Zestawienie decyzji podjętych w określonym czasie

Określ datę początkową i końcową, dla których chcesz poznać zestawienie. Możesz wprowadzić datę samodzielnie (w formacie rrrr-mm-dd) lub skorzystać z przygotowanej listy.


Decyzja Wydana po Wydana przed Ostatnia dla danej inwestycji