S17 Piaski W - Łopiennik Długość: 16.3 km10707 [poj/24 h] mln zł
województwo: lubelskieoddział: LublinKPRealizacja 17 [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2014-05-25
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-04-08link684
3DŚU ostatecznaDŚU ost2016-11-23link229
4Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-12-18link755
5Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2019-01-21I termin otwarcia ofert34
6Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2019-03-22Mosty Katowice60
7Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2019-04-2331
8Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-05-26Odmowa wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych: link764
9Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-06-07Wniesienie odwołania od postanowienia RDOŚ z 2021-05-26
link
12
10Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-07-01Wniesienie zażalenia przez PTOP Salamandra na odmowę wszczęcia postępowania
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 01 lipca 2021 r., znak WSI.512.1.2021.SG
24
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2021-10-17

Oferty z dnia 2019-01-21:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Trakt sp. z o.o.7-bdbd
2Mosty Katowice8.4-bdbd
3TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)8.7-bdbd
4Ivia S.A. Katowice9.6-bdbd
5Multiconsult Polska sp. z o.o.10.4-bdbd
6Transprojekt Gdański sp. z o.o.11.1-bdbd
7Schuessler-Plan Inżynierzy sp. z o.o.11.9-bdbd
8MPRB sp. z o.o.
MP-Mosty sp. z o.o
12-bdbd
9Transprojekt Warszawa sp. z o.o.12.2-bdbd