S61  Elk W (Wysokie) - Raczki [3]Długość: 20.0 km637.8 mln zł32 [mln zl/km]
województwo: warmińsko-mazurskieoddział: OlsztynZiZRealizacja 29 [msc]Zimy 6 [msc]
1052
Dostępne informacja o aneksach terminowych
PrzyczynaDataZmiana [dni]Opóźniony ZnRID
Przedłużone wydawanie ZnRID2020-10-2283Tak

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2015-10-15
2Przetarg ograniczony - ogłoszeniePrzOgIe2016-04-15Budowa183
3Wnioski - termin składania wniosków o udział w II etapie przetarguWnioski2016-07-1288
4PrekwalifikacjaPrekwal2017-04-24286
5Zaproszenie do przetargu ograniczonego - II etap przetarguZaprosz.2017-06-0643
6Zmiana terminuPrzeloz2017-08-10I termin otwarcia ofert65
7Zmiana terminuPrzeloz2017-09-11II termin otwarcia ofert32
8Zmiana terminuPrzeloz2017-10-02III termin otwarcia ofert21
9Zmiana terminuPrzeloz2017-10-16IV termin otwarcia ofert14
10Zmiana terminuPrzeloz2017-10-31V termin otwarcia ofert15
11Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2017-11-07VI termin otwarcia ofert7
12Wybór wykonawcyWybór2018-02-1398
13Unieważnienie wyboruUniewWyb2018-03-09Unieważnienie wyboru z 13 II 2018, na skutek uznania odwołania złożonego przez PORR Polska24
14Ponowny wybór najkorzystniejszej ofertyPonWyb2018-05-2375
15Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2018-07-0442
16DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2018-07-23Zmiana decyzji z 2015-10-15, zmiana węzłów Kalinowo->Wysokie19
17ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2019-03-04link224
18ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanieZnRID ws2019-05-20link77
19Postanowienie RDOŚPOOŚ2019-09-19Uzgodnienie warunków realizacji122
20Postanowienie RDOŚPOOŚ2019-09-30Sprostowanie oczywistej omyłki drukarskiej w postanowieniu z 2019-09-1911
21Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2019-10-08link8
22Rozpoczęcie robótRozpRob2019-10-091
23ZawiadomienieZawiadom2021-03-26GDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia oraz wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania drugoinstancyjnego:
link link link
534
24ZawiadomienieZawiadom2021-05-06GDOŚ: odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia RDOŚ z 2019-09-1941
25ZawiadomienieZawiadom2021-05-20GDOŚ: odmowa stwierdzenia nieważności decyzji z 2019-09-30
link
14
26ZawiadomienieZawiadom2021-05-20GDOŚ - umorzenie względem osoby niebędącej stroną postępowania w sprawie nieważności decyzji z 2019-09-30
link
0
27Decyzja ZnRID ostatecznaZnRIDost2021-06-1829
28ZawiadomienieZawiadom2021-11-24GDOŚ: utrzymanie w mocy postanowienia własnego z 2021-05-06 159
29Oddanie do użytkuOddany2021-12-30link36
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-05-19

Oferty z dnia 2016-04-15:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Metrostav Polska S.A.
Metrostav a.s
370.758.129bd
2Rubau Polska Sp. z o.o.
Connstrucciones Rubau S.A.
417.665.529bd
3Polaqua sp. z o.o.426.166.829bd
4PORR S.A.
PORR Bau Gmbh
446.670.029bd
5Impresa Pizzarotti & C.S.p.A
Pizzarotti S.A.
481.975.629bd
6Budimex S.A.484.375.929bd
7Mostostal Warszawa S.A.
Trakcja PRKiI S.A.
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o.
560.887.929bd
8Strabag Sp. z o.o.
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
709.1111.229bd