S17 Zamość Pn (Sitaniec) - Zamość W (w. Hrubieszów)Długość: 12.0 km19970 [poj/24 h] mln zł
województwo: lubelskieoddział: LublinS+KRealizacja 24 [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2014-05-25
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-04-08link684
3DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2016-04-22link14
4ZawiadomienieZawiadom2018-10-08GDOŚ o postępowaniu odwoławczym od DŚU dla odc. Piaski - Hrebenne i możliwości zapoznania się z materiałami
link
899
5DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2018-11-3053
6Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2018-12-18link18
7Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2019-01-21I termin otwarcia ofert34
8Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2019-03-22Mosty Katowice60
9Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2019-04-1524
10Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2021-09-24893
11DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2022-01-04link102
12Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2022-03-03link58
13Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2022-09-28Ponowne wystąpienie do PGWWP oraz PPIS w Lublinie link209
14Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2022-11-07Opóźnienie wydania DŚU - link40
15Zmiana terminuPrzeloz2023-01-04wydania DŚU link58
16Zmiana terminuPrzeloz2023-04-26Wydania DŚU z powodu szczególnie skomplikowanego charakteru sprawy link112
17Zmiana terminuPrzeloz2023-07-31Kolejny termin wydania DŚU96
18Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2023-08-03Zmiana terminu wydania DŚU link3
19Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2023-08-14o przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania o DŚU11
20Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2023-10-27Nowy termin wydania DŚU74
21Zmiana terminuPrzeloz2023-10-31Kolejny termin wydania DŚU link4
22DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2023-12-29Kolejny termin wydania DŚU59
23Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2024-01-05Zakończenie postępowania dowodowego i możliwość zapoznania się z dokumentacją link7
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-06-18