S12 Pełczyn - DorohuczaDługość: 5.7 km7815 [poj/24 h] mln zł
województwo: lubelskieoddział: LublinSTERealizacja 48 [msc]Zimy [msc]
DŚU + KP razem z odc. S12: Piaski - Pełczyn i S12: Chojno Nowe - Chełm Z Odc pomiędzy obiektami WD-08 i WD-15
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Zespół Oceny Przygotowania InwestycjiZOPI2008-05-26(Przed STEŚ?) Przyjęto Koncepcję Programową
2Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2008-08-28(Przed STEŚ?) Przyjęto Koncepcję Programową94
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2009-12-31490
4DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2010-03-3190
5Zespół Oceny Przygotowania InwestycjiZOPI2010-06-1172
6Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2010-11-24166
7DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2015-12-141846
8Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-03-27W podziale na dwie części: Piaski - Dorochucza (12,9 km) i Dorochucza - Chełm Z (21,7 km)
link
834
9Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2018-05-07I termin otwarcia ofert41
10Unieważnienie przetarguUniew2018-08-20link105
11Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-09-26W podziale na dwie części: Piaski - Dorochucza (12,9 km) i Dorochucza - Chełm Z (21,7 km)
link
37
12Zmiana terminuPrzeloz2018-11-06I termin otwarcia ofert w powtórzonym przetargu na KP41
13Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2018-11-21Budżet: 2.47144 mln PLN; II termin otwarcia ofert w powtórzonym przetargu na KP15
14Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2019-02-05link76
15Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2019-03-0427
16Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2021-02-04703
17DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2022-02-21Z powodu odkrycia niezinwentaryzowanego wysypiska odpadów przemysłowych382
18Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2022-09-23Wykonanie dok. projektowej (STEŚ-R) z mat. do DŚU214
19Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2022-12-20link88
20Zmiana terminuPrzeloz2023-01-24I termin otwarcia ofert35
21Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2023-02-06II termin otwarcia ofert13
22Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2023-05-18link101
23Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2023-06-19link32
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-06-18

Oferty z dnia 2023-02-06:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)4.3-bdbd
2Databout sp. z o.o.4.7-bdbd
3Mosty Katowice4.8-bdbd
4Transprojekt Warszawa sp. z o.o.5.2-bdbd
5Multiconsult Polska sp. z o.o.5.5-bdbd
6Promost Consulting sp. z o.o. sp.k5.5-bdbd
7MPRB sp. z o.o.5.9-bdbd
8Europrojekt Gdańsk9.8-bdbd