S1 Dankowice - Bielsko-Biała Pn-W (Suchy Potok) Długość: 12.0 km734 mln zł61 [mln zl/km]
województwo: śląskieoddział: KatowiceOiBRealizacja 36 [msc]Zimy 9 [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2011-08-08Budżet 0,76 mln zł
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2011-10-28Termin realizacji - 14 miesięcy81
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2013-02-28489
4DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-06-12834
5Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2015-06-18link6
6Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na ŚrodowiskoPonOOŚ2016-03-30Uzupełnienie wniosku przez inwestora286
7Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2016-04-2122
8Postanowienie RDOŚPOOŚ2016-05-25W sprawie *pierwotnej* OonŚ przed uzyskaniem DŚU34
9DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-06-30link36
10DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2016-07-15link15
11DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-12-21Rygor natychmiastowej wykonalności
link
159
12Zmiana terminuPrzeloz2017-03-31rozpatrzenia odwołań od DŚU100
13Zmiana terminuPrzeloz2017-05-31rozpatrzenia odwołań od DŚU61
14Koncepcja programowa - przetargKP przet2017-06-09Termin realizacji 21 miesięcy9
15Zmiana terminuPrzeloz2017-07-20Otwarcia ofert na Koncepcję Programową41
16Zmiana terminuPrzeloz2017-07-31rozpatrzenia odwołań od DŚU11
17Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2017-08-077
18Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-09-20o wpłynięcu pisma GDOŚ wzywające do wyjaśnień szeregu zagadnień związanych z oddziaływaniem drogi na środowisko i jego ochroną. Wyjaśnienia są w trakcie opracowywania, nie jest określony termin rozpatrzenia odwołań.44
19Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2017-10-13Wybór firmy Multiconsult23
20OdwołanieOdwola2017-11-03Ivia S.A. Katowice od wyboru na wykonawcę KP firmy Multiconsult21
21Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2017-11-06Odwołanie firmy IVIA S.A. Katowice oddalone3
22Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2017-11-2216
23Zmiana terminuPrzeloz2018-02-15rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
85
24Zmiana terminuPrzeloz2018-04-30rozpatrzenia odwołań przez GDOŚ
link
74
25WniosekWniosek2018-11-15o zmianę rozp. Dyrektora RZGW w Gliwicach z 2017-07-27 w spr. ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Dankowicach199
26Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2018-12-13Pierwotny termin 2018-10-22, zmieniony aneksem do umowy28
27Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-01-04GDOŚ - nowy termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
22
28Zmiana terminuPrzeloz2019-03-01link56
29Zmiana terminuPrzeloz2019-05-10rozpatrzenia odwołań od DŚU70
30ZawiadomienieZawiadom2019-05-17GDOŚ o przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ z 2016-06-30
link
7
31Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2019-05-23Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy od 27 V do 17 VI
link
6
32Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-06-2533
33Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2019-07-11Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Mysłowice – Lędziny
link
16
34Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-10-0990
35Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-10-14Dankowice - *Suchy Potok* (12 km) - oddział Kraków, 39 miesięcy na budowę
link
link Id 144589
5
36Zmiana terminuPrzeloz2019-10-17rozpatrzenia przez GDOŚ odwołań od DŚU
link
3
37Zmiana terminuPrzeloz2019-12-13Kolejny (po 30 VII) termin rozpatrzenia odwołań od DŚU57
38Zmiana terminuPrzeloz2020-01-28I termin otwarcia ofert dla odc. Dankowice - *Suchy Potok*46
39Zmiana terminuPrzeloz2020-01-31Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
3
40Zmiana terminuPrzeloz2020-02-25II termin otwarcia ofert dla odc. Dankowice - *Suchy Potok*25
41Zmiana terminuPrzeloz2020-03-13Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
17
42Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-03-13III termin otwarcia ofert dla odc. Dankowice - *Suchy Potok*0
43ZawiadomienieZawiadom2020-03-31o zmianie terminu rozpatrzenia odwołań od DSU
link
18
44Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2020-04-10DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51 - częściowe uchylenie, orzeknięcie w tym zakresie i podtrzymanie w pozostałym decyzji z 2016-06-3010
45DŚU ostatecznaDŚU ost2020-04-2212
46Wybór wykonawcyWybór2020-06-1958
47Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2020-06-20skargi z 2020-04-10 na decyzję GDOŚ z 2020-03-31
link
1
48Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcieUZPStart2020-07-0111
49Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynikUZPWynik2020-07-24Wynik pozytywny23
50Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2020-08-0310
51Rozpatrzenie skargiRozpSka2021-02-18WSA oddalił skargę na decyzję GDOŚ z 2020-03-31
link
199
52ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2021-06-02link104
53Pozwolenie wodnoprawnePozwWod2021-08-27Wszczęcie postępowania, zgromadzenie całego materiału i wydanie pozwoleń
linkbr> link
link
86
54Pozwolenie wodnoprawnePozwWod2021-10-22Wydanie pozwoleń wodno-prawnych
link
56
55ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanieZnRID ws2021-12-01link40
56Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na ŚrodowiskoPonOOŚ2021-12-065
57Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2021-12-060
58Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2022-04-10DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51 - częściowe uchylenie, orzeknięcie w tym zakresie i podtrzymanie w pozostałym decyzji z 2016-06-30125
59Postanowienie RDOŚPOOŚ2022-07-08Uzgodnienie warunków realizacji89
60ZawiadomienieZawiadom2022-07-28GDOŚ: w związku z uchyleniem przez NSA decyzji z 2020-04-10 GDOŚ ponownie prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji z 2016-06-3020
61ZawiadomienieZawiadom2022-08-11Obwieszczenie PGWWP o zgromadzeniu mat. dowodowego link14
62ZawiadomienieZawiadom2022-08-22GDOŚ - możliwość zapoznania się z mat. odwoławczymi od DŚU z 2016-06-30 link11
63Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2022-09-27link36
64Przekazanie placu budowyPrzekTer2022-10-03link6
65Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2022-12-15...skargi Stowarzyszenia Towarzystwo na rzecz Ziemi z 9 listopada 2022 r. na decyzję GDOŚ z 2022-10-03 link73
66Decyzja ZnRID ostatecznaZnRIDost2023-05-05link141
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-06-18

Oferty z dnia 2020-03-13:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Mirbud S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
586.779.9bdbd
2Budimex S.A.60983.0bdbd
3Mota Engil Central Europe S.A.
PORR S.A.
624.485.1bdbd
4Strabag Sp. z o.o.629.685.8bdbd
5Polaqua sp. z o.o.677.992.4bdbd
6PUT Intercor695.394.7bdbd
7Metrostav Polska S.A.
Metrostav a.s
707.796.4bdbd
8China State Construction Engineering Corporation Limited 717.897.8bdbd
9Mostostal Warszawa S.A.743.9101.4bdbd