S12 Sulejów Z - Sulejów WDługość: 9.0 km20689 [poj/24 h] mln zł
województwo: łódzkieoddział: ŁódźSTERealizacja 20 [msc]Zimy [msc]
Przetarg z 2021-03-10 dla całego odcinka S12 w woj. łódzkim oraz odcinka S74 w tym województwie
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Wprowadzenie do PBDKiA Wprowadz2004-05-15
2DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2013-04-253267
3Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2018-01-23link1734
4Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-09Nowy termin wydania DŚU
link
45
5Zmiana terminuPrzeloz2018-09-28I termin wydania DŚU203
6Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-12-17Możliwość składania uwag i przesunięcie terminu DŚU
link
80
7Zmiana terminuPrzeloz2019-01-07kolejny termin wydania DŚU21
8DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2019-05-30kolejny termin wydania DŚU143
9DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2019-06-12link13
10DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2019-06-197
11Postanowienie RDOŚPOOŚ2019-08-08?Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności DŚU? - link50
12DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2019-10-11Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności link64
13Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2020-05-29Utrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności, konieczność wprowadzenia uzupełnień i poprawek231
14Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2020-05-29Utrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności, konieczność wprowadzenia uzupełnień i poprawek0
15ZawiadomienieZawiadom2020-08-18GDOŚ: zawieszenie postępowania odwoławczego od DŚU z 2019-05-30, na wniosek inwestora
link
81
16ZawiadomienieZawiadom2020-11-30GDOŚ: przekazanie do WSA skargi na decyzję z 2020-08-18104
17Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2021-03-10Aktualizacja STEŚ + uzysk. DŚU
link
100
18Zmiana terminuPrzeloz2021-04-12I termin otwarcia ofert33
19Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2021-05-11II termin otwarcia ofert29
20Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2021-07-19Mosty Katowice69
21OdwołanieOdwola2021-07-29Sygnatura KIO: 2281/2110
22Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-09-17Uwzględnione50
23Unieważnienie wyboruUniewWyb2021-10-1326
24Unieważnienie przetarguUniew2021-11-08link26
25Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2021-12-01Aktualizacja STEŚ wraz z uzyskaniem ostatecznej DŚU
link
23
26Zmiana terminuPrzeloz2022-01-04I termin otwarcia ofert34
27Zmiana terminuPrzeloz2022-01-28II termin otwarcia ofert24
28Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2022-03-21III termin otwarcia ofert52
29ZawiadomienieZawiadom2022-05-06Postępowanie odwoławcze od decyzji z 2019-05-30 nie zakończone w terminie ze względu na skomplikowany charakter sprawy link46
30Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2022-05-26link20
31OdwołanieOdwola2022-06-06KIO: 1504/2211
32Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2022-06-23Uwzględnione17
33Unieważnienie wyboruUniewWyb2022-09-13link82
34Ponowny wybór najkorzystniejszej ofertyPonWyb2022-10-0320
35Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2022-10-20link17
36Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2024-05-15link573
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-06-18