S8 Bardo - Ząbkowice Śl. PnDługość: 14.0 km13336 [poj/24 h] mln zł
województwo: dolnośląskieoddział: WrocławSTERealizacja 37 [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2015-10-19+materiały do DŚU, KP, Program Funkcjonalno-Użytkowy
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2016-06-17link242
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2016-12-29link195
4Wprowadzenie do PBDKiA Wprowadz2018-09-07Podpisanie aneksu do programu inwestycyjnego, wynikające ze zmiany klasy drogi z GP na S
616
5Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2020-01-29509
6DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2021-02-25393
7Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-04-06Wszczęcie postępowania o wydanie DŚU
link
39
8DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2021-10-13link190
9DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2021-11-15link33
10DŚU ostatecznaDŚU ost2022-11-14link364
11Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2023-01-26link73
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2023-03-25