S8  Ząbkowice Śl. Pn - NiemczaDługość: 7.9 km10769 [poj/24 h] mln zł
województwo: dolnośląskieoddział: WrocławZiZRealizacja 39 [msc]Zimy 9 [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2015-10-19+materiały do DŚU, KP, Program Funkcjonalno-Użytkowy
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2016-06-17link242
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2016-12-29Termin realizacji: 37 msc.; link195
4Wprowadzenie do PBDKiA Wprowadz2018-09-07Podpisanie aneksu do programu inwestycyjnego, wynikające ze zmiany klasy drogi z GP na S617
5Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2020-01-29509
6DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2020-10-20link265
7Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-07-05Możiwość udziału społeczeństwa w ramach wydania DŚU
link
258
8Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-09-21Zebranie materiału, dopuszczenie Stow. PnRWI, przedłużenie załatwienia spr. do 21 XI br.
link
78
9DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2021-11-16link56
10DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2021-12-14link28
11Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-12-22Przekazanie odwołania z 2021-12-14 do GDOŚ8
12ZawiadomienieZawiadom2022-04-04GDOŚ: nowy termin rozpatrzenia odwołań link103
13Zmiana terminuPrzeloz2022-06-3087
14Zmiana terminuPrzeloz2022-09-30Rozpatrzenia odwołań92
15ZawiadomienieZawiadom2022-12-07GDOŚ: możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem: link68
16Zmiana terminuPrzeloz2022-12-20Rozpatrzenia odwołań od DŚU13
17DŚU ostatecznaDŚU ost2023-01-30link41
18Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2023-02-06Uchylenie i orzeknięcie w tym zakresie oraz w pozostałym zakresie utrzymanie w mocy decyzji z 2021-11-16 link7
19ZawiadomienieZawiadom2023-02-21GDOŚ uzupełnienie decyzji z 2023-02-06 link15
20Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2023-05-08skargi z 20 III na decyzję 2023-02-06 link76
21Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2023-12-29link235
22Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2024-02-14I termin otwarcia ofert47
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-04-20