S8 Ząbkowice Śl. Pn - ŁagiewnikiDługość: 22 km10769 [poj/24 h] mln zł
województwo: dolnośląskieoddział: WrocławSTERealizacja 37 [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2015-10-19+materiały do DŚU, KP, Program Funkcjonalno-Użytkowy
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2016-06-17link242
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2016-12-29link195
4Wprowadzenie do PBDKiA Wprowadz2018-09-07Podpisanie aneksu do programu inwestycyjnego, wynikające ze zmiany klasy drogi z GP na S616
5Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2020-01-29509
6DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2020-10-20link264
7Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-07-05Możiwość udziału społeczeństwa w ramach wydania DŚU
link
258
8Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-09-21Zebranie materiału, dopuszczenie Stow. PnRWI, przedłużenie załatwienia spr. do 21 XI br.
link
78
9DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2021-11-16link56
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2022-06-30