DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
 S74 Kozenin - Grębenice (gr. woj. św.)30.013417STE202019-05-311.40.03Arcadis
 S74 Grębenice (gr. woj. łódz.) - Mniów27.5155951340.949ZiZ3992015-07-142023-02-032023-05-311171004.174.936.523412023-08-0465182Stecol (CN)2023-09-22492312027-09-21
 S74 Mniów - Kielce Pn-Z16.525852809.849PiB3692018-06-282021-06-282021-10-0498537.766.432.612612022-01-12100198Mirbud2022-03-09562542025-12-07
 S74 Kielce Pn-Z - Kielce5.523936738.5134ZiZ3692021-07-302022-03-092022-06-30113713.496.6129.75419Intercor2023-01-243212026-10-24
 S74 Kielce - Cedzyna6.820738ZiZ302008-07-182008-12-09144284.941.920202009-01-0830174FART2009-04-241062802011-10-242011-12-17
 S74 Cedzyna - Łagów31.5205211671.353ZiZ2017-06-192023-02-032023-05-311171149.868.836.51779Mota Engil CE2024-03-284192024-03-28
 S74 Łagów - Opatów Z (Jałowęsy)16.36623841.852ZiZ2017-06-192023-02-032023-05-31117632.275.138.858562023-08-1172189Aldesa PL2023-10-12622512023-10-12
 S74 Opatów Z - Opatów Pd9.71213260162ZiZ3692019-11-282023-01-302020-12-232021-02-2463403.767.241.63430Mostostal W2021-06-171762025-03-17
 S74 Opatów Pd - Lipnik9.09986S+D1510.31.1114Transprojekt Gda
 S74 Lipnik - Sandomierz Z14.06403S+D15
 S74 Sandomierz Z - Tarnobrzeg W10.025097S+D15
 S74 Tarnobrzeg W - Stalowa Wola23.09967S+D15
 S74 Stalowa Wola - Nisko10.0S+D15
DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
Liczba odcinków: 13
Ostatnia modyfikacja w serwisie: 2024-05-14