A2 Siedlce Z (Gręzów) - Siedlce Pd-W.Długość: 17.2 km11798 [poj/24 h] mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaKPRealizacja 18 [msc]Zimy [msc]

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2007-11-21
2DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2009-02-23460
3Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2009-08-28Podstawowa dokumentacja techniczna i dokumentacja do wniosku o wydanie DŚU oraz DUL autostrady A-2 na odcinku Warszawa - Kukuryki185
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2009-11-2387
5DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2011-12-20757
6Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-02-20link2254
7Zmiana terminuPrzeloz2018-03-29I termin otwarcia ofert36
8Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2018-04-11II termin otwarcia ofert13
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2018-04-27