S61  Łomża Z - Łomża Pn (w. Kolno)Długość: 12.9 km14425 [poj/24 h]971.3 mln zł75 [mln zl/km]
województwo: podlaskieoddział: BiałystokZiZRealizacja 27 [msc]Zimy 9 [msc]
+7 km przebudowy DK64 [GP]; budżet przed otwarciem ofert: 455,4 mln zł
Strona nadzoru
Stan na dzieńZaawansowanie [%]
FinansoweRzeczoweCzasowe
bez odliczania zim
planowanerzeczywisteplanowanerzeczywiste
2024-04-1663.854.8363.7
2024-01-175750.655.49
2024-01-09575654.76
2023-10-1041.2746.446.45
2023-01-197.42422.36
2022-11-300.1317.8
2022-05-200.09

Wykres postępu robót i zaawansowania finansowego odcinka

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2012-03-30
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2014-02-03675
3Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2017-03-31Budowa1152
4Zmiana terminuPrzeloz2017-05-29I termin otwarcia ofert59
5Zmiana terminuPrzeloz2017-06-19II termin otwarcia ofert21
6Zmiana terminuPrzeloz2017-07-12III termin otwarcia ofert23
7Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2017-07-21IV termin otwarcia ofert; budżet: 963.6 mln zł9
8OdwołanieOdwola2017-11-17Eurovia119
9Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2017-12-04Odwołanie oddalone17
10Wybór wykonawcyWybór2017-12-128
11OdwołanieOdwola2017-12-22PORR10
12Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2018-01-09Odwołanie uwzględnione18
13Unieważnienie wyboruUniewWyb2018-01-25najkorzystniejszej oferty
link
16
14Ponowny wybór najkorzystniejszej ofertyPonWyb2018-03-05link39
15OdwołanieOdwola2018-03-15Odwołanie złożone przez Impresa Pizzarotti na ponowne wybranie jej jako wykonawcy10
16Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2018-03-27Uwzględnienie przez GDDKiA odwołania Impresa Pizzarotti, umorzenie postępowania12
17Unieważnienie wyboruUniewWyb2018-03-29najkorzystniejszej oferty dokonanego 2018-03-05
link
2
18Ponowny wybór najkorzystniejszej ofertyPonWyb2018-06-26link89
19OdwołanieOdwola2018-07-08Odwołanie PBDIM od wyboru Toto12
20Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2018-07-19Postępowanie umorzone z powodu wycofania odwołania
link
11
21Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcieUZPStart2018-07-201
22Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynikUZPWynik2018-09-03Brak naruszeń45
23Podpisanie umowy na realizację zadania, niedotrzymanejPodpisZe2018-10-1138
24ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2019-08-12305
25Pozwolenie wodnoprawnePozwWod2019-09-27link
link
link
46
26ZawiadomienieZawiadom2019-11-15Zawieszenie postępowania do czasu uzgodnienia przez RDOŚ warunków realizacji przedsięwzięcia
link
49
27Postanowienie RDOŚPOOŚ2020-01-27Utrzymanie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia ustalonych decyzją z 22 IX 2014 r.
link
73
28ZawiadomienieZawiadom2020-06-01Obwieszczenie wojewody - możliwość zapoznania się z materiałami z POOnŚ do 4 VII
126
29Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2020-07-23link52
30Postanowienie RDOŚPOOŚ2020-07-29Uzgodnienie warunków realizacji6
31ZawiadomienieZawiadom2020-10-05Obwieszczenie wojewody o podjęciu zawieszonego postępowania
link
68
32Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2020-11-1339
33Zerwanie lub wypowiedzenie umowyZerwanie2021-05-14Przez zamawiającego z powodu nie podjęcia prac przez wykonawcę
link
182
34Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2021-07-23link70
35OdwołanieOdwola2021-08-02Sygnatura KIO: 2335/2110
36OdwołanieOdwola2021-08-02Sygnatura KIO: 2336/210
37Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-08-30Sygnatura KIO: 2335/2128
38Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-08-30Sygnatura KIO: 2336/210
39Zmiana terminuPrzeloz2021-08-31I termin otwarcia ofert1
40Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2021-09-30III termin otwarcia ofert30
41Wybór wykonawcyWybór2021-12-15link76
42Unieważnienie wyboruUniewWyb2022-01-21link37
43Wybór wykonawcyWybór2022-03-23PUT Intercor61
44Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcieUZPStart2022-04-0614
45Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynikUZPWynik2022-04-12Brak naruszeń link6
46Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2022-05-19link37
47Rozpoczęcie robótRozpRob2022-07-0648
48ZnRID zamiennyZnRIDzam2023-09-27link448
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-05-19

Oferty z dnia 2017-03-31:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Impresa Pizzarotti & C.S.p.A443.345.6bdbd
2PUT Intercor455.146.9bdbd
3PORR S.A.473.348.7bdbd
4Strabag Sp. z o.o.485.750.0bdbd
5TOTO S.p.A.525.754.1bdbd
6Mota Engil Central Europe S.A.541.355.7bdbd
7Budimex S.A.549.756.6bdbd
8Eurovia PL S.A.642.466.1bdbd
9Polaqua sp. z o.o.672.669.2bdbd
10PBDiM Mińsk Mazowiecki711.373.2bdbd
11Salini Impregilo S.p.A.711.773.3bdbd
Oferty z dnia 2021-09-30:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1NDI S.A.
B4 sp. z o.o.
66068.0bdbd
2PUT Intercor713.473.4bdbd
3Budimex S.A.723.674.5bdbd
4Polaqua sp. z o.o.737.776.0bdbd
5Strabag Sp. z o.o.753.777.6bdbd
6Mota Engil Central Europe S.A.784.480.8bdbd
7PORR S.A.
Unibep S.A.
Budrex sp. z o.o.
795.281.9bdbd