S12 Sulejów Z - Sulejów WDługość: 9 km18783 [poj/24 h] mln zł
województwo: łódzkieoddział: ŁódźRealizacja [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Wprowadzenie do PBDKiA Wprowadz2004-05-15
2Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2018-01-23link5001
3Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-09Nowy termin wydania DŚU
link
45
4Zmiana terminuPrzeloz2018-09-28I termin wydania DŚU202
5Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-12-17Możliwość składania uwag i przesunięcie terminu DŚU
link
80
6Zmiana terminuPrzeloz2019-01-07kolejny termin wydania DŚU21
7DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2019-05-31kolejny termin wydania DŚU143
8DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2019-06-13link13
9Postanowienie RDOŚPOOŚ2019-08-08?Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności DŚU? - link56
10DŚU ostatecznaDŚU ost2019-10-11link64
11DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2020-05-29Utrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności, konieczność wprowadzenia uzupełnień i poprawek231
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2020-07-12