S8 Łagiewniki - WierzbiceDługość: 19.6 km16885 [poj/24 h] mln zł
województwo: dolnośląskieoddział: WrocławSTERealizacja 37 [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2015-10-19+materiały do DŚU, KP, Program Funkcjonalno-Użytkowy
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2016-06-17link242
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2016-12-29link195
4Wprowadzenie do PBDKiA Wprowadz2018-09-07Podpisanie aneksu do programu inwestycyjnego, wynikające ze zmiany klasy drogi z GP na S 616
5Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2020-01-29509
6DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2020-09-04link218
7Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-03-31Wystąpienie do PWIS o opinię i do PGWWP o uzgodnienie warunków realizacji
link
208
8Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-04-29Przystąpienie do procedury udziału społeczeństwa w sprawie DŚU
link
29
9Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-07-13o zebraniu mat. dowodowego
link
75
10DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2021-08-30link48
11DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2021-09-28link29
12Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2021-11-04GDOŚ: stwierdzenie uchybienia terminu na wniesienie odwołania37
13ZawiadomienieZawiadom2021-11-15GDOŚ: zakończenie postępowania odwoławczego od DŚU z 2021-08-30: link11
14DŚU ostatecznaDŚU ost2021-11-15link0
15Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2022-12-06link386
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2023-03-25