S17 Drewnica - Ząbki/Zielonka Długość: 3.6 km31813 [poj/24 h] mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaKPRealizacja 12 [msc]Zimy [msc]


Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2005-11-22
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2007-10-19Wariant WIIIA695
3DŚU ostatecznaDŚU ost2009-04-24553
4DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2011-11-17RDOŚ na wniosek GDDKiA Warszawa wygasił DŚU na odcinku węzeł Drewnica - węzeł Zakręt937
5Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2014-07-14969
6DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-07-02353
7Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2015-07-07link5
8Zmiana terminuPrzeloz2015-07-27I termin wydania DŚU
link
20
9Zmiana terminuPrzeloz2016-01-08II termin wydania DŚU
link
165
10Zmiana terminuPrzeloz2016-04-27III termin wydania DŚU
link
109
11Zmiana terminuPrzeloz2016-08-05IV termin wydania DŚU
link
100
12Zmiana terminuPrzeloz2016-09-30V termin wydania DŚU
link
56
13Zmiana terminuPrzeloz2017-04-28VI termin wydania DŚU
link
210
14Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2017-09-18Przystąpienie do Oceny Oddziaływania na Środowisko
link
143
15Zmiana terminuPrzeloz2017-09-29VII termin wydania DŚU
link
11
16Postanowienie RDOŚPOOŚ2017-10-0921 dni od przystąpienia RDOŚ Białystok do OOnŚ10
17Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-10-24link15
18DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2017-11-24VIII termin wydania DŚU
link
31
19DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2017-12-22Odwołanie Stowarzyszenia "Woda i Przyroda"
link
28
20Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-01-29Wystąpienie do Dyr. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie war. realizacji link38
21Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-02-21link23
22Zmiana terminuPrzeloz2018-03-16Niedotrzymany przez GDOŚ termin rozpatrzenia odwołań od DŚU23
23Zmiana terminuPrzeloz2018-04-05I termin otwarcia ofert19
24Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2018-04-12Wniosek do GDDKiA o wyjaśnienia7
25Zmiana terminuPrzeloz2018-04-27II termin otwarcia ofert, przełożony z powodu oczekiwania na rostrzygnięcie przed GDOŚ odwołanie Wody i Przyrody, co miało nastąpić do 16 marca15
26Wyjaśnienia GDDKiAGDDKiA2018-05-1114
27Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2018-05-18III termin otwarcia ofert
Budżet: 1.62 mln zł
7
28Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2018-08-24link98
29Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2018-09-24link31
30Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2018-10-02link8
31Zespół Oceny Przygotowania InwestycjiZOPI2019-07-29300
32Zmiana terminuPrzeloz2019-08-30rozpatrzenia odwołań od DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy do 30 XI
link
32
33Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2019-09-2425
34Zespół Oceny Przygotowania InwestycjiZOPI2019-10-01link7
35ZawiadomienieZawiadom2019-11-24GDOŚ o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
54
36Zmiana terminuPrzeloz2019-11-30Zapowiedziany, niedotrzymany przez GDOŚ termin rozpatrzenia odwołań od DŚU6
37Zmiana terminuPrzeloz2020-02-28Zapowiedziany kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU / ostateczności DŚU90
38Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2020-06-01bip.gdos.gov.pl/files/obwieszczenia/165159/DOOŚ-DŚII.4200.21.2017.PD.21.pdf93
39ZawiadomienieZawiadom2020-06-24GDOŚ o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wyznaczenie nowego terminu rozpatrzenia odwołań
link
23
40Zmiana terminuPrzeloz2020-07-03Kolejny, niedotrzymany termin rozpatrzenia odwołań od DŚU9
41Zmiana terminuPrzeloz2020-07-24Kolejny niedotrzymany termin rozpatrzenia odwołań od DŚU21
42Zmiana terminuPrzeloz2020-09-14Nowy termin rozpatrzenia odwołań przez GDOŚ: link52
43Zmiana terminuPrzeloz2020-11-16Rozstrzygnięcia odwołań od DŚU63
44Zmiana terminuPrzeloz2021-01-13link58
45DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2021-01-31link18
46ZawiadomienieZawiadom2021-02-12Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji z 2017-11-24
link
12
47DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2021-02-18Unieważnienie
link
6
48Skarga do Sądu OkręgowegoSkarga2021-06-14GDOŚ: przekazanie skargi na decyzję z 2021-02-18 do WSA w Warszawie
link
115
49Zmiana terminuPrzeloz2021-11-09rozpatrzenia skargi148
50Rozpatrzenie skargiRozpSka2022-01-19Skarga uwzględniona71
51DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2022-01-19WSA uchyla decyzję GDOŚ z 2021-02-18 link0
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2022-09-30

Oferty z dnia 2018-05-18:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Mosty Katowice2.4-bdbd
2Multiconsult Polska sp. z o.o.2.4-bdbd
3Transprojekt Warszawa sp. z o.o.2.7-bdbd
4Transprojekt Gdański sp. z o.o.2.7-bdbd
5S.T.I. Polska Sp. z o.o.
PPprojekt Sp. z o.o.
S.Te.P.s.r.l. IT
3.1-bdbd
6WYG International sp. z o.o.3.4-bdbd