DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
 S7 Czosnów Pd - Kiełpin10.043779831.383ZiZ3692017-11-202023-02-032023-05-11961.90.20.24Promost Consulti
 S11 Bobolice - Szczecinek Pn 21.749971368.463ZiZ2962011-10-032022-11-282023-02-032023-04-066160.40.355Transprojekt Gda
 S12 Piaski W - Pełczyn9.89134452.946ZiZ3992015-12-142022-09-232022-12-2189357.979.036.53998
 S12 Dorohucza - Chełm Z.22.57925957.743ZiZ3992015-12-142022-09-232022-12-289676079.433.842622023-03-1577173Stecol (CN)
 S12 Chełm W - Dorohusk (gr. UA)23.04267136859KP3992015-12-142022-08-312022-11-1071100073.143.5101892023-03-01111182
 S16 Olsztyn W - Wójtowo 4.320245ZiZ3992020-09-172022-12-212023-06-22182
 S16 Wójtowo - Barczewo8.320245ZiZ3992020-09-112022-12-212023-06-22182
 S17  Piaski W - Łopiennik 15.913281ZiZ3992016-04-082022-12-282023-06-021558.40.540
 S17  Krasnystaw Pn - Izbica 17.815766ZiZ3992016-04-082022-12-282023-06-02155
 S17 Izbica - Zamość Pn (Sitaniec) 10.315766ZiZ3992016-04-082022-12-282023-06-02155
 S19 Jawornik - Lutcza5.2112211898365ZiZ59202022-07-052022-09-23801849.697.4355.731698Kolin (T)
 S19 Lutcza - Domaradz 6.4112211216.1190ZiZ51162020-05-122022-12-232023-04-121091384.5113.8216.319278
 S74 Grębenice (gr. woj. łódz.) - Mniów27.515595ZiZ3992015-07-142023-02-032023-03-27514.90.211S.T.I. Pl
 S74 Cedzyna - Łagów31.520521ZiZ2017-06-192023-02-032023-05-311165.60.29
 S74 Łagów - Opatów Z (Jałowęsy)16.36623ZiZ2017-06-192023-02-032023-05-311163.80.235
DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
Liczba odcinków: 15