S12 Opoczno Z - Brzuśnia (gr. woj. maz.)Długość: 16 km5929 [poj/24 h] mln zł
województwo: łódzkieoddział: ŁódźRealizacja [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Wprowadzenie do PBDKiA Wprowadz2004-05-15
2Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2018-01-24link5002
3Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-12-17Możliwość składania uwag i przesunięcie terminu DŚU
link
327
4DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2019-05-31164
5DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2019-06-13link13
6Postanowienie RDOŚPOOŚ2019-08-08?Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności DŚU? - link56
7ZawiadomienieZawiadom2019-11-28nowy termin rozpatrzenia odwołań
link
112
8DŚU ostatecznaDŚU ost2020-02-2892
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2020-07-08