DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2015 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
 S12 Piotrków Tryb. Z - Sulejów Z1520733STE202019-10-115.80.419Mosty Katowi
 S12 Sulejów Z - Sulejów W918783STE202019-05-31
 S12 Sulejów W - Opoczno Z245783STE202019-05-31
 S12 Opoczno Z - Brzuśnia (gr. woj. maz.)165929STE202019-05-31
 S12 Brzuśnia (gr. woj. łódz.) - Radom Pd428600STE324.90.114Multiconsult PL
 S12  Radom Pd - Pająków (gr. woj. lub.)5415599STE325.70.17Safage
 S12 Pająków (gr. woj. maz.) - Puławy Z (Bronowice)118114STE325.70.564Safage
 S12 Puławy Z (Bronowice) - Puławy W12.713295B252005-06-162005-09-199534226.92026Herman Kir. D2006-02-162452008-03-172008-07-11
 S12 Puławy W - Kurów Z11.816403282.724ZiZ3462009-10-122016-04-012013-09-272014-10-21389233.182.519.812042014-11-1727416Energopol2014-12-30434592018-08-072018-08-22
 S12  S17 Kurów Z - Jastków (d. Bogucin)24.715055768.131B2462009-12-162011-01-312009-12-172010-10-12298624.481.325.316792011-01-27107406Mota Engil CE2011-03-03354412013-09-012013-05-28
 S12  S17 Jastków (d. Bogucin) - Lublin Sławinek (d. Dąbrowica) 7.720609648.684B2462009-06-192011-06-212009-12-172011-03-15453415.164.053.926162011-04-1833486Budimex2011-06-09525382014-10-192014-09-25
 S12  S17  S19 Lublin Sławinek (d. Dąbrowica) - Lublin Rudnik (d. w. Lubartów)10.28370696.368B2462009-12-162011-10-212009-12-172011-07-28587474.868.246.555612011-10-1074661Dragados2011-12-06577192014-06-062014-10-31
 S12  S17 Lublin Rudnik (d. w. Lubartów) - Lublin (Witosa)12.81310879562B2462009-12-162011-12-052009-12-17629.179.149.137492011-10-11662Dragados2011-12-06567192014-06-062014-10-15
 S12  S17 Lublin (Witosa) - Piaski Z13.110496684.252B2462008-02-262010-12-022009-12-172010-08-10235402.458.830.729272010-09-0930265Budimex2010-11-12643302013-05-132013-07-11
 S12  S17  Piaski Z - Piaski W 4.217124242004-12-31
 S12 Piaski W - Chełm Z4510837KP232015-12-145.50.111TPF
 S12 Chełm Z - Chełm W178640729.743PiB3692015-12-142020-12-152021-02-0956441.960.626.030092021-04-1665121Strabag2021-06-14591802025-03-14
 S12 Chełm W - Dorohusk (gr. UA)235101KP232015-12-144.10.235TPF
DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2015 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
Liczba odcinków: 18
Ostatnia modyfikacja w serwisie: 2021-09-20