S17 Drewnica - Ząbki/ZielonkaDługość: 3.6 km mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaRealizacja [msc]Zimy [msc]

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2005-11-22
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2007-10-19Wariant WIIIA695
3DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2011-11-17RDOŚ na wniosek GDDKiA Warszawa wygasił DŚU na odcinku węzeł Drewnica - węzeł Zakręt1490
4Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2014-07-14969
5DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-07-02353
6Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2015-07-07link5
7Zmiana terminuPrzeloz2015-07-27I termin wydania DŚU
link
20
8Zmiana terminuPrzeloz2016-01-08II termin wydania DŚU
link
165
9Zmiana terminuPrzeloz2016-04-27III termin wydania DŚU
link
109
10Zmiana terminuPrzeloz2016-08-05IV termin wydania DŚU
link
100
11Zmiana terminuPrzeloz2016-09-30V termin wydania DŚU
link
56
12Zmiana terminuPrzeloz2017-04-28VI termin wydania DŚU
link
210
13Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2017-09-18Przystąpienie do Oceny Oddziaływania na Środowisko
link
143
14Zmiana terminuPrzeloz2017-09-29VII termin wydania DŚU
link
11
15Postanowienie RDOŚPOOŚ2017-10-0921 dni od przystąpienia RDOŚ Białystok do OOnŚ10
16Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-10-24link15
17DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2017-11-24VIII termin wydania DŚU
link
31
18DŚU - odwołania od decyzjiDSU_odwo2017-12-22Odwołanie Stowarzyszenia "Woda i Przyroda"
link
28
19Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-02-02link42
20DŚU ostatecznaDŚU ost2018-03-1642
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2018-02-20