S17 Ząbki/Zielonka - ZakrętDługość: 10.2 km mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaRealizacja [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2005-11-22
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2007-10-19Wariant WIIIA695
3DŚU ostatecznaDŚU ost2009-04-24553
4DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2010-10-26WSA w Warszawie uchylił DŚU dla odcinka węzeł Rembertów - węzeł Zakręt550
5DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2011-11-17RDOŚ na wniosek GDDKiA Warszawa wygasił DŚU na odcinku węzeł Drewnica - węzeł Zakręt387
6Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2014-07-14Przyjęcie STEŚ i określenie zakresu poprawek969
7DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-07-02353
8Zmiana terminuPrzeloz2015-07-31II termin wydania DŚU: 11 I 2016 r.
link
29
9Zmiana terminuPrzeloz2016-01-08III termin wydania DŚU: 29 IV 2016 r.
link
161
10Zmiana terminuPrzeloz2016-04-27IV termin wydania DŚU: 30 IX 2016 r.
link
109
11Zmiana terminuPrzeloz2016-09-30V termin wydania DŚU: 30 IV 2017 r.
link
156
12Zmiana terminuPrzeloz2016-12-13VI termin wydania DŚU: 30 IV 2017 r.
link
74
13Zmiana terminuPrzeloz2017-04-28VII termin wydania DŚU
link
135
14Zmiana terminuPrzeloz2017-12-29VIII termin wydania DŚU
link
245
15Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-01-10Wystąpienie z wnioskiem do PWIS o zaopiniowanie przedsięwzięcia i do PGWWPRZG o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
link
12
16Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-19O możliwości zapoznania się z dokumentacją
link
68
17Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-22Odmowa przeprowadzenia rozprawy administracyjnej wnioskowanej przez stowarzyszenie "Sąsiedzi dla Wesołej"
link
3
18Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-29o udostępnieniu raportu oddziaływania na środowisko
link
6
19Zmiana terminuPrzeloz2018-04-30IX termin wydania DŚU
link
32
20Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-05-08Odmowa przeprowadzenia rozprawy administracyjnej na wniosek wiceprezydenta m. st. Warszawy
link
8
21Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-05-14O zgromadzeniu wszystkich dokumentów:
link
6
22Zmiana terminuPrzeloz2018-07-31X termin wydania DŚU
link
78
23Zmiana terminuPrzeloz2018-08-30XI termin wydania DŚU - wniosek inwestora o przedłużenie terminu wydanie DŚU
link
30
24DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2018-12-28XII termin wydania DŚU
link
120
25DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2019-01-15Prezydent m. st. Warszawy
link
18
26Koncepcja programowa - przetargKP przet2019-02-01link
Nr post. 100177 link
17
27Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2019-03-1441
28Zmiana terminuPrzeloz2019-05-17rozpatrzenia odwołań od DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy do 19 lipca
link
63
29Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2019-06-1428
30Zmiana terminuPrzeloz2019-07-19rozpatrzenia odwołań od DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy, do 20 IX
link
35
31Zmiana terminuPrzeloz2019-09-19rozpatrzenia odwołań od DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy do 20 XII
link
62
32ZawiadomienieZawiadom2019-10-08Publikacja zawiadomienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyków o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie archeologicznych rozpoznawczych badań powierzchniowych19
33ZawiadomienieZawiadom2019-10-30GDOŚ o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
22
34Zmiana terminuPrzeloz2019-12-20rozpatrzenia odwołań od DŚU51
35Zmiana terminuPrzeloz2020-01-20rozpatrzenia przez GDOŚ odwołań od DŚU31
36ZawiadomienieZawiadom2020-01-20GDOŚ o wyznaczenie nowego terminu odwołań od DŚU
link
0
37Zmiana terminuPrzeloz2020-03-27nowy termin rozpatrzenia odwołań od DŚU67
38Zerwanie lub wypowiedzenie umowyZerwanie2020-06-01na realizację KP65
39Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2020-06-01Nowy termin
link
0
40ZawiadomienieZawiadom2020-06-24GDOŚ o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wyznaczenie nowego terminu rozpatrzenia odwołań
link
23
41Zmiana terminuPrzeloz2020-07-03kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU9
42ZawiadomienieZawiadom2020-07-17GDOŚ o umorzeniu postępowania odwoławcze wobec osób niebędących stronami
link
14
43ZawiadomienieZawiadom2020-07-17GDOŚ: stwierdzenie uchybienia terminu wniesienia odwołania od DŚU z 2018-12-28
link
0
44ZawiadomienieZawiadom2020-07-23GDOŚ: o zmianie terminu rozpatrzenia odwołań od DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy
link
6
45ZawiadomienieZawiadom2020-07-23GDOŚ: niedopuszczalność wniesienia odwołania od decyzji RDOŚ z 2018-12-28, znak WOOŚ.4200.2.2017.DK0
46Zmiana terminuPrzeloz2020-07-24Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU1
47Zmiana terminuPrzeloz2020-09-14Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
52
48DŚU ostatecznaDŚU ost2020-11-16link63
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2020-10-21

Oferty z dnia 2019-03-14:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Complex Projekt sp. z o.o.
Firma Projektowa Wanecki sp. z o.o.
3.9-bdbd
2Lafrentz Polska sp. z o.o 4.4-bdbd
3WYG International sp. z o.o.4.6-bdbd
4Transprojekt Warszawa sp. z o.o.4.8-bdbd
5JPL Projects sp. z o.o.5.4-bdbd
6Ivia S.A. Katowice5.5-bdbd
7Value Engineering sp. z o.o.6.5-bdbd
8MPRB sp. z o.o.
MP-Mosty sp. z o.o
6.5-bdbd
9S.T.I. Polska Sp. z o.o.6.7-bdbd
10Mosty Katowice7.1-bdbd
11Transprojekt Gdański sp. z o.o.7.3-bdbd
12Schuessler-Plan Inżynierzy sp. z o.o.7.4-bdbd
13TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)8.4-bdbd