DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2015 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
 S1  Mysłowice (Kosztowy) - Oświęcim Pn12.9767.760ZiZ3692016-12-212019-10-112020-02-14126752.198.058.3CSCE Corp. Ltd.
 S1  Oświęcim Pn - Oświęcim Pd9650.772OiB3692016-12-212019-12-302020-03-2788467.771.952.02020-05-1851139Budimex
 S6 Koszalin W - Sianów W7.9507.364B2262020-12-082020-12-312021-02-2657448.988.556.8Polbud
 S6 Słupsk W - Bobrowniki 161131375047B4192014-11-142020-12-112021-02-0455473.663.129.62616Intercor
 S6 Bobrowniki - Skórowo 13763953041B4192014-11-142020-11-302021-01-2758283.253.421.82852Aldesa PL
 S6 Skórowo - Lębork Z (Leśnice) 11.11317448243B412014-11-142020-12-042021-01-2956344.471.531.02355Intercor
 S6 Lębork Z (Leśnice) - Lębork W (Łęczyce) 17.411991119569ZiZ4192014-05-302020-10-202020-12-165757748.333.22766NDI
 S6 Lębork W (Łęczyce) - Bożepole Wielkie5.611991ZiZ4192014-05-302020-10-202020-12-1657
 S7 Lesznowola - Tarczyn W 14.840883636.443ZiZ1962015-01-292019-12-302020-12-242021-02-2563510.580.234.58442017-06-09Intercor
 S7 Widoma - Kraków Igołomska18.3174291543.284ZiZ3192015-01-152021-02-182020-12-232021-03-15821254.681.368.639342018-06-26Intercor
 S12 Chełm Z - Chełm W178640729.743PiB3692015-12-142020-12-152021-02-0956441.960.626.030092021-04-1665121Strabag
 S19 Dobrzyniewo - Białystok Z (Choroszcz) 10.27710576.356PiB2015-12-212020-06-032020-07-1744405.670.439.851582021-02-02200244PORR
 S19 Bielsk Podl. Pn (Haćki) - Bielsk Podl. Z916343373.241ZiZ3992020-01-292020-08-052020-09-3056318.585.335.421652021-03-22173229Kolin (T)
 S19 Bielsk Podl. Z - Boćki 12.25835354.329ZiZ3992020-01-292020-08-052020-09-1137254.771.920.935782021-01-29140177Kolin (T)
 S19 Boćki - Malewice184572493.227ZiZ3992020-01-292020-11-032020-12-2148343.669.719.141752021-04-06105153Strabag
 S19 Malewice - Chlebczyn (gr. woj. maz.)257528831.133ZiZ3992020-01-292020-09-232020-11-1856665.280.026.635352021-03-04106162Kolin (T)
 S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe 8803358072ZiZ3992015-11-062020-12-242021-03-0268365.162.945.65681Aldesa PL
 S19 Miejsce Piastowe - Dukla 10.48862704.668ZiZ3992015-11-062020-12-242021-03-0268478.968.046.05196Strabag Infr
 S74 Opatów Z - Opatów Pd9.71128460162ZiZ3692019-11-282020-12-232021-02-2463403.767.241.63688Mostostal W
DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2015 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
Liczba odcinków: 19