S10 Bydgoszcz Pd-W (Emilianowo) - Solec KujawskiDługość: 15.3 km18746 [poj/24 h]424.5 mln zł28 [mln zl/km]
województwo: kujawsko-pomorskieoddział: BydgoszczPiBRealizacja 41 [msc]Zimy 9 [msc]
Strona nadzoru
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2015-10-22Przetarg dla odc. Bydgoszcz Pd - Toruń Z
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2015-12-2867
3Unieważnienie przetarguUniew2016-02-05Unieważnienie przetargu z 2015-10-22 z powodu przekroczenia budżetu inwestora39
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2016-08-12przetarg poszerzony o DK25 2x2 obwodnica Brzozy 189
5Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2016-10-2170
6Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2016-11-2838
7DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2016-12-28link30
8Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2017-01-2427
9Postanowienie RDOŚPOOŚ2017-05-25Zawieszenie postępowania do czasu przedłożenie ROnŚ121
10Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2018-06-28399
11DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2019-01-31217
12Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-12-23Zmiana terminu wydania DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy
link
326
13Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2020-01-10Zebranie dowodów i możliwość zapoznania się z nimi
link
18
14DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2020-02-2445
15DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2020-05-07link73
16ZawiadomienieZawiadom2020-09-21Odmowa wstrzymania natychmiastowego wykonania DŚU
link
137
17Zmiana terminuPrzeloz2020-10-30Rozpatrzenia odwołań od DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy
link
39
18Zmiana terminuPrzeloz2021-01-29II termin rozpatrzenia odwołań od DŚU91
19ZawiadomienieZawiadom2021-03-31link61
20ZawiadomienieZawiadom2021-04-01Możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym w spr. odwołań od DŚU
link
1
21Zmiana terminuPrzeloz2021-05-17III termin rozpatrzenia odwołań od DŚU46
22DŚU ostatecznaDŚU ost2021-06-04Decyzja ostateczna w IV terminie rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
link
18
23OdwołanieOdwola2021-07-02Sygnatura KIO: KIO: 1978/21
link
28
24Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2021-07-07link
link
5
25OdwołanieOdwola2021-07-19KIO 2149/2112
26Zmiana terminuPrzeloz2021-08-11I termin otwarcia ofert23
27Zmiana terminuPrzeloz2021-09-06II termin otwarcia ofert26
28Zmiana terminuPrzeloz2021-09-15III termin otwarcia ofert9
29Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-10-01Uwzględnione16
30ZawiadomienieZawiadom2021-10-05GDOŚ: przekazanie skarg na decyzję z 2021-06-04 do WSA w Warszawie4
31Zmiana terminuPrzeloz2021-10-12IV termin otwarcia ofert7
32Zmiana terminuPrzeloz2021-10-28V termin otwarcia ofert16
33Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2021-11-08VI termin otwarcia ofert11
34Ocena najkorzystniejszej ofertyOcena of2022-03-24Polaqua136
35OdwołanieOdwola2022-04-04943/22 z brakami formalnymi11
36OdwołanieOdwola2022-04-04949/220
37Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2022-04-26949/2222
38Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2022-04-29Wyrok WSA: skarga oddalona3
39Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2022-05-02Ogłoszenie wyniku3
40Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcieUZPStart2022-05-05link3
41Rozpatrzenie skargiRozpSka2022-07-13WSA - odrzucenie skarg link69
42Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu AdministracyjnegoSkargNSA2022-09-02link51
43Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2022-09-06link4
44ZawiadomienieZawiadom2023-04-06GDOŚ - wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji własnej z 2021-06-04 link212
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-05-19

Oferty z dnia 2021-11-08:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Budimex S.A.233.655.0bdbd
2Polaqua sp. z o.o.239.856.5bdbd
3Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
Mirbud S.A.
253.459.7bdbd
4PORR S.A.265.162.4bdbd
5Strabag Sp. z o.o.271.864.0bdbd
6PUT Intercor297.770.1bdbd
7Mota Engil Central Europe S.A.
Masfalt sp. z o.o.
297.970.2bdbd
8NDI S.A.
SP Sine Midas Stroy sp z o.o.
303.971.6bdbd
9Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.309.672.9bdbd