S12 Piotrków Tryb. Z - Sulejów ZDługość: 15 km20733 [poj/24 h] mln zł
województwo: łódzkieoddział: ŁódźRealizacja [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Wprowadzenie do PBDKiA Wprowadz2004-05-15
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2010-06-162223
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2010-07-26Budżet 20,2 mln zł40
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2010-10-08Wybór oferty, podpisanie później - nie wiadomo kiedy74
5Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2012-01-30479
6DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2013-08-25572
7DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-02-26S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego915
8DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2016-08-02Uchylenie decyzji przez GDOŚ
link
157
9Postanowienie RDOŚPOOŚ2017-01-19Ponowne przystąpienie do rozpatrzenia wniosku o DŚU170
10Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2018-01-23link369
11Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-09Nowy termin wydania DŚU
link
45
12Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-09-26link200
13Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-12-17Możliwość składania uwag i przesunięcie terminu DŚU
link
82
14Zmiana terminuPrzeloz2019-01-07I termin wydania DŚU21
15DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2019-05-30142
16DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2019-06-13link14
17Postanowienie RDOŚPOOŚ2019-08-08?Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności DŚU? - link56
18DŚU ostatecznaDŚU ost2019-10-11link64
19ZawiadomienieZawiadom2020-03-10GDOŚ o nowym terminie rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności
link
151
20DŚU ostatecznaDŚU ost2020-05-2979
21ZawiadomienieZawiadom2020-08-18GDOŚ: zawieszenie postępowania odwoławczego od DŚU z 2019-05-30, na wniosek inwestora
link
81
22ZawiadomienieZawiadom2020-11-30GDOŚ: przekazanie do WSA skargi na decyzję z 2020-08-18104
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2021-03-05