S7  Miechów - SzczepanowiceDługość: 5.3 km19362 [poj/24 h]261.2 mln zł49 [mln zl/km]
województwo: małopolskieoddział: KrakówKPRealizacja 36 [msc]Zimy 6 [msc]
Strona nadzoru
Stan na dzieńZaawansowanie [%]
FinansoweRzeczoweCzasowe
bez odliczania zim
planowanerzeczywisteplanowanerzeczywiste
2024-02-2995.5777.0387.3
2024-01-3193.2376.2385.03
2023-12-3186.8773.9982.61
2023-11-3083.2570.3280.18
2023-10-3178.4265.4277.83
2023-09-3070.8957.5875.41
2023-08-3164.350.2673.06
2023-07-3157.8844.6770.64
2023-06-3052.539.2168.21
2023-05-3137.3931.165.87
2023-04-3037.3927.2263.44
2023-03-3130.3721.5761.09
2023-02-2824.6516.5258.67
2022-12-3118.6512.6154.05
2022-11-3012.668.7151.63
2022-10-316.923.949.28
2022-09-306.43.4146.86
2022-08-316.233.4144.51
2021-02-090.08

Wykres postępu robót i zaawansowania finansowego odcinka

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2014-04-14
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2015-01-15276
3Przetarg ograniczony - ogłoszeniePrzOgIe2015-09-18Budowa246
4Wnioski - termin składania wniosków o udział w II etapie przetarguWnioski2015-11-1861
5PrekwalifikacjaPrekwal2016-08-29285
6Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2017-03-24+optymalizacja KP207
7Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2017-05-05+optymalizacja KP42
8DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2017-05-12Unieważnienie przez GDOŚ od km 622+185 do km 627+5007
9Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2017-06-1332
10Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2017-06-29+optymalizacja KP16
11Unieważnienie przetarguUniew2018-03-14przetargu z 2015-09-18
link
258
12DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2018-08-17156
13Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2018-08-29+optymalizacja KP12
14Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2018-11-19link82
15Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2018-12-13Omowione STEŚ, wariant preferowany "D"24
16Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-03-13Możliwość zapoznania się z RoOnŚ
link
90
17ZawiadomienieZawiadom2019-07-09RDOŚ: Konieczność ustalenia nowych stron postępowania w związku ze zmianą przebiegu trasy:
link
118
18Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-07-10Przystąpienie do przeprowadzenie OOnŚ
link
1
19ZawiadomienieZawiadom2019-07-10rozpoczęcie w dniu 11 VII, 30-dniowego etapu udziały społeczeństwa
link
0
20ZawiadomienieZawiadom2019-09-12Zakończenie postępowania dowodowego
link
64
21DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2019-11-12link61
22Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-12-06zazalenie na odmowe zawieszenia postepowania
link
24
23DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2019-12-16Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
link
10
24DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2019-12-3014
25Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2020-01-20Przekazanie odwołań SnRRiOKP do GDOŚ
link
21
26Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2020-01-20Zażalenie PnrWI na natychmiastową wykonalność DŚU
link
0
27Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2020-04-29link100
28Zmiana terminuPrzeloz2020-06-26I termin otwarcia ofert58
29ZawiadomienieZawiadom2020-06-29Utrzymanie w mocy postanowienia RDOŚ z 16 XII 2019 r.o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności DŚU z 12 XI 2019 r.
link
3
30Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-07-28II termin otwarcia ofert29
31ZawiadomienieZawiadom2020-08-18GDOŚ: wyznaczenie nowego terminu rozpatrzenia odwołań od DSU
link
21
32Zmiana terminuPrzeloz2020-10-30rozpatrzenia odwołań od DŚU73
33Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2020-11-20złożonego przez konsorcjum Fabe + Sine Midas od wykluczenia ich oferty21
34Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2020-11-24Odwołanie złożone przez Fabe i Sine Midas uwzględnione4
35Wybór wykonawcyWybór2020-12-10link16
36ZawiadomienieZawiadom2021-01-08GDOŚ w spr. możliwości zapoznania się z mat. dot. postępowania odwoławczego od DŚU z 2019-11-12
link
29
37Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynikUZPWynik2021-02-04Brak naruszeń27
38Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2021-02-08link4
39DŚU ostatecznaDŚU ost2021-03-15Uchylenie części i ponowne orzeknięcie, a w pozostałej części utrzymanie DŚU
link
35
40ZawiadomienieZawiadom2021-10-13GDOŚ - przekazanie skarg na decyzję GDOŚ z 2021-03-15 do WSA
link
212
41ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2021-12-09link57
42Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2022-09-15link280
43Przekazanie placu budowyPrzekTer2022-09-20link5
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-06-18

Oferty z dnia 2020-07-28:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Fabe Polska sp. z o.o.
SP Sine Midas Stroy sp z o.o.
162.462.236bd
2P.W. Banimex sp. z o.o.
Duna Aszfalt
172.165.936bd
3Mirbud S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
174.766.936bd
4Budimex S.A.179.468.736bd
5Strabag Sp. z o.o.198.776.136bd
6Warbud S.A.
Eurovia PL S.A.
Spec-bruk sp. z o.o. S.K.
199.776.536bd
7Mota Engil Central Europe S.A.204.978.436bd
8PBDiM Mińsk Mazowiecki
Budar Sp. z o.o. Budownictwo drogowe
220.484.436bd
9PUT Intercor220.484.436bd
10Mostostal Warszawa S.A.
Aldesa Construcciones S.A.
229.587.936bd
11Metrostav Polska S.A.
Metrostav Polska S.A.
269.3103.136bd
12China State Construction Engineering Corporation Limited 286.7109.836bd