S17 Izbica - Zamość Pn (Sitaniec) Długość: 10.3 km15766 [poj/24 h] mln zł
województwo: lubelskieoddział: LublinZiZRealizacja 39 [msc]Zimy 9 [msc]
Opracowywany w ramach odc. Krasnystaw Pn - Zamość Pn (Sitaniec)
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2014-05-25
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-04-08link684
3DŚU ostatecznaDŚU ost2016-11-23link229
4Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-12-18link755
5Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2019-01-21I termin otwarcia ofert - razem z link34
6Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2019-03-22Mosty Katowice60
7Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2019-04-23Czas realizacji 17 miesięcy31
8Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-05-26Odmowa wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych: link764
9Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-06-07Wniesienie odwołania od postanowienia RDOŚ z 2021-05-26
link
12
10Zespół Oceny Przygotowania InwestycjiZOPI2022-01-05link212
11Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2022-03-1872
12Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2022-12-28link
link
285
13OdwołanieOdwola2023-01-11PZPB: przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności za wyniki badań podłoża gruntowego oraz zmiany szacunkowych powierzchni lub objętości zabezpieczeń akustycznych +/- 20%14
14Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2023-02-23I termin otwarcia ofert43
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2023-01-30