S17  Piaski W - Łopiennik Długość: 15.9 km13281 [poj/24 h] mln zł
województwo: lubelskieoddział: LublinZiZRealizacja 39 [msc]Zimy 9 [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2014-05-25
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-04-08link684
3DŚU ostatecznaDŚU ost2016-11-23link229
4Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-12-18link755
5Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2019-01-21I termin otwarcia ofert34
6Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2019-03-22Mosty Katowice60
7Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2019-04-23Czas realizacji 17 miesięcy31
8Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-05-26Odmowa wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych: link764
9Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-06-07Wniesienie odwołania od postanowienia RDOŚ z 2021-05-26
link
12
10Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-07-01Wniesienie zażalenia przez PTOP Salamandra na odmowę wszczęcia postępowania
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 01 lipca 2021 r., znak WSI.512.1.2021.SG
24
11Zespół Oceny Przygotowania InwestycjiZOPI2022-01-05link188
12Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2022-03-1872
13Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2022-12-28link
link
285
14OdwołanieOdwola2023-01-11PZPB: przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności za wyniki badań podłoża gruntowego oraz zmiany szacunkowych powierzchni lub objętości zabezpieczeń akustycznych +/- 20%14
15OdwołanieOdwola2023-02-20KIO 452/23, PZPB na warunki przetargu: link40
16Zmiana terminuPrzeloz2023-02-23I termin otwarcia ofert3
17Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2023-04-17II termin otwarcia ofert52
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2023-03-30

Oferty z dnia 2019-01-21:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Trakt sp. z o.o. Sp. k.7-bdbd
2Mosty Katowice8.4-bdbd
3TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)8.7-bdbd
4Ivia S.A. Katowice9.6-bdbd
5Multiconsult Polska sp. z o.o.10.4-bdbd
6Transprojekt Gdański sp. z o.o.11.1-bdbd
7Schuessler-Plan Inżynierzy sp. z o.o.11.9-bdbd
8MPRB sp. z o.o.
MP-Mosty sp. z o.o
12-bdbd
9Transprojekt Warszawa sp. z o.o.12.2-bdbd