A2 Siedlce Pd-Z (Swoboda) - Malinowiec {odc. VI}Długość: 18.8 km14019 [poj/24 h]910.5 mln zł48 [mln zl/km]
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaZiZRealizacja 33 [msc]Zimy 6 [msc]
Koncepcja Programowa dla odcinka Siedlce Z (Gręzów) - Biała Podlaska Pn (Cicibór); aneks dla KP na 2020-02
Stan na dzieńZaawansowanie [%]
FinansoweRzeczoweCzasowe
bez odliczania zim
planowanerzeczywisteplanowanerzeczywiste
2024-06-3051.148.798.82
2024-03-3139.4638.6991.15
2021-04-150.08

Wykres postępu robót i zaawansowania finansowego odcinka

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2007-11-21
2DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2009-02-23460
3DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2011-12-201030
4Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-02-20link2254
5Zmiana terminuPrzeloz2018-03-29I termin otwarcia ofert37
6Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2018-04-11II termin otwarcia ofert13
7Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2018-06-1969
8Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2018-07-2714 miesięcy38
9Zespół Oceny Przygotowania InwestycjiZOPI2020-04-08621
10Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2020-06-2376
11Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2020-09-27Po aneksie przesuwającym o rok96
12Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2020-11-02link36
13Zmiana terminuPrzeloz2020-12-16I termin otwarcia ofert44
14Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-12-23II termin otwarcia ofert7
15Wybór wykonawcyWybór2021-02-05Strabag; link44
16Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynikUZPWynik2021-04-02link56
17Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2021-04-1412
18Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-12-14Wydanie pozowleń wodno-prawnych opóźnione: link244
19Pozwolenie wodnoprawnePozwWod2022-01-04link21
20ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2022-01-1713
21ZawiadomienieZawiadom2022-08-09Możliwość udziału społeczeństwa: link204
22ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanieZnRID ws2022-08-18Udział społeczeństwa link9
23Postanowienie RDOŚPOOŚ2023-01-13Uzgodnienie warunków realizacji link148
24ZawiadomienieZawiadom2023-01-23Wojewody - nałożenie na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym w terminie 90 dni link10
25Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2023-02-23Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w postanowieniu z 2023-01-13 link31
26Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2023-03-20Przekazanie do GDOŚ akt sprawy: link25
27Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2023-05-15link56
28Przekazanie placu budowyPrzekTer2023-05-18link3
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-07-24

Oferty z dnia 2020-12-23:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Strabag Sp. z o.o.699.976.9bdbd
2Polaqua sp. z o.o.702.277.1bdbd
3Mirbud S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
Bud-pol
719.479.0bdbd
4Mota Engil Central Europe S.A.741.381.4bdbd
5Mostostal Warszawa S.A.
Acciona Construccion S.A.
769.384.5bdbd
6Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret788.886.6bdbd
7PUT Intercor801.888.1bdbd
8Budimex S.A.814.789.5bdbd