S17 Drewnica - Ząbki/ZielonkaDługość: 3.6 km mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaKPRealizacja 12 [msc]Zimy [msc]

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2005-11-22
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2007-10-19Wariant WIIIA695
3DŚU ostatecznaDŚU ost2009-04-24553
4DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2011-11-17RDOŚ na wniosek GDDKiA Warszawa wygasił DŚU na odcinku węzeł Drewnica - węzeł Zakręt937
5Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2014-07-14969
6DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-07-02353
7Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2015-07-07link5
8Zmiana terminuPrzeloz2015-07-27I termin wydania DŚU
link
20
9Zmiana terminuPrzeloz2016-01-08II termin wydania DŚU
link
165
10Zmiana terminuPrzeloz2016-04-27III termin wydania DŚU
link
109
11Zmiana terminuPrzeloz2016-08-05IV termin wydania DŚU
link
100
12Zmiana terminuPrzeloz2016-09-30V termin wydania DŚU
link
56
13Zmiana terminuPrzeloz2017-04-28VI termin wydania DŚU
link
210
14Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2017-09-18Przystąpienie do Oceny Oddziaływania na Środowisko
link
143
15Zmiana terminuPrzeloz2017-09-29VII termin wydania DŚU
link
11
16Postanowienie RDOŚPOOŚ2017-10-0921 dni od przystąpienia RDOŚ Białystok do OOnŚ10
17Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-10-24link15
18DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2017-11-24VIII termin wydania DŚU
link
31
19DŚU - odwołania od decyzjiDSU_odwo2017-12-22Odwołanie Stowarzyszenia "Woda i Przyroda"
link
28
20Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-02-02link42
21Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-02-21link19
22DŚU ostatecznaDŚU ost2018-03-1623
23Zmiana terminuPrzeloz2018-04-05I termin otwarcia ofert19
24Zmiana terminuPrzeloz2018-04-27II termin otwarcia ofert22
25Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2018-05-18III termin otwarcia ofert21
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2018-04-27