S1  Oświęcim Pn - Oświęcim PdDługość: 9.0 km650.7 mln zł72 [mln zl/km]
województwo: śląskieoddział: KrakówOiBRealizacja 36 [msc]Zimy 9 [msc]
to jest DK44
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2011-06-13Odc. Mysłowice (Kosztowy) - Bielsko-Biała Pn-W (Suchy Potok)
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2011-08-08Budżet 0,76 mln zł56
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2011-10-28Termin realizacji - 14 miesięcy81
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2013-02-28489
5DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-06-12833
6Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2015-06-18link6
7Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na ŚrodowiskoPonOOŚ2016-03-30Uzupełnienie wniosku przez inwestora286
8Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2016-04-2122
9Postanowienie RDOŚPOOŚ2016-05-25W sprawie *pierwotnej* OonŚ przed uzyskaniem DŚU34
10DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-06-30link36
11DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2016-07-15link15
12DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-12-21Rygor natychmiastowej wykonalności
link
159
13Zmiana terminuPrzeloz2017-03-31rozpatrzenia odwołań od DŚU99
14Zmiana terminuPrzeloz2017-05-31rozpatrzenia odwołań od DŚU61
15Koncepcja programowa - przetargKP przet2017-06-09Termin realizacji 21 miesięcy9
16Zmiana terminuPrzeloz2017-07-20Otwarcia ofert na Koncepcję Programową41
17Zmiana terminuPrzeloz2017-07-31rozpatrzenia odwołań od DŚU11
18Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2017-08-077
19Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-09-20o wpłynięcu pisma GDOŚ wzywające do wyjaśnień szeregu zagadnień związanych z oddziaływaniem drogi na środowisko i jego ochroną. Wyjaśnienia są w trakcie opracowywania, nie jest określony termin rozpatrzenia odwołań.44
20Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2017-10-13Wybór firmy Multiconsult23
21OdwołanieOdwola2017-11-03Ivia S.A. Katowice od wyboru na wykonawcę KP firmy Multiconsult21
22Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2017-11-06Odwołanie firmy IVIA S.A. Katowice oddalone3
23Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2017-11-2216
24Zmiana terminuPrzeloz2018-02-15rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
85
25Zmiana terminuPrzeloz2018-04-30rozpatrzenia odwołań przez GDOŚ
link
73
26WniosekWniosek2018-11-15o zmianę rozp. Dyrektora RZGW w Gliwicach z 2017-07-27 w spr. ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Dankowicach199
27Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2018-12-13Pierwotny termin 2018-10-22, zmieniony aneksem do umowy28
28Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-01-04GDOŚ - nowy termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
22
29Zmiana terminuPrzeloz2019-03-01link56
30Zmiana terminuPrzeloz2019-05-10rozpatrzenia odwołań od DŚU69
31ZawiadomienieZawiadom2019-05-17GDOŚ o przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ z 2016-06-30
link
7
32Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2019-05-23Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy od 27 V do 17 VI
link
6
33Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-06-2533
34Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2019-07-11Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Mysłowice – Lędziny
link
16
35Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-10-0990
36Zmiana terminuPrzeloz2019-10-17rozpatrzenia przez GDOŚ odwołań od DŚU
link
8
37Zmiana terminuPrzeloz2019-12-13Kolejny (po 30 VII) termin rozpatrzenia odwołań od DŚU57
38Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-12-30link17
39Zmiana terminuPrzeloz2020-01-31Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
32
40Zmiana terminuPrzeloz2020-03-03I termin otwarcia ofert32
41Zmiana terminuPrzeloz2020-03-13Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
10
42Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-03-27II termin otwarcia ofert14
43ZawiadomienieZawiadom2020-03-31o zmianie terminu rozpatrzenia odwołań od DSU
link
3
44DŚU ostatecznaDŚU ost2020-04-2222
45Ocena najkorzystniejszej ofertyOcena of2020-05-07Budimex15
46Wybór wykonawcyWybór2020-05-1811
47OdwołanieOdwola2020-05-2810
48Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2020-06-18Odwołanie firmy Intercor oddalone21
49Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2020-06-20skargi z 2020-04-10 na decyzję GDOŚ z 2020-03-31
link
2
50Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2022-10-03Rozpatrzenie odwołań od DŚU link835
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2023-12-07

Oferty z dnia 2020-03-27:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Budimex S.A.467.771.9bdbd
2PUT Intercor532.581.8bdbd
3PORR S.A.553.185.0bdbd
4Metrostav a.s57388.1bdbd
5Mota Engil Central Europe S.A.579.589.1bdbd
6Warbud S.A.581.989.4bdbd
7Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
Mirbud S.A.
588.290.4bdbd
8Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.622.595.7bdbd
9Polaqua sp. z o.o.664.1102.1bdbd
10Mostostal Warszawa S.A.665.5102.3bdbd