A2  Siedlce Pn-Z (Gręzów) - Siedlce Pd-Z (Swoboda) Długość: 12.5 km18194 [poj/24 h]629.9 mln zł50 [mln zl/km]
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaZiZRealizacja 36 [msc]Zimy 6 [msc]
Koncepcja Programowa dla odcinka Siedlce Z (Gręzów) - Biała Podlaska Pn (Cicibór)
Strona nadzoru
Stan na dzieńZaawansowanie [%]
FinansoweRzeczoweCzasowe
bez odliczania zim
planowanerzeczywisteplanowanerzeczywiste
2024-03-31107.889.7113.66
2023-12-31105.887.3106.54
2023-11-3095.682.9104.12
2023-10-3192.177.4101.77
2023-03-3165.146.685.03
2023-02-2862.643.882.61
2023-01-3161.241.980.42
2022-11-3036.375.57
2022-10-3130.973.22
2022-09-3026.170.79
2022-08-3121.568.45
2022-07-3116.966.02
2020-04-090.08

Wykres postępu robót i zaawansowania finansowego odcinka

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2007-11-21
2DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2009-02-23460
3Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2009-08-28Podstawowa dokumentacja techniczna i dokumentacja do wniosku o wydanie DŚU oraz DUL autostrady A-2 na odcinku Warszawa - Kukuryki186
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2009-11-2387
5DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2011-12-20757
6Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-02-20link2254
7Zmiana terminuPrzeloz2018-03-29I termin otwarcia ofert37
8Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2018-04-11II termin otwarcia ofert
link
13
9Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2018-06-19Multiconsult Polska sp. z o.o.69
10Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2018-07-2738
11Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2019-09-27427
12Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-10-04link7
13Zmiana terminuPrzeloz2019-12-12I termin otwarcia ofert69
14OdwołanieOdwola2019-12-15Protest złożony przez Mota Engil w spr. zapisów SIWZ dot. terenów po kopalniach3
15Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-01-10II termin otwarcia ofert26
16Wybór wykonawcyWybór2020-02-0324
17Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2020-04-0865
18DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2020-08-27link141
19ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2020-12-11link106
20ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanieZnRID ws2021-03-30link109
21DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2021-05-06znak: WOOŚ-II.420.85.2020.OŁN.13,37
22ZawiadomienieZawiadom2021-08-06Możliwość udziału społeczeństwa w POOnŚ link92
23Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-08-24Brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
link
18
24Postanowienie RDOŚPOOŚ2021-11-30Uzgodnienie warunków realizacji; WOOŚ-II.4222..12.2021.OLN.1498
25Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-12-17Uzupełnienie i sprostowanie oraz odmowa wprowadzenia niektórych uzupełnień i sprostowań w decyzji z 2021-11-30
link
17
26Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2021-12-23link link6
27Przekazanie placu budowyPrzekTer2021-12-29link6
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-05-19

Oferty z dnia 2018-04-11:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Transprojekt Gdański sp. z o.o.9.8-bdbd
2Multiconsult Polska sp. z o.o.10.4-bdbd
3TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)13.2-bdbd
4Complex Projekt sp. z o.o.
Promost Consulting sp. z o.o. sp.k
13.6-bdbd
5Mosty Katowice15.9-bdbd
6MP-Mosty sp. z o.o
MPRB sp. z o.o.
21.4-bdbd
7Transprojekt Warszawa sp. z o.o.22.2-bdbd
Oferty z dnia 2020-01-10:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Polaqua sp. z o.o.559.288.8bdbd
2China State Construction Engineering Corporation Limited 591.593.9bdbd
3PUT Intercor59594.5bdbd
4PORR S.A.
Unibep S.A.
609.196.7bdbd
5Mostostal Warszawa S.A.61096.8bdbd
6Strabag Sp. z o.o.614.897.6bdbd
7Mota Engil Central Europe S.A.648.8103.0bdbd
8Stecol Corporation727.3115.5bdbd
9Budimex S.A.749.2118.9bdbd