S17 Ząbki/Zielonka - ZakrętDługość: 10.2 km mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaRealizacja [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2005-11-22
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2007-10-19Wariant WIIIA695
3DŚU ostatecznaDŚU ost2009-04-24553
4DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2010-10-26WSA w Warszawie uchylił DŚU dla odcinka węzeł Rembertów - węzeł Zakręt550
5DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2011-11-17RDOŚ na wniosek GDDKiA Warszawa wygasił DŚU na odcinku węzeł Drewnica - węzeł Zakręt387
6Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2014-07-14Przyjęcie STEŚ i określenie zakresu poprawek969
7DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-07-02353
8Zmiana terminuPrzeloz2015-07-31II termin wydania DŚU: 11 I 2016 r.
link
29
9Zmiana terminuPrzeloz2016-01-08III termin wydania DŚU: 29 IV 2016 r.
link
161
10Zmiana terminuPrzeloz2016-04-27IV termin wydania DŚU: 30 IX 2016 r.
link
109
11Zmiana terminuPrzeloz2016-09-30V termin wydania DŚU: 30 IV 2017 r.
link
156
12Zmiana terminuPrzeloz2016-12-13VI termin wydania DŚU: 30 IV 2017 r.
link
74
13Zmiana terminuPrzeloz2017-04-28VII termin wydania DŚU
link
135
14Zmiana terminuPrzeloz2017-12-29VIII termin wydania DŚU
link
245
15Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-01-10Wystąpienie z wnioskiem do PWIS o zaopiniowanie przedsięwzięcia i do PGWWPRZG o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
link
12
16Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-19O możliwości zapoznania się z dokumentacją
link
68
17Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-22Odmowa przeprowadzenia rozprawy administracyjnej wnioskowanej przez stowarzyszenie "Sąsiedzi dla Wesołej"
link
3
18Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-29o udostępnieniu raportu oddziaływania na środowisko
link
6
19Zmiana terminuPrzeloz2018-04-30IX termin wydania DŚU
link
32
20Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-05-08Odmowa przeprowadzenia rozprawy administracyjnej na wniosek wiceprezydenta m. st. Warszawy
link
8
21Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-05-14O zgromadzeniu wszystkich dokumentów:
link
6
22Zmiana terminuPrzeloz2018-07-31X termin wydania DŚU
link
78
23Zmiana terminuPrzeloz2018-08-30XI termin wydania DŚU - wniosek inwestora o przedłużenie terminu wydanie DŚU
link
30
24DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2018-12-28XII termin wydania DŚU
link
120
25DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2019-01-15Prezydent m. st. Warszawy
link
18
26Koncepcja programowa - przetargKP przet2019-02-01link
Nr post. 100177 link
17
27Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2019-03-1441
28Zmiana terminuPrzeloz2019-05-17rozpatrzenia odwołań od DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy do 19 lipca
link
63
29Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2019-06-1428
30Zmiana terminuPrzeloz2019-07-19rozpatrzenia odwołań od DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy, do 20 IX
link
35
31DŚU ostatecznaDŚU ost2019-09-2063
32Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2020-06-14268
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2019-09-18

Oferty z dnia 2019-03-14:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Complex Projekt sp. z o.o.
Firma Projektowa Wanecki sp. z o.o.
3.863-bdbd
2Lafrentz Polska sp. z o.o 4.4-bdbd
3WYG International sp. z o.o.4.63-bdbd
4Transprojekt Warszawa sp. z o.o.4.846-bdbd
5JPL Projects sp. z o.o.5.378-bdbd
6Ivia S.A. Katowice5.51-bdbd
7Value Engineering sp. z o.o.6.465-bdbd
8MPRB sp. z o.o.
MP-Mosty sp. z o.o
6.494-bdbd
9S.T.I. Polska Sp. z o.o.6.716-bdbd
10Mosty Katowice7.11-bdbd
11Transprojekt Gdański sp. z o.o.7.271-bdbd
12Schuessler-Plan Inżynierzy sp. z o.o.7.377-bdbd
13TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)8.374-bdbd