DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2015 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
 S61  Ostrów Maz. Pn-W - Śniadowo (gr. woj. podl.)19.470036ZiZ3192014-02-032019-08-182019-10-2871749107.038.62019-11-212495Polaqua2020-01-08481432023-05-09
 S61  Śniadowo (gr. woj. maz.) - Łomża Pd17491.429ZiZ3162014-02-032019-08-122017-04-292017-08-10103380.377.422.42017-11-28110213Polaqua2018-02-09732862021-06-132021-07-14
 S61  Łomża Pd - Łomża Z7.2283.339ZiZ31122014-09-222020-02-192017-03-312017-06-2990218.177.030.32017-10-16109199Mota Engil CE2017-12-21662652022-05-23
 S61  Łomża Z - Łomża Pn (w. Kolno)12.915202971.375ZiZ2762014-02-032020-11-132021-07-232021-09-306966068.051.233662017-12-12NDI2018-10-113022021-07-11
 S61  Łomża Pn (w. Kolno) - Stawiski Pd [5]16.47689419.226ZiZ3162014-02-032019-09-262017-02-092017-05-1594288.368.817.622862017-07-2874168Strabag2017-10-31952642021-07-252021-08-09
 S61 Stawiski Pd - Stawiski Pn6.514522B152010-03-312011-12-062012-03-162012-05-0246122.884.718.92012-06-154490Budimex2012-07-20351252013-10-192021-08-09
 S61 Stawiski Pn - Szczuczyn Pd [6]189615481.127ZiZ3162014-02-032019-08-302017-02-092017-05-1796342.171.119.019772017-07-0347143Budimex2017-10-311202642021-07-172021-08-09
 S61 Szczuczyn Pd - Szczuczyn Pn6.610945113.817ZiZ2862010-03-152018-10-102016-04-152017-03-1333275.166.011.410392017-04-0320353Polaqua2017-05-26534062020-05-112020-05-15
 S61 Szczuczyn Pn - Ełk Pd [1]23725.132ZiZ2962015-10-152020-02-252016-04-152017-11-0757170096.530.42018-02-23108679PORR2018-08-061638432021-07-06
 S61 Ełk Pd - Ełk W (Wysokie) [2]20729.636ZiZ2962015-10-152020-09-232016-04-152017-11-07571685.994.034.32018-02-23108679Trakcja2018-07-191458252021-06-18
 S61  Elk W (Wysokie) - Raczki [3]20637.832ZiZ2962018-07-232019-10-082016-04-152017-11-07571484.375.924.22018-02-1398669Budimex2018-07-041408102021-08-25
 S61 Raczki - Suwałki Pd12.872801007.379ZiZ422009-12-292012-12-102010-05-192011-02-01258659.365.551.570752011-02-098266Budimex2011-03-11302962014-09-092014-11-06
 S61 Suwałki Pd - Suwałki Pn12.812451455.936ZiZ3492011-12-062017-01-272014-11-122015-07-07236299.565.723.418792015-08-1236272Budimex2015-09-29483202019-12-182019-04-13
 S61 Suwałki Pn - Budzisko (gr. LT)24.610417896.236ZiZ2482015-04-172019-05-202019-08-092019-10-21731037.8115.842.240502019-11-2131104Budimex2020-01-08481522022-09-08
DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2015 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
Liczba odcinków: 14
Ostatnia modyfikacja w serwisie: 2021-10-15