S17  Zamość W (w. Hrubieszów) - Tomaszów L. PnDługość: 30.2 km12423 [poj/24 h] mln zł
województwo: lubelskieoddział: LublinKPRealizacja 17 [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2014-05-25
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-04-08link684
3DŚU ostatecznaDŚU ost2016-11-23link229
4Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-12-18link755
5Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2019-01-21I termin otwarcia ofert - razem z link i z link34
6Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2019-03-22Ivia60
7Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2019-04-2937
8Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-01-20Wszczęcie postępowania w spr. DŚU dla budowy Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej
link
632
9Zespół Oceny Przygotowania InwestycjiZOPI2021-02-11link22
10Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-03-08link25
11Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-05-26Odmowa wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych: link78
12Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-06-07Wniesienie odwołania od postanowienia RDOŚ z 2021-05-26
link
12
13Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-09-27Wystąpienie w spr. budowy Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej do PWIS w Lublinie oraz PGW WP o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby POOnŚ
link
112
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2021-10-17

Oferty z dnia 2019-01-21:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Trakt sp. z o.o.8.2-bdbd
2Ivia S.A. Katowice9.7-bdbd
3Mosty Katowice10.9-bdbd
4Transprojekt Warszawa sp. z o.o.11.9-bdbd
5Multiconsult Polska sp. z o.o.12.3-bdbd
6Transprojekt Gdański sp. z o.o.13.2-bdbd
7MPRB sp. z o.o.
MP-Mosty sp. z o.o
13.5-bdbd
8Schuessler-Plan Inżynierzy sp. z o.o.13.9-bdbd