S7  Miechów - SzczepanowiceDługość: 4 km12698 [poj/24 h] mln zł
województwo: małopolskieoddział: KrakówKPRealizacja [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2014-04-14
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2015-01-15276
3Przetarg ograniczony - ogłoszeniePrzOgIe2015-09-18Budowa245
4Wnioski - termin składania wniosków o udział w II etapie przetarguWnioski2015-11-1861
5PrekwalifikacjaPrekwal2016-08-29284
6Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2017-03-24+optymalizacja KP207
7Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2017-05-05+optymalizacja KP41
8DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2017-05-12Unieważnienie przez GDOŚ od km 622+185 do km 627+5007
9Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2017-06-1332
10Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2017-06-29+optymalizacja KP16
11Unieważnienie przetarguUniew2018-03-14przetargu z 2015-09-18
link
258
12DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2018-08-17155
13Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2018-08-29+optymalizacja KP12
14Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2018-11-19link82
15Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2018-12-13Omowione STEŚ, wariant preferowany "D"24
16Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-03-13Możliwość zapoznania się z RoOnŚ
link
90
17ZawiadomienieZawiadom2019-07-09RDOŚ: Konieczność ustalenia nowych stron postępowania w związku ze zmianą przebiegu trasy:
link
117
18Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-07-10Przystąpienie do przeprowadzenie OOnŚ
link
1
19ZawiadomienieZawiadom2019-07-10rozpoczęcie w dniu 11 VII, 30-dniowego etapu udziały społeczeństwa
link
0
20ZawiadomienieZawiadom2019-09-12Zakończenie postępowania dowodowego
link
64
21DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2019-11-12link61
22Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-12-06zazalenie na odmowe zawieszenia postepowania
link
24
23DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2019-12-16Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
link
10
24DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2019-12-3014
25Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2020-01-20Przekazanie odwołań SnRRiOKP do GDOŚ
link
21
26Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2020-01-20Zażalenie PnrWI na natychmiastową wykonalność DŚU
link
0
27Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2020-04-29link99
28Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-06-26I termin otwarcia ofert58
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2020-06-05