S17 Łopiennik - Krasnystaw PnDługość: 9.8 km11915 [poj/24 h] mln zł
województwo: lubelskieoddział: LublinS+KRealizacja 24 [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2014-05-25
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-04-08link684
3DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2016-04-2214
4ZawiadomienieZawiadom2018-10-08GDOŚ o postępowaniu odwoławczym od DŚU dla odc. Piaski - Hrebenne i możliwości zapoznania się z materiałami
link
899
5DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2018-11-30link53
6Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2018-12-18link18
7Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2019-01-21I termin otwarcia ofert - razem z link34
8Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2019-03-22Mosty Katowice60
9Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2019-04-1524
10Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-05-26Odmowa wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych: link772
11Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-06-07Wniesienie odwołania od postanowienia RDOŚ z 2021-05-26
link
12
12Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2021-09-24109
13DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2022-01-04link102
14Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2022-02-15Wszczęcie postępowania w spr. DŚU link42
15Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2022-09-28RDOŚ: udział społeczeństwa w zmianie DŚU
link
225
16Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2023-02-28Ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy opóźnione wydanie DŚU link153
17Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2023-05-19Ponowne wystąpienie PGWWP oraz PWIS o wydanie uzgodnień link80
18Zmiana terminuPrzeloz2023-05-31Kolejny termin wydania DŚU12
19Zmiana terminuPrzeloz2023-08-16Kolejny termin wydania DŚU77
20Zmiana terminuPrzeloz2023-10-31Kolejny termin wydania DŚU76
21Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2023-11-28Możliwość zapoznania się z materiałami link28
22Zmiana terminuPrzeloz2023-12-29Kolejny termin wydania DŚU link31
23DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2024-02-05link38
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-06-18

Oferty z dnia 2019-01-21:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Mosty Katowice4.3-bdbd
2Transprojekt Warszawa sp. z o.o.6.8-bdbd
3TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)8-bdbd
4Ivia S.A. Katowice8-bdbd
5MPRB sp. z o.o.
MP-Mosty sp. z o.o
8.4-bdbd
6Transprojekt Gdański sp. z o.o.11.9-bdbd
7Lafrentz Polska sp. z o.o 12.9-bdbd