S12 Piotrków Tryb. Z - Sulejów ZDługość: 15.0 km24933 [poj/24 h] mln zł
województwo: łódzkieoddział: ŁódźSTERealizacja 20 [msc]Zimy [msc]
Przetarg z 2021-03-10 dla całego odcinka S12 w woj. łódzkim oraz odcinka S74 w tym województwie
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Wprowadzenie do PBDKiA Wprowadz2004-05-15
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2010-06-162223
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2010-07-26Budżet 20,2 mln zł40
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2010-10-08Wybór oferty, podpisanie później - nie wiadomo kiedy74
5Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2012-01-30479
6DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2013-04-25451
7DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-02-26S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego1037
8DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2016-08-02Uchylenie decyzji przez GDOŚ
link
158
9Postanowienie RDOŚPOOŚ2017-01-19Ponowne przystąpienie do rozpatrzenia wniosku o DŚU170
10Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2018-01-23link369
11Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-09Nowy termin wydania DŚU
link
45
12Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-09-26link201
13Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-12-17Możliwość składania uwag i przesunięcie terminu DŚU
link
82
14Zmiana terminuPrzeloz2019-01-07I termin wydania DŚU21
15DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2019-05-30143
16DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2019-06-13link14
17DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2019-06-196
18Postanowienie RDOŚPOOŚ2019-08-08?Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności DŚU? - link50
19DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2019-10-11Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
link
64
20ZawiadomienieZawiadom2020-03-10GDOŚ o nowym terminie rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności
link
151
21Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2020-05-29Utrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności, konieczność wprowadzenia uzupełnień i poprawek80
22ZawiadomienieZawiadom2020-08-18GDOŚ: zawieszenie postępowania odwoławczego od DŚU z 2019-05-30, na wniosek inwestora
link
81
23ZawiadomienieZawiadom2020-11-30GDOŚ: przekazanie do WSA skargi na decyzję z 2020-08-18104
24Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2021-03-10Aktualizacja STEŚ + uzysk. DŚU
link
100
25Zmiana terminuPrzeloz2021-04-12I termin otwarcia ofert33
26Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2021-05-11II termin otwarcia ofert, budżet: 8.08597108 mln PLN29
27Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2021-07-19Mosty Katowice69
28OdwołanieOdwola2021-07-29Sygnatura KIO: 2281/2110
29Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-09-17Uwzględnione50
30Unieważnienie wyboruUniewWyb2021-10-1326
31Unieważnienie przetarguUniew2021-11-08link26
32Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2021-12-01Aktualizacja STEŚ wraz z uzyskaniem ostatecznej DŚU
link
23
33Zmiana terminuPrzeloz2022-01-04I termin otwarcia ofert34
34Zmiana terminuPrzeloz2022-01-28II termin otwarcia ofert24
35Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2022-03-14III termin otwarcia ofert45
36ZawiadomienieZawiadom2022-05-06Postępowanie odwoławcze od decyzji z 2019-05-30 nie zakończone w terminie ze względu na skomplikowany charakter sprawy link53
37Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2022-05-26link20
38OdwołanieOdwola2022-06-06KIO: 1504/2211
39Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2022-06-23Uwzględnione17
40Unieważnienie wyboruUniewWyb2022-09-13link82
41Ponowny wybór najkorzystniejszej ofertyPonWyb2022-10-03link20
42Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2022-10-20link17
43Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2024-05-15link573
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-03-01

Oferty z dnia 2021-05-11:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Mosty Katowice5.8-bdbd
2Egis Poland sp. z o.o.
HGC Polgeol S.A.
6.8-bdbd
3Multiconsult Polska sp. z o.o.18.3-bdbd
4MPRB sp. z o.o.
Mosty Kraków S.A.
MP Infra sp. z o.o.
19.9-bdbd
5Schuessler-Plan Inżynierzy sp. z o.o.21.1-bdbd
Oferty z dnia 2022-03-14:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Mosty Katowice9.4-bdbd
2Multiconsult Polska sp. z o.o.11.9-bdbd
3Schuessler-Plan Inżynierzy sp. z o.o.12.4-bdbd
4Transprojekt Gdański sp. z o.o.15-bdbd