A2  Siedlce Pn-Z (Gręzów) - Siedlce Z (Swoboda) Długość: 12.5 km11798 [poj/24 h]629.9 mln zł50 [mln zl/km]
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaZiZRealizacja 36 [msc]Zimy 6 [msc]
Koncepcja Programowa dla odcinka Siedlce Z (Gręzów) - Biała Podlaska Pn (Cicibór)
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2007-11-21
2DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2009-02-23460
3Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2009-08-28Podstawowa dokumentacja techniczna i dokumentacja do wniosku o wydanie DŚU oraz DUL autostrady A-2 na odcinku Warszawa - Kukuryki185
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2009-11-2387
5DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2011-12-20757
6Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-02-20link2254
7Zmiana terminuPrzeloz2018-03-29I termin otwarcia ofert36
8Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2018-04-11II termin otwarcia ofert
link
13
9Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2018-06-19Multiconsult Polska sp. z o.o.69
10Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2018-07-2738
11Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2019-09-27427
12Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-10-04link7
13Zmiana terminuPrzeloz2019-12-12I termin otwarcia ofert69
14OdwołanieOdwola2019-12-15Protest złożony przez Mota Engil w spr. zapisów SIWZ dot. terenów po kopalniach3
15Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-01-10II termin otwarcia ofert26
16Wybór wykonawcyWybór2020-02-0324
17Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2020-04-0864
18DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2020-08-27link141
19ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2020-12-11link106
20ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanieZnRID ws2021-03-30link108
21DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2021-05-06znak: WOOŚ-II.420.85.2020.OŁN.13,37
22ZawiadomienieZawiadom2021-08-06Możliwość udziału społeczeństwa w POOnŚ link92
23Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-08-24Brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
link
18
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2021-10-17

Oferty z dnia 2018-04-11:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Transprojekt Gdański sp. z o.o.9.8-bdbd
2Multiconsult Polska sp. z o.o.10.4-bdbd
3TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)13.2-bdbd
4Complex Projekt sp. z o.o.
Promost Consulting sp. z o.o. sp.k
13.6-bdbd
5Mosty Katowice15.9-bdbd
6MP-Mosty sp. z o.o
MPRB sp. z o.o.
21.4-bdbd
7Transprojekt Warszawa sp. z o.o.22.2-bdbd

Oferty z dnia 2020-01-10:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
8Polaqua sp. z o.o.559.288.8bdbd
9China State Construction Engineering Corporation Limited 591.593.9bdbd
10PUT Intercor59594.5bdbd
11PORR S.A.
Unibep S.A.
609.196.7bdbd
12Mostostal Warszawa S.A.61096.8bdbd
13Strabag Sp. z o.o.614.897.6bdbd
14Mota Engil Central Europe S.A.648.8103.0bdbd
15Stecol Corporation727.3115.5bdbd
16Budimex S.A.749.2118.9bdbd