DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
 S12 Łódź Pd. - Kozenin32.0STE6838.71.2Europrojekt
 S12 Piotrków Tryb. Z - Sulejów Z15.024933STE202019-10-115.80.415Mosty Katowi
 S12 Sulejów Z - Sulejów W9.020689STE202019-10-11
 S12 Sulejów W - Opoczno Z24.05443STE202019-10-11
 S12 Opoczno Z - Brzuśnia (gr. woj. maz.)16.06343STE202019-05-30
 S12 Brzuśnia (gr. woj. łódz.) - Przysucha14.45020640.644S+R4392021-10-252023-09-052023-12-0894452.170.631.46254Budimex2024-05-222602028-09-20
 S12 *Przysucha - Wieniawa*15.1630664743S+R30222023-09-222023-12-0877597.492.339.662742024-03-22105182Mirbud2024-07-151152972028-11-13
 S12 Wieniawa - Radom Pd12.5S+R
 S12  Radom Pd - Pająków (gr. woj. lub.)54.016818STE325.70.16Safage
 S12 Pająków (gr. woj. maz.) - Puławy Z (Bronowice)11.010051STE325.70.552Safage
 S12 Puławy Z (Bronowice) - Puławy W12.715046B252005-06-162005-09-199534226.91790Herman Kir. D2006-02-162452008-03-172008-07-11
 S12 Puławy W - Kurów Z11.811696282.724ZiZ3462009-10-122016-04-012013-09-272014-10-21389233.182.519.816892014-11-1727416Energopol2014-12-30434592018-08-072018-08-22
 S12  S17 Kurów Z - Jastków (d. Bogucin)24.727743768.131B2462009-12-162011-01-312009-12-172010-10-12299624.481.325.39112011-01-27107406Mota Engil CE2011-03-03354412013-09-012013-05-28
 S12  S17 Jastków (d. Bogucin) - Lublin Sławinek (d. Dąbrowica) 7.731747648.684B2462009-06-192011-06-212009-12-172011-03-15453415.164.053.916982011-04-1834487Budimex2011-06-09525392014-10-192014-09-25
 S12  S17  S19 Lublin Sławinek (d. Dąbrowica) - Lublin Rudnik (d. w. Lubartów)10.226033696.368B2462009-12-162011-10-212009-12-172011-07-28588474.868.246.517882011-10-1074662Dragados2011-12-06577192014-06-06
 S12  S17 Lublin Rudnik (d. w. Lubartów) - Lublin (Witosa)12.82967779562B2462009-12-162011-12-052009-12-17629.179.149.116562011-10-11663Dragados2011-12-06567192014-06-062014-10-15
 S12  S17 Lublin (Witosa) - Piaski Z13.132904684.252B2462008-02-262010-12-022009-12-172010-08-10236402.458.830.79342010-09-0930266Budimex2010-11-12643302013-05-132013-07-11
 S12  S17  Piaski Z - Piaski W 4.224512242004-12-31
 S12 Piaski W - Pełczyn9.89134452.946ZiZ3992015-12-142022-09-232022-12-2189357.979.036.53998Intercor2023-05-262452027-05-25
 S12 Pełczyn - Dorohucza5.77815STE482015-12-144.30.897TPF
 S12 Dorohucza - Chełm Z.22.57925957.743ZiZ3992015-12-142022-09-232022-12-289676079.433.842622023-03-1577173Stecol (CN)2023-06-19962692027-06-18
 S12 Chełm Z - Chełm W17.010165729.743PiB3692015-12-142023-05-172020-12-152021-02-0956441.960.626.025572021-04-1666122Strabag2021-06-14591812025-03-14
 S12 Chełm W - Dorohusk (gr. UA)23.04267136859KP3992015-12-142022-08-312022-11-1071100073.143.5101892023-03-01111182Intercor2023-05-26862682027-05-25
DrogaOdcinekPodkreślenie - z węzłemDłu-
gość
[km]Długość odcinka
GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r.Budżet
[mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania
Koszt km
[mln zł]Koszt km wg inwestora
TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i budujCzas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizacjęZimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizacjęDŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowejZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację InwestycjiPrzetargData ogłoszeniaOfertyTermin otwarcia ofert na realizacjęDni
otw-
przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert
Kwota
[mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta
[%] bud­żetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetuKoszt za km
[mln zł]Koszt km wg oferty na realizację
Koszt za km na poj./24h
[zł]Koszt km wg obciążenia ruchem
WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizacjęDni
wyb-
otwaLiczba dni od otwarcia ofert
do wyboru wykonawcy
Dni
wyb-
przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu
do wyboru wykonawcy
Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub
Wykonawca wybrany przez inwestora
do realizacji zadania
Podpi-
sanieTermin podpisania umowy
na wykonanie zadania
Dni
pod-
wybLiczba dni, które
upłynęły od wyboru
do podpisania
Dni
pod-
przLiczba dni, które
upłynęły od ogło-
szenia przetargu
do podpisania
Zakoń-
czenieTermin zakoń-
czenia prac wy-
nikający z pod-
pisanej umowy
i aneksów
OtwarcieData
udostęp-
nienia
odcinka
do ruchu
Liczba odcinków: 23
Ostatnia modyfikacja w serwisie: 2024-07-19