S17 Ząbki/Zielonka - ZakrętDługość: 10.2 km mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaRealizacja [msc]Zimy [msc]

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2005-11-22
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2007-10-19Wariant WIIIA695
3DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2010-10-26WSA w Warszawie uchylił DŚU dla odcinka węzeł Rembertów - węzeł Zakręt1103
4DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2011-11-17RDOŚ na wniosek GDDKiA Warszawa wygasił DŚU na odcinku węzeł Drewnica - węzeł Zakręt387
5Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2014-07-14Przyjęcie STEŚ i określenie zakresu poprawek969
6DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-07-02353
7Zmiana terminuPrzeloz2015-07-31II termin wydania DŚU: 11 I 2016 r.
link
29
8Zmiana terminuPrzeloz2016-01-08III termin wydania DŚU: 29 IV 2016 r.
link
161
9Zmiana terminuPrzeloz2016-04-27IV termin wydania DŚU: 30 IX 2016 r.
link
109
10Zmiana terminuPrzeloz2016-09-30V termin wydania DŚU: 30 IV 2017 r.
link
156
11Zmiana terminuPrzeloz2016-12-13VI termin wydania DŚU: 30 IV 2017 r.
link
74
12Zmiana terminuPrzeloz2017-04-28VII termin wydania DŚU
link
135
13Zmiana terminuPrzeloz2017-12-29VIII termin wydania DŚU
link
245
14Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-01-10Wystąpienie z wnioskiem do PWIS o zaopiniowanie przedsięwzięcia i do PGWWPRZG o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
link
12
15DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2018-04-30IX termin wydania DŚU109
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2018-02-20