DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2015 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
 S1  Mysłowice (Kosztowy) - Bieruń10767.777ZiZ3392016-12-212021-06-172021-08-2064752.198.075.2CSCE Corp. Ltd.
 S1  Bieruń - Oświęcim Pn2.9ZiZ3392021-06-042021-08-1269
 S1  Oświęcim Pn - Oświęcim Pd9650.772OiB3692016-12-212019-12-302020-03-2788467.771.952.02020-05-1851139Budimex
 S6 Słupsk W - Bobrowniki 161131375047ZiZ4192014-11-142020-12-112021-02-0455548.773.234.330322021-06-07122177NDI
 S6 Lębork Z (Leśnice) - Lębork W (Łęczyce) 17.411991119569ZiZ4192014-05-302020-10-202020-12-1657718.760.141.334442021-04-30134192Budimex
 S6 Lębork W (Łęczyce) - Bożepole Wielkie5.611991ZiZ4192014-05-302020-10-202020-12-16572021-04-30134192
 S10  Bydgoszcz Pd (Stryszek) - Bydgoszcz Pd-W (Emilianowo) 8.910809PiB4592020-02-242021-06-222021-08-18572.10.221Multiconsult PL
 S10 Bydgoszcz Pd-W (Emilianowo) - Solec Kujawski15.314945PiB4192020-02-242021-07-072021-08-1135
 S10  Solec Kujawski - Toruń Z21.212525ZiZ4192020-02-242021-06-302021-08-0435
 S19 Bielsk Podl. Pn (Haćki) - Bielsk Podl. Z916343373.241ZiZ3992020-01-292020-08-052020-09-3056318.585.335.421652021-03-22173229Kolin (T)
 S19 Bielsk Podl. Z - Boćki 12.25835354.329ZiZ3992020-01-292020-08-052020-09-1137254.771.920.935782021-01-29140177Kolin (T)
 S19 Boćki - Malewice184572493.227ZiZ3992020-01-292020-11-032020-12-2148343.669.719.141752021-04-06105153Strabag
 S19 Malewice - Chlebczyn (gr. woj. maz.)257528831.133ZiZ3992020-01-292020-09-232020-11-1856665.280.026.635352021-03-04106162Kolin (T)
 S19 Babica - Domaradz 23.511272ZiZ43122020-05-122021-07-052021-08-093517.10.765Promost Consulti
 S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe 8803358072ZiZ3692015-11-062020-12-242021-03-0268365.162.945.65681Aldesa PL
 S74 Mniów - Kielce Pn-Z16.523291PiB3692018-06-282021-06-282021-07-30324.50.312Mosty Katowi
DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2015 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
Liczba odcinków: 16