-Biała Pn (Komorowice)11.0578552022-01-27746.7116Budimex2003-06-042003-06-042006-10-27
 S52 Bielsko-Biała Pn (Komorowice) - Bielsko-Biała Pn-W (Suchy Potok)4.650641473103B302008-01-152008-02-202008-08-28190484.7102.5105.420812008-09-1013203Herman Kir. PL2008-10-22422452011-04-232011-10-28
 S52 Bielsko-Biała Pn-W (Suchy Potok) - Kęty Z13.018560S+K142016-09-095.20.422KBPiM
 S52 Kęty Z - Głogoczów48.017610S+K212016-09-0919.30.423KBPiM
 S52 Kraków Z (Balice) - Zabierzów (Rząska)3.546318S+R1986-11-22
 S52 Zabierzów (Rząska) - Kraków Pn-Z (Modlnica)2.423711S+R242008-05-233.81.6662008-11-27188Ivia2009-02-12772652011-02-122011-06-08
 S52 Kraków Pn-Z (Modlnica) - Kraków Pn (Mistrzejowice)12.51340107ZIZ47122016-01-202021-02-182017-12-232018-04-301281428106.6114.22018-07-0566194Mosty Ł.2018-11-131313252023-10-13
DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
Liczba odcinków: 11
Ostatnia modyfikacja w serwisie: 2024-05-14