S12 Brzuśnia (gr. woj. łódz.) - Radom PdDługość: 42.0 km9823 [poj/24 h] mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaS+RRealizacja 32 [msc]Zimy [msc]
Podział: *granica (Gielniów)* - Przysucha; *Przysucha* - *Wieniawa* ; Wieniawa - Radom
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2015-10-22
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2017-06-29Budżet: 7,5 mln zł616
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2017-09-13Termin realizacji: 32 miesiące76
4Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-11-21799
5DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2019-12-1928
6Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2020-05-13145
7Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-07-05Możliwość składania wniosków
link
418
8Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-09-10Możliwość zapoznania się z materiałami
link
67
9DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2021-10-25link45
10DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2021-11-1521
11DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2021-12-29Odwołanie Grupy Skowronki sp. z o.o.44
12Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2022-01-28Przekazanie do GDOŚ odwołań
link
30
13ZawiadomienieZawiadom2022-05-06Postępowanie odwoławcze od decyzji z 2019-05-30 nie zakończone w terminie ze względu na skomplikowany charakter sprawy link97
14ZawiadomienieZawiadom2022-07-26Nowy termin rozpatrzenia odwołań od DŚU - link81
15Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2022-08-26Odmowa wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji z 2021-10-2531
16ZawiadomienieZawiadom2022-09-05Odmawa przeprowadzenia dowodów w sprawie postępowania odwoławczego link10
17ZawiadomienieZawiadom2022-09-08GDOŚ: odmowa wstrzymania natychmiastowego wykonania DŚU: link3
18Zmiana terminuPrzeloz2022-09-30Rozpatrzenia odwołań od DŚU22
19ZawiadomienieZawiadom2022-10-26GDOŚ - zgromadzenie całego materiału w postępowaniu odwoławczym, możliwość zapoznania się z dokumentami oraz nowy termin rozpatrzenia odwołań26
20ZawiadomienieZawiadom2022-12-09GDOŚ: przekazanie do WSA skarg na decyzję z 2022-08-2644
21Zmiana terminuPrzeloz2022-12-30Rozpatrzenia odwołań od DŚU21
22Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2023-01-10link11
23DŚU ostatecznaDŚU ost2023-01-100
24Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2023-03-07Sprostowanie oczywistych omyłek w decyzji z 2023-01-10 link56
25Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2023-03-17Odmowa wstrzymania natychmiastowego wykonania ostateczności DŚU link10
26Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2023-03-30...skarg na decyzję z 2023-01-10 link12
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2023-06-07

Oferty z dnia 2017-06-29:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Safage S.A.S. Fr
Schuessler-Plan Inżynierzy sp. z o.o.
Schuessler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
4.9-32bd
2Multiconsult Polska sp. z o.o.
FPP Enviro sp. z o.o.
4.9-32bd
3TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)
TPF Getinsa Euroestudios S.L.
5-32bd
4Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem sp. z o.o.5.1-32bd
5Transprojekt Gdański sp. z o.o.6.1-32bd
6JPL Projects sp. z o.o.6.2-32bd
7Trakt sp. z o.o. Sp. k.6.5-32bd
8Egis Poland sp. z o.o.9.7-32bd
9MP-Mosty sp. z o.o
MPRB sp. z o.o.
12.2-32bd