S17 Ząbki/Zielonka - ZakrętDługość: 10.2 km mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaRealizacja [msc]Zimy [msc]

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2005-11-22
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2007-10-19Wariant WIIIA695
3DŚU ostatecznaDŚU ost2009-04-24553
4DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2010-10-26WSA w Warszawie uchylił DŚU dla odcinka węzeł Rembertów - węzeł Zakręt550
5DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2011-11-17RDOŚ na wniosek GDDKiA Warszawa wygasił DŚU na odcinku węzeł Drewnica - węzeł Zakręt387
6Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2014-07-14Przyjęcie STEŚ i określenie zakresu poprawek969
7DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-07-02353
8Zmiana terminuPrzeloz2015-07-31II termin wydania DŚU: 11 I 2016 r.
link
29
9Zmiana terminuPrzeloz2016-01-08III termin wydania DŚU: 29 IV 2016 r.
link
161
10Zmiana terminuPrzeloz2016-04-27IV termin wydania DŚU: 30 IX 2016 r.
link
109
11Zmiana terminuPrzeloz2016-09-30V termin wydania DŚU: 30 IV 2017 r.
link
156
12Zmiana terminuPrzeloz2016-12-13VI termin wydania DŚU: 30 IV 2017 r.
link
74
13Zmiana terminuPrzeloz2017-04-28VII termin wydania DŚU
link
135
14Zmiana terminuPrzeloz2017-12-29VIII termin wydania DŚU
link
245
15Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-01-10Wystąpienie z wnioskiem do PWIS o zaopiniowanie przedsięwzięcia i do PGWWPRZG o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
link
12
16Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-19O możliwości zapoznania się z dokumentacją
link
68
17Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-22Odmowa przeprowadzenia rozprawy administracyjnej wnioskowanej przez stowarzyszenie "Sąsiedzi dla Wesołej"
link
3
18Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-29o udostępnieniu raportu oddziaływania na środowisko
link
6
19Zmiana terminuPrzeloz2018-04-30IX termin wydania DŚU
link
32
20Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-05-08Odmowa przeprowadzenia rozprawy administracyjnej na wniosek wiceprezydenta m. st. Warszawy
link
8
21Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-05-14O zgromadzeniu wszystkich dokumentów:
link
6
22Zmiana terminuPrzeloz2018-07-31X termin wydania DŚU
link
78
23Zmiana terminuPrzeloz2018-08-30XI termin wydania DŚU - wniosek inwestora o przedłużenie terminu wydanie DŚU
link
30
24DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2018-12-28XII termin wydania DŚU
link
120
25DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2019-01-15Prezydent m. st. Warszawy
link
18
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2019-01-22