S1  Bieruń - Oświęcim PnDługość: 2.9 km239.6 mln zł83 [mln zl/km]
województwo: śląskieoddział: KatowiceZiZRealizacja 33 [msc]Zimy 9 [msc]
Odc. I/A
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2020-04-10DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51 - częściowe uchylenie, orzeknięcie w tym zakresie i podtrzymanie w pozostałym decyzji z 2016-06-30
2Podział zadaniaPodZad2021-06-01Wydzielenie z odcinka link (Kosztowy) - Oświęcim Pn celem szybszego uzyskania funkcjonalności odcinka: link Pn - Dankowice417
3Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2021-06-04link3
4OdwołanieOdwola2021-06-14Sygnatura KIO: 1773/21, Polski Związek Pracodawców Budownictwa - m.in. wydłużenie terminu na uzyskanie przejezdności z 24 do 29 miesięcy
link
10
5Zmiana terminuPrzeloz2021-06-27I termin otwarcia ofert13
6Zmiana terminuPrzeloz2021-07-23II termin otwarcia ofert26
7Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-07-23Postępowanie umorzone, odwołanie wycofane0
8Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2021-08-12III termin otwarcia ofert20
9OdwołanieOdwola2021-09-09KIO: 2664/2128
10Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-09-27Posiedzenie KIO18
11Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-09-29Odwołanie oddalone2
12Ponowny wybór najkorzystniejszej ofertyPonWyb2021-10-04link5
13Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynikUZPWynik2021-11-24Brak naruszeń: link51
14Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2021-11-30link6
15ZawiadomienieZawiadom2022-08-22GDOŚ - możliwość zapoznania się z mat. odwoławczymi od DŚU z 2016-06-30 link265
16Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2022-10-03Rozpatrzenie odwołań od DŚU link42
17Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2022-12-15...skargi Stowarzyszenia Towarzystwo na rzecz Ziemi z 9 listopada 2022 r. na decyzję GDOŚ z 2022-10-03 link73
18Pozwolenie wodnoprawnePozwWod2023-01-17wszczęcie postępowania o wydanie link33
19ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2023-01-23link6
20ZawiadomienieZawiadom2023-03-14Zebranie materiałów do pozwolenia wodnoprawnego link50
21Pozwolenie wodnoprawnePozwWod2023-04-28link link45
22ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanieZnRID ws2023-06-30link63
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-07-24

Oferty z dnia 2021-08-12:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.212.788.8bdbd
2Rubau Polska Sp. z o.o.217.790.9bdbd
3Budimex S.A.223.493.2bdbd
4Polaqua sp. z o.o.223.493.2bdbd
5Metrostav Polska S.A.22593.9bdbd
6NDI S.A.225.894.2bdbd
7PUT Intercor226.394.4bdbd
8Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
Mirbud S.A.
266.9111.4bdbd
9Mota Engil Central Europe S.A.
PORR S.A.
274.8114.7bdbd