S10  Bydgoszcz Pd (Stryszek) - Bydgoszcz Pd-W (Emilianowo) Długość: 8.9 km14848 [poj/24 h]560.4 mln zł63 [mln zl/km]
województwo: kujawsko-pomorskieoddział: BydgoszczPiBRealizacja 41 [msc]Zimy 9 [msc]
Wraz z rozbudową DK25; 15 m-cy na złożenie wniosku na ZRID + 7 na uzyskanie ZRID
Strona nadzoru
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2015-10-22Przetarg dla odc. Bydgoszcz Pd - Toruń Z
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2015-12-2867
3Unieważnienie przetarguUniew2016-02-05Unieważnienie przetargu z 2015-10-22 z powodu przekroczenia budżetu inwestora39
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2016-08-12przetarg poszerzony o DK25 2x2 obwodnica Brzozy 189
5Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2016-10-2170
6Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2016-11-28Termin realizacji 17 miesięcy38
7DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2016-12-28link30
8Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2017-01-2427
9Postanowienie RDOŚPOOŚ2017-05-25Zawieszenie postępowania do czasu przedłożenie ROnŚ121
10Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2018-06-28399
11DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2019-01-30216
12Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-12-23Zmiana terminu wydania DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy
link
327
13Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2020-01-10Zebranie dowodów i możliwość zapoznania się z nimi
link
18
14DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2020-02-2445
15DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2020-05-07link73
16ZawiadomienieZawiadom2020-09-21Odmowa wstrzymania natychmiastowego wykonania DŚU
link
137
17Zmiana terminuPrzeloz2020-10-30Rozpatrzenia odwołań od DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy
link
39
18Zmiana terminuPrzeloz2021-01-29II termin rozpatrzenia odwołań od DŚU91
19ZawiadomienieZawiadom2021-03-31link61
20ZawiadomienieZawiadom2021-04-01Możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym w spr. odwołań od DŚU
link
1
21Zmiana terminuPrzeloz2021-05-17III termin rozpatrzenia odwołań od DŚU46
22DŚU ostatecznaDŚU ost2021-06-04Decyzja ostateczna w IV terminie rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
link
18
23Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2021-06-22link
link
18
24OdwołanieOdwola2021-07-02Sygnatura KIO: 1978/2110
25Zmiana terminuPrzeloz2021-07-28I termin otwarcia ofert26
26Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-08-11Postępowanie umorzone (wycofanie)14
27Zmiana terminuPrzeloz2021-08-18II termin otwarcia ofert7
28Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2021-08-30III termin otwarcia ofert12
29ZawiadomienieZawiadom2021-10-05GDOŚ: przekazanie skarg na decyzję z 2021-06-04 do WSA w Warszawie36
30Ocena najkorzystniejszej ofertyOcena of2021-10-2419
31Wybór wykonawcyWybór2021-11-16link23
32Unieważnienie wyboruUniewWyb2021-12-14link28
33Ponowny wybór najkorzystniejszej ofertyPonWyb2022-02-08PUT Intercor56
34OdwołanieOdwola2022-02-18KIO 449/2210
35Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2022-03-0717
36Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2022-03-14Ogłoszenie wyniku: odwołanie oddalone7
37Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcieUZPStart2022-03-2511
38Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynikUZPWynik2022-04-27Brak naruszeń33
39Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2022-04-29Wyrok WSA: skarga oddalona2
40Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2022-05-06link7
41Rozpatrzenie skargiRozpSka2022-07-13WSA - odrzucenie skarg link68
42Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu AdministracyjnegoSkargNSA2022-09-02link51
43ZawiadomienieZawiadom2023-04-25GDOŚ - wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji własnej z 2021-06-04 link235
44ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2023-05-16link21
45ZawiadomienieZawiadom2023-06-25dyrektora RZGWWP w Bydgoszczy - wszczęcie postępowania40
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-05-19

Oferty z dnia 2015-12-28:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Multiconsult Polska sp. z o.o.2.1-bd120
2MP-Mosty sp. z o.o
MPRB sp. z o.o.
2.4-bd120
3Transprojekt Gdański sp. z o.o.2.6-bd120
4Voessing Polska sp. z o.o.3.1-bd120
5Complex Projekt sp. z o.o.
Ekkom sp. z o.o.
Sweco Polska sp. z o.o.
4.2-bd60
6Getinsa Ingerieria S.L.
Getinsa-payma S.L (ES)
4.8-bd96
7Trakt sp. z o.o. Sp. k.6.3-bd120
Oferty z dnia 2021-08-18:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Budimex S.A.409.973.1bdbd
2PUT Intercor410.873.3bdbd
3Polaqua sp. z o.o.417.874.6bdbd
4Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
Mirbud S.A.
444.779.4bdbd
5Strabag Sp. z o.o.450.180.3bdbd
6NDI S.A.
SP Sine Midas Stroy sp z o.o.
462.582.5bdbd
7Mota Engil Central Europe S.A.
Masfalt sp. z o.o.
503.289.8bdbd
8PORR S.A.515.692.0bdbd
9Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
Aldesa Construcciones S.A.
521.393.0bdbd