S7  Załuski - Zakroczym PnDługość: 8.4 km22571 [poj/24 h] mln zł
województwo: mazowieckieoddział: OlsztynZiZRealizacja 48 [msc]Zimy 12 [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2010-07-09
2DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2011-06-15341
3DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2012-01-24Oddalenie skargi GDDKiA do WSA223
4Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2012-06-18w sprawie nowej DŚU145
5Postanowienie RDOŚPOOŚ2012-08-14Zawieszenie postępowania na wniosek GDDKiA w związku ze stwierdzenie przez RDOŚ braków w raporcie oddziaływania na środowisko57
6Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2012-08-2410
7Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2012-11-14Budżet: 0,9 mln zł82
8Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2013-01-03link50
9Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2014-12-30Wg SIWZ, brak informacji potwierdzającej726
10Postanowienie RDOŚPOOŚ2015-01-09Odwieszenie i jednoczesne umorzenie postępowania w sprawie wydania DŚU10
11Zmiana terminuPrzeloz2015-04-30wydania DŚU ze względu na konieczność uzupełnieninia ROnŚ przez inwestora110
12Zmiana terminuPrzeloz2015-08-10wydania DŚU ze względu na konieczność wystąpienia RDOŚ do Państwowej Inspekcji Sanitarnej102
13Zmiana terminuPrzeloz2015-11-30wydania DŚU z konieczności zapewnienia stronom możliwości wypowiedzenia się112
14Zmiana terminuPrzeloz2016-02-05wydania DŚU z konieczności oczekiwania na otrzymanie zwrotów obwieszczeń67
15DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-02-2924
16DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2016-03-16Wojt gminy Załuski16
17Koncepcja programowa - przetargKP przet2017-10-17Elementy KP
link
579
18Zmiana terminuPrzeloz2017-11-27I termin otwarcia ofert41
19Zmiana terminuPrzeloz2017-11-29II termin otwarcia ofert2
20Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2017-12-01III termin otwarcia ofert2
21Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2018-01-0434
22Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2018-01-2521
23Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2019-01-25365
24Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-08-12odc. 2: *Załuski* - Modlin (12 km)
link
133510 link
198
25Zmiana terminuPrzeloz2019-09-17I termin otwarcia ofert36
26Zmiana terminuPrzeloz2019-10-17II termin otwarcia ofert30
27Zmiana terminuPrzeloz2019-10-24III termin otwarcia ofert7
28Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2019-11-21IV termin otwarcia ofert odc. *Załuski* - Modlin28
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2019-11-19