S10 Bydgoszcz Pd-W (Emilianowo) - Solec KujawskiDługość: 15.3 km14945 [poj/24 h] mln zł
województwo: kujawsko-pomorskieoddział: BydgoszczPiBRealizacja 41 [msc]Zimy 9 [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2015-10-22Przetarg dla odc. Bydgoszcz Pd - Toruń Z
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2015-12-2867
3Unieważnienie przetarguUniew2016-02-05Unieważnienie przetargu z 2015-10-22 z powodu przekroczenia budżetu inwestora39
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2016-08-12przetarg poszerzony o DK25 2x2 obwodnica Brzozy 188
5Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2016-10-2170
6Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2016-11-2838
7DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2016-12-28link30
8Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2017-01-2427
9Postanowienie RDOŚPOOŚ2017-05-25Zawieszenie postępowania do czasu przedłożenie ROnŚ120
10Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2018-06-28399
11DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2019-01-31217
12Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-12-23Zmiana terminu wydania DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy
link
326
13Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2020-01-10Zebranie dowodów i możliwość zapoznania się z nimi
link
18
14DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2020-02-2445
15DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2020-05-07link72
16ZawiadomienieZawiadom2020-09-21Odmowa wstrzymania natychmiastowego wykonania DŚU
link
137
17Zmiana terminuPrzeloz2020-10-30Rozpatrzenia odwołań od DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy
link
39
18Zmiana terminuPrzeloz2021-01-29II termin rozpatrzenia odwołań od DŚU91
19ZawiadomienieZawiadom2021-03-31link60
20ZawiadomienieZawiadom2021-04-01Możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym w spr. odwołań od DŚU
link
1
21Zmiana terminuPrzeloz2021-05-17III termin rozpatrzenia odwołań od DŚU46
22DŚU ostatecznaDŚU ost2021-06-04Decyzja ostateczna w IV terminie rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
link
18
23OdwołanieOdwola2021-07-02Sygnatura KIO: KIO: 1978/21
link
28
24Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2021-07-07link
link
5
25OdwołanieOdwola2021-07-19KIO 2149/2112
26Zmiana terminuPrzeloz2021-08-11I termin otwarcia ofert23
27Zmiana terminuPrzeloz2021-09-06II termin otwarcia ofert26
28Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2021-09-15III termin otwarcia ofert9
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2021-09-23