A2  S2  S17  w. Lubelska Długość: 3.6 km198.2 mln zł55 [mln zl/km]
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaZiZRealizacja 33 [msc]Zimy 6 [msc]
2x3; S2: 1,6 km + S17: 2 km
Strona nadzoru
Dostępne informacja o aneksach terminowych
PrzyczynaDataZmiana [dni]Opóźniony ZnRID
Przewlekłe wydawanie decyzji ZnRID2020-06-15158Tak

Stan na dzieńZaawansowanie [%]
FinansoweRzeczoweCzasowe
bez odliczania zim
planowanerzeczywisteplanowanerzeczywiste
2021-07-149698107.8
2020-09-03778084.46
2020-07-16727780.82
2020-06-16687378.58
2020-05-08686975.69
2020-04-20596574.35
2020-03-05556270.93
2019-12-04493164.09
2019-10-15442060.37
2019-07-1533953.53
2019-04-0324.76.745.87

Wykres postępu robót i zaawansowania finansowego odcinka

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanieZnRID ws2015-04-16link
2Przetarg ograniczony - ogłoszeniePrzOgIe2015-06-12Budowa57
3Wnioski - termin składania wniosków o udział w II etapie przetarguWnioski2015-07-3149
4ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanieZnRID ws2016-07-20355
5Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2016-08-19link30
6Zaproszenie do przetargu ograniczonego - II etap przetarguZaprosz.2016-09-3042
7Zmiana terminuPrzeloz2016-11-30I termin61
8Zmiana terminuPrzeloz2017-01-18II termin49
9Zmiana terminuPrzeloz2017-02-23III termin36
10Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2017-03-02Decyzja ZnRID zmieniająca decyzję z 2016-08-19 r.7
11Zmiana terminuPrzeloz2017-03-08IV termin6
12Zmiana terminuPrzeloz2017-03-23V termin otwarcia ofert15
13Zmiana terminuPrzeloz2017-03-30VI termin otwarcia ofert7
14Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2017-04-067
15Wybór wykonawcyWybór2017-04-2822
16OdwołanieOdwola2017-05-08Odwołanie firmy IDS BUD10
17Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2017-05-23Odwołanie IDS BUD oddalone15
18Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcieUZPStart2017-05-252
19ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2017-06-0511
20Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynikUZPWynik2017-06-27Brak naruszeń22
21Podpisanie umowy na roz/budowę do 2x3Podp_roz2017-07-2528
22Postanowienie RDOŚPOOŚ2017-11-20118
23ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2018-05-24Wniosek o zmianę decyzji z 2016-08-19 i z 2017-03-02 wraz z ponowną OOnŚ185
24ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanieZnRID ws2018-06-22decyzji zmieniającej decyzje ZnRID z 2016-08-19 oraz 2017-03-02
link
29
25Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na ŚrodowiskoPonOOŚ2018-07-02link10
26Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-08-02link31
27Zmiana terminuPrzeloz2018-10-31uzgodnienia warunków realizacji przez RDOŚ90
28Postanowienie RDOŚPOOŚ2018-11-30uzgodnienie warunków realizacji:
link
30
29Postanowienie wojewodyPostaWoj2018-12-14Nałożenie na inwestora obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej, w terminie 60 dni.
link
14
30Zmiana terminuPrzeloz2018-12-31Zapowiedziany, ale niedotrzymany termin wydania ZnRID17
31Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2019-02-12Zmieniający decyzje ZnRID z 2016-08-19 oraz 2017-03-02. Decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności
link
43
32Postanowienie wojewodyPostaWoj2020-05-15Nr 535/SAAB/2020 - nałożenie na inwestora obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej, w terminie 90 dni458
33PrzejezdnośćPrzejezd2020-12-22Łącznice w i z kierunku Lublin oraz Mińsk Maz., bez wiaduktu w ciągu ul. Zielonej221
34Pozwolenie na użytkowaniePnU2021-04-27link126
35Oddanie do użytku trzech lub więcej pasów na każdej jezdniOd3pas2021-06-2458
36Modernizacja bądź remont - podpisanie umowyModeRem2023-09-26PORR - zaprojektowanie i wdrożenie SOR z przebudowanymi wyspami rozdzielającymi - przywrócenie relacji A2 (E) -> S17 (Pd)824
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-07-24

Oferty z dnia 2017-04-06:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1PORR S.A.190.496.133120
2IDS-BUD S.A.232.5117.333120
3Trakcja PRKiI S.A.
Comsa S.A.
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o.
236.8119.533120
4Mostostal Warszawa S.A.237.3119.733120
5Budimex S.A.245123.633120
6PUT Intercor252.2127.233120
7Warbud S.A.255128.733120
8Strabag Sp. z o.o.
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
257.3129.833120
9PRM Mosty Łódź286.3144.533120
10Metrostav a.s319.7161.333120
11PBDiM Mińsk Mazowiecki
Astaldi S.p.A. (IT)
320.2161.633120