S19 Babica - Domaradz Długość: 23.5 km11272 [poj/24 h] mln zł
województwo: podkarpackieoddział: RzeszówKPRealizacja 26 [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2008-05-13Arcadis Sp. z o.o oraz Mosty Katowice Sp. z o.o
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2010-03-31687
3Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2010-12-27271
4DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2011-11-28336
5DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2015-11-061439
6DŚU ostatecznaDŚU ost2016-11-04364
7Koncepcja programowa - przetargKP przet2017-04-24170
8Zmiana terminuPrzeloz2017-05-31składania ofert na KP37
9Zmiana terminuPrzeloz2017-06-14składania ofert na KP (II termin)14
10Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2017-07-07III termin otwarcia ofert na KP23
11Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2018-01-12189
12Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2018-02-0524
13Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na ŚrodowiskoPonOOŚ2019-09-09580
14Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2019-09-101
15Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-09-15budowa tunelu w km od 33+050 do 38+100
link
5
16Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2020-01-15wezwanie inwestora do ponownego uzupełnienia wniosku
link
122
17Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2020-04-0580
18Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2020-04-21Zgromadzenie materiału dowowodego
link
16
19DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2020-05-12Dla 5 km tunelu
link
21
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2020-11-27

Oferty z dnia 2017-07-07:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1CDM Smith sp. z o.o.
Schuessler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
10.9-26bd
2Ivia S.A. Katowice11.8-26bd
3Ove Arup & Partners Intl. Ltd sp. z o.o.
CertusVia sp. z o.o.
15.9-26bd
4MGGP S.A.
Wanta - Projektowanie Dróg i Mostów S.C.
16.2-26bd
5Promost Consulting sp. z o.o. sp.k
Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska Geotech sp. z o.o.
17.1-26bd
6Europrojekt Gdańsk17.3-26bd
7TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)
TPF Getinsa Euroestudios S.L.
17.9-26bd
8Voessing Polska sp. z o.o.19-29bd