S12  Radom Pd - Pająków (gr. woj. lub.)Długość: 54.0 km16818 [poj/24 h] mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaSTERealizacja 32 [msc]Zimy [msc]
STEŚ dla odcinka Radom Pd - Puławy Z (Bronowice)
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2009-02-04Wybór najkorzystniejszej oferty
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2009-03-24Ove Arup & Partners International Ltd. sp. z o.o., Oddział w Polsce48
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2012-11-131330
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2015-10-221073
5Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2017-06-30Budżet: 11,6 mln. zł617
6Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2017-09-13Termin realizacji: 32 miesiące75
7Zespół Oceny Przygotowania InwestycjiZOPI2020-02-28898
8Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2020-05-1375
9Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2020-08-0685
10Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2020-10-22Wskazanie preferowanego wariantu do wniosku o DŚU77
11DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2021-03-10link139
12Postanowienie RDOŚPOOŚ2021-07-19Pozostawienie wniosku (o DŚU) bez rozpoznania131
13Wyjaśnienia GDDKiAGDDKiA2021-08-25Wniosek o reasumpcję37
14WniosekWniosek2021-08-25do RDOŚ - ponaglenie na bezczynność0
15ZawiadomienieZawiadom2021-08-27odpowiedź RDOŚ na wniosek o reasumpcję2
16Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2021-09-07Uznanie ponaglenia jako niezasadnego11
17DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2021-10-11link34
18Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2021-10-21link10
19Postanowienie RDOŚPOOŚ2021-11-25Wezwanie do uzupełnienia wniosku35
20ZawiadomienieZawiadom2022-11-22Uzupełnienie materiałów do wniosku o DŚU362
21ZawiadomienieZawiadom2022-12-05RDOŚ: Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia13
22Postanowienie RDOŚPOOŚ2022-12-16Wezwanie do kolejnego uzupełnienie materiałów do wniosku o DŚU 11
23ZawiadomienieZawiadom2022-12-27Przekazanie do RDOŚ kolejnych uzupełnień do wniosku o DŚu11
24Postanowienie RDOŚPOOŚ2023-01-26Wezwanie do uzupełnienia wniosku o DŚU30
25Pozwolenie wodnoprawnePozwWod2023-10-09Wystąpiono o opinię do Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego256
26ZawiadomienieZawiadom2023-10-09Występienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o uzgodnienie warunków realizacji0
27ZawiadomienieZawiadom2023-10-09Wystąpienie do RDOŚ Lublin o zajęcie stanowiska w związku z POOnŚ0
28Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2023-10-10link1
29Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2023-12-19Wystąpienie do Mazowieckiego PWIS o opinię; przekazanie do Dyr. RZGW uzupełnienia ROOnŚ i prośba o zajęcie stanowiska link70
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-04-20

Oferty z dnia 2017-06-30:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Safage S.A.S. Fr
Schuessler-Plan Inżynierzy sp. z o.o.
Schuessler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
5.7-32bd
2Multiconsult Polska sp. z o.o.
FPP Enviro sp. z o.o.
6.5-32bd
3TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)
TPF Getinsa Euroestudios S.L.
6.8-32bd
4Trakt sp. z o.o. Sp. k.8.2-32bd
5JPL Projects sp. z o.o.8.6-32bd
6Transprojekt Gdański sp. z o.o.8.7-32bd
7Egis Poland sp. z o.o.10.4-32bd
8Halcrow Group Limited10.8-32bd
9Complex Projekt sp. z o.o.
Ekkom sp. z o.o.
Sweco Engeenering sp. z o.o.
12.4-32bd
10MP-Mosty sp. z o.o
MPRB sp. z o.o.
12.7-32bd