S1  Oświęcim Pn - Dankowice Długość: 15.2 km1030.4 mln zł68 [mln zl/km]
województwo: śląskieoddział: KatowiceOiBRealizacja 33 [msc]Zimy 6 [msc]
Dostępne informacja o aneksach terminowych
PrzyczynaDataZmiana [dni]Opóźniony ZnRID
b.d.2023-09-27347

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2011-06-13Odc. Mysłowice (Kosztowy) - Bielsko-Biała Pn-W (Suchy Potok)
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2011-08-08Budżet 0,76 mln zł56
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2011-10-28Termin realizacji - 14 miesięcy81
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2013-02-28489
5DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-06-12834
6Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2015-06-18link6
7Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na ŚrodowiskoPonOOŚ2016-03-30Uzupełnienie wniosku przez inwestora286
8Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2016-04-2122
9Postanowienie RDOŚPOOŚ2016-05-25W sprawie *pierwotnej* OonŚ przed uzyskaniem DŚU34
10DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-06-30link36
11DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2016-07-15link15
12DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-12-21Rygor natychmiastowej wykonalności
link
159
13Zmiana terminuPrzeloz2017-03-31rozpatrzenia odwołań od DŚU100
14Zmiana terminuPrzeloz2017-05-31rozpatrzenia odwołań od DŚU61
15Koncepcja programowa - przetargKP przet2017-06-09Termin realizacji 21 miesięcy9
16Zmiana terminuPrzeloz2017-07-20Otwarcia ofert na Koncepcję Programową41
17Zmiana terminuPrzeloz2017-07-31rozpatrzenia odwołań od DŚU11
18Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2017-08-077
19Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-09-20o wpłynięcu pisma GDOŚ wzywające do wyjaśnień szeregu zagadnień związanych z oddziaływaniem drogi na środowisko i jego ochroną. Wyjaśnienia są w trakcie opracowywania, nie jest określony termin rozpatrzenia odwołań.44
20Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2017-10-13Wybór firmy Multiconsult23
21OdwołanieOdwola2017-11-03Ivia S.A. Katowice od wyboru na wykonawcę KP firmy Multiconsult21
22Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2017-11-06Odwołanie firmy IVIA S.A. Katowice oddalone3
23Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2017-11-2216
24Zmiana terminuPrzeloz2018-02-15rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
85
25Zmiana terminuPrzeloz2018-04-30rozpatrzenia odwołań przez GDOŚ
link
74
26WniosekWniosek2018-11-15o zmianę rozp. Dyrektora RZGW w Gliwicach z 2017-07-27 w spr. ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Dankowicach199
27Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2018-12-13Pierwotny termin 2018-10-22, zmieniony aneksem do umowy28
28Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-01-04GDOŚ - nowy termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
22
29Zmiana terminuPrzeloz2019-03-01link56
30Zmiana terminuPrzeloz2019-05-10rozpatrzenia odwołań od DŚU70
31ZawiadomienieZawiadom2019-05-17GDOŚ o przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ z 2016-06-30
link
7
32Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2019-05-23Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy od 27 V do 17 VI
link
6
33Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-06-2533
34Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2019-07-11Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Mysłowice – Lędziny
link
16
35Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-10-0990
36Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-10-11 *Oświęcim* - Dankowice (15.2 km)
link
link
2
37Zmiana terminuPrzeloz2019-10-17rozpatrzenia przez GDOŚ odwołań od DŚU
link
6
38Zmiana terminuPrzeloz2019-12-13Kolejny (po 30 VII) termin rozpatrzenia odwołań od DŚU57
39Zmiana terminuPrzeloz2020-01-21I termin otwarcia ofert dla odc. *Oświęcim Pd* - Dankowice39
40Zmiana terminuPrzeloz2020-01-31Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
10
41Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-02-21II termin otwarcia ofert dla odc. *Oświęcim Pd* - Dankowice21
42Zmiana terminuPrzeloz2020-03-13Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
21
43Wybór wykonawcyWybór2020-03-2714
44ZawiadomienieZawiadom2020-03-31o zmianie terminu rozpatrzenia odwołań od DSU
link
4
45Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcieUZPStart2020-04-077
46Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2020-04-10DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51 - częściowe uchylenie, orzeknięcie w tym zakresie i podtrzymanie w pozostałym decyzji z 2016-06-303
47Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynikUZPWynik2020-04-21Brak naruszeń11
48DŚU ostatecznaDŚU ost2020-04-221
49Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2020-05-14link22
50Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2020-06-20skargi z 2020-04-10 na decyzję GDOŚ z 2020-03-31
link
37
51Rozpatrzenie skargiRozpSka2021-02-18WSA oddalił skargę na decyzję GDOŚ z 2020-03-31
link
243
52ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2021-03-12link22
53Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na ŚrodowiskoPonOOŚ2021-05-0453
54ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanieZnRID ws2021-05-07link3
55Pozwolenie wodnoprawnePozwWod2021-08-20Wszczęcie postępowania
link
105
56Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-10-21brak konieczności przeprowadzenia POOnŚ link62
57ZawiadomienieZawiadom2022-04-05Obwieszczenie wojewody śląskiego nr IFXIII.7820.11.2021 link166
58Postanowienie RDOŚPOOŚ2022-06-07Uzgodnienie warunków realizacji63
59ZawiadomienieZawiadom2022-07-28GDOŚ: w związku z uchyleniem przez NSA decyzji z 2020-04-10 GDOŚ ponownie prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji z 2016-06-3051
60ZawiadomienieZawiadom2022-08-12Obwieszczenie PGWWP o zgromadzeniu mat. dowodowego link15
61ZawiadomienieZawiadom2022-08-22GDOŚ - możliwość zapoznania się z mat. odwoławczymi od DŚU z 2016-06-30 link10
62Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2022-09-12link21
63Przekazanie placu budowyPrzekTer2022-09-15link3
64Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2022-10-03Rozpatrzenie odwołań od DŚU link18
65Odwołanie od ZnRIDZnRIDodw2022-11-10link38
66Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2022-12-15...skargi Stowarzyszenia Towarzystwo na rzecz Ziemi z 9 listopada 2022 r. na decyzję GDOŚ z 2022-10-03 link35
67ZawiadomienieZawiadom2023-03-14Zebranie materiałów do pozwolenia wodnoprawnego hlink89
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-06-18

Oferty z dnia 2020-02-21:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1PORR S.A.
Mota Engil Central Europe S.A.
989.896.1bdbd
2Metrostav Polska S.A.
Metrostav a.s
997.496.8bdbd
3Strabag Sp. z o.o.1043.1101.2bdbd
4Polaqua sp. z o.o.1068.7103.7bdbd
5PUT Intercor1070.7103.9bdbd
6China State Construction Engineering Corporation Limited 1071.4104.0bdbd
7Polbud - Pomorze Sp. z o.o.
Wibra Recycling Technologies
Masfalt sp. z o.o.
Intop Warszawa Sp. z o.o.
1099.2106.7bdbd
8Budimex S.A.1100.7106.8bdbd
9Mostostal Warszawa S.A.1151.2111.7bdbd