S17 Tomaszów Lubelski Pd - Hrebenne {pocz. obw.} (gr. UA)Długość: 17.3 km17936 [poj/24 h] mln zł
województwo: lubelskieoddział: LublinPiBRealizacja 36 [msc]Zimy 12 [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2014-05-26
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-04-08link683
3DŚU ostatecznaDŚU ost2016-11-23link229
4Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-12-18link755
5Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2019-01-21I termin otwarcia ofert34
6Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2019-03-22Ivia60
7Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2019-04-29Termin realizacji: 17 msc37
8Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-05-26Odmowa wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych: link758
9Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-06-07Wniesienie odwołania od postanowienia RDOŚ z 2021-05-26
link
12
10Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2021-12-22link link198
11Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2021-12-31Odebranie KP9
12OdwołanieOdwola2022-01-04Zespół Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów link4
13OdwołanieOdwola2022-01-04PORR0
14Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2022-01-28I termin otwarcia ofert24
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2022-01-19