S8  Łagiewniki Z - Jordanów ŚląskiDługość: 11.2 km16885 [poj/24 h]677.9 mln zł61 [mln zl/km]
województwo: dolnośląskieoddział: WrocławSTERealizacja 37 [msc]Zimy 9 [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2015-10-19+materiały do DŚU, KP, Program Funkcjonalno-Użytkowy
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2016-06-17link242
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2016-12-29link195
4Wprowadzenie do PBDKiA Wprowadz2018-09-07Podpisanie aneksu do programu inwestycyjnego, wynikające ze zmiany klasy drogi z GP na S 617
5Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2020-01-29509
6DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2020-09-04link219
7Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-03-31Wystąpienie do PWIS o opinię i do PGWWP o uzgodnienie warunków realizacji
link
208
8Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-04-29Przystąpienie do procedury udziału społeczeństwa w sprawie DŚU
link
29
9Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-07-13o zebraniu mat. dowodowego
link
75
10DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2021-08-30link48
11DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2021-09-28link29
12Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2021-11-04GDOŚ: stwierdzenie uchybienia terminu na wniesienie odwołania37
13ZawiadomienieZawiadom2021-11-15GDOŚ: zakończenie postępowania odwoławczego od DŚU z 2021-08-30: link11
14DŚU ostatecznaDŚU ost2021-11-15link0
15Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2022-12-06link386
16Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2023-05-19link164
17Zmiana terminuPrzeloz2023-06-23I termin otwarcia ofert35
18Zmiana terminuPrzeloz2023-07-24II termin otwarcia ofert31
19Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2023-07-27III termin otwarcia ofert3
20Ocena najkorzystniejszej ofertyOcena of2023-09-26link:text=Oferta%20Budimeksu%20warta%20289%2C12,w%C4%99z%C5%82a%20%C5%81agiewniki%20Zach%C3%B3d%20(z%20w%C4%99z%C5%82em61
21Wybór wykonawcyWybór2023-10-12link16
22Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcieUZPStart2023-10-3119
23Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2023-12-14link44
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-05-19

Oferty z dnia 2023-07-27:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Budimex S.A.355.652.5bdbd
2Strabag Sp. z o.o.359.753.1bdbd
3Mostostal Warszawa S.A.37755.6bdbd
4Stecol Corporation383.656.6bdbd
5Mota Engil Central Europe S.A.385.656.9bdbd
6Polaqua sp. z o.o.387.757.2bdbd
7Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
Aldesa Construcciones S.A.
38957.4bdbd
8Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
Mirbud S.A.
389.957.5bdbd
9NDI S.A.393.958.1bdbd
10PORR S.A.397.558.6bdbd
11Polbud - Pomorze Sp. z o.o.
PTM Construction sp. z o.o.
Michał Bisek Bisek-Asfalt
457.967.5bdbd
12PUT Intercor476.470.3bdbd
13Trakcja PRKiI S.A.
PRM Mosty Łódź
521.476.9bdbd