S7 Kraków Pd-W. (Bieżanów) - Myślenice PdDługość: 37.0 km57473 [poj/24 h] mln zł
województwo: małopolskieoddział: KrakówS+RRealizacja 41 [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Wprowadzenie do PBDKiA Wprowadz2019-09-24
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2021-12-03STEŚ-R w msc. Głogoczów - rozbudowa drogi
link
801
3Zmiana terminuPrzeloz2022-01-11I termin otwarcia ofert39
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2022-01-18II termin otwarcia ofert7
5Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2022-02-2235
6Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2022-03-1824
7Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2023-05-23STEŚ + DŚU na odcinku Kraków - Myślenice link431
8Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2023-07-3169
9Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2023-10-04Transprojekt Gdański65
10Unieważnienie przetarguUniew2023-10-25Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy21
11Unieważnienie przetarguUniew2023-11-10Zamawiający nie dokonał ponownej oceny i badania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, ponieważ pozostałe oferty znacznie przewyższały kwotę jaką, Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. 16
12Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2023-11-22link12
13Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2023-12-28I termin otwarcia ofert36
14Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2024-03-14IVIA - 6 lat77
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-06-18

Oferty z dnia 2023-07-31:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Ivia S.A. Katowice16.7-bdbd
2Transprojekt Gdański sp. z o.o.26.6-bdbd
3Multiconsult Polska sp. z o.o.33.6-bdbd
4Sweco Polska sp. z o.o.
Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt sp. j
34.8-bdbd
5Voessing Polska sp. z o.o.40.2-bdbd