DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2015 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
 S1 Przybędza - Milówka (obw. Węgierskiej Górki)8.599331313.6155STE37102017-01-312017-12-062018-01-172018-06-131461379105.0162.2163332018-10-24133279Mirbud
 S3 Polkowice Pn (Kazimierzów) - Lubin Pn14.419159655.846ZiZ3092009-12-202014-02-252019-06-192019-09-098256185.539.020332014-11-26Salini PL
 S5 Ostróda Z (Ornowo) - Wirwajdy5.35018PiB3462016-10-132019-09-022019-10-07352.3990.590Trakt sp. z o.o.
 S5 Bydgoszcz Z (Białe Błota) - Szubin Pn9.714668428.444ZiZ3062010-07-232017-08-242019-08-222019-09-3039259.960.726.818272015-08-20Impresa Pizzarot
 S6 Słupsk W - Bobrowniki 16113132014-11-142015-09-230.4516560.02PBGeoFiz
 S6 Bobrowniki - Skórowo 1376392014-11-142015-09-23
 S6 Skórowo - Lębork Z (Leśnice) 11.1131742014-11-142015-09-23
 S6 Gdynia Pd-Z (Chwaszczyno) - Żukowo17.6105560ZiZ372015-01-152015-09-210.2446470.00.0PBGeoFiz
 S6  Żukowo - Gdańsk Pd15.190560ZiZ372015-01-152015-09-213.470.40.2Trakt sp. z o.o.
 S7 Płońsk Pd - Zakroczym Pn2122571KP122016-02-292019-08-122019-10-17662.7460.16Mosty Katowi
 S7 Zakroczym Pn - Czosnów Pd14.727078KP122016-02-292019-08-192019-09-24361.9220.15Mosty Katowi1990-06-16
 S7 Węzeł Lotnisko - Lesznowola 6.627458219.833ZiZ3492015-01-292019-08-072019-07-262019-10-0369221.4100.733.512222017-06-09Rubau Pl
 S7 Moczydło (gr. woj. św.) - Miechów18.712242PiB2015-01-152019-09-092019-10-11329.3930.541Mosty Katowi
 S8 Marki - Kobyłka8.159832139.417ZiZ332011-12-022015-09-182019-05-222019-08-09792.9892.10.462014-09-12WPM Mosty
 S11 Koszalin Pd-Z (Stare Bielice) - Bobolice 47.79865KP142011-10-032019-03-012019-06-141044.8240.110S.T.I. Pl
 S16 Borki Wielkie - Mrągowo Z17.91095360534ZiZ362015-05-052019-08-262019-10-0136708.6117.139.63614PORR
 S61  Ostrów Maz. Pn-W - Śniadowo (gr. woj. podl.)19.4619.732ZiZ3132014-02-032019-08-182019-09-2033479.177.324.72017-11-28Rubau Pl
 S61 Suwałki Pn - Budzisko (gr. LT)24.610417852.535ZiZ3162015-04-172019-05-202019-08-092019-10-0456605.571.024.623632017-04-13Impresa Pizzarot
DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2015 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
Liczba odcinków: 18