S19 Białystok Pn - Białystok Pn-Z (Dobrzyniewo) Długość: 9.5 km mln zł
województwo: podlaskieoddział: BiałystokZiZRealizacja 39 [msc]Zimy 9 [msc]
2x2 z rezerwą na 2x3
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2015-12-21link
2DŚU ostatecznaDŚU ost2016-02-0344
3DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2021-09-28WOOŚ.420.4.2020.DK2063
4DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2021-10-0810
5DŚU ostatecznaDŚU ost2022-12-30link448
6Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2023-03-27na decyzję z 2022-12-3086
7ZawiadomienieZawiadom2023-05-02GDOŚ - przekazanie do WSA skarg na decyzję z 2022-12-30 link36
8Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2023-08-04link link94
9Rozpatrzenie skargiRozpSka2023-08-11link - oddalenie skargi na DŚU wyd. przez GDOŚ7
10Zmiana terminuPrzeloz2023-09-06I termin otwarcia ofert26
11Zmiana terminuPrzeloz2023-09-29II termin otwarcia ofert23
12Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2023-10-09III termin otwarcia ofert10
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2023-09-29