S7 Kiełpin - Warszawa Pn (Trasa AK)Długość: 12.0 km63429 [poj/24 h]29.8 mln zł2 [mln zl/km]
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaPRORealizacja 30 [msc]Zimy [msc]
Budżet w przetargu z 2018-09-04: 3,528 mln zł; Orientacyjna wartość zamówienia na ZiZ: 2 807,67506751 mln zł
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2007-01-18
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2009-05-06839
3Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2009-05-14Projekty budowlany, wykonawczy i materiały do ZnRID, termin realizacji: 2011-01-318
4Koncepcja programowa - przetargKP przet2009-07-15Opracowanie dokumentacji projektowej budowy północnego wylotu z Warszawy62
5Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2009-09-2370
6Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2009-10-30Wybór najkorzystniejszej oferty: Ayesa Polska sp z o.o. + Aqua y Estructuras S.A. (9,89 mln. zł)37
7DŚU ostatecznaDŚU ost2009-12-0940
8Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2011-01-31418
9DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2011-10-24266
10DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2016-08-03link1745
11Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2016-09-0634
12Zmiana terminuPrzeloz2016-10-06I termin na wydanie DŚU (zapowiedziany przez RDOŚ)30
13Zmiana terminuPrzeloz2017-05-31II termin na wydanie DŚU (zapowiedziany przez RDOŚ) - powod: konieczności uzupełnienia przez inwestora ROnŚ;
link
237
14Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-09-18Wystąpienie do PWIS o wydanie opinii
link
110
15Zmiana terminuPrzeloz2017-10-31III termin wydania DŚU
link
43
16Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-01-15link76
17Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-01-31IV termin wydania DŚU zapowiedziany przez RDOŚ - opóźnienie ze względu na konieczność zapewnienia możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją16
18Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-02-02link2
19Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-15Możliwość zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem DŚU
link
41
20DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2018-04-27Z rygorem natychmiastowej wykonalności
link
43
21DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2018-05-11Prezydent m. st. Warszawy14
22DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2018-05-17link6
23DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2018-06-11link25
24Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-07-13link32
25Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-09-04link
link
53
26Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2018-10-11I termin otwarcia ofert37
27Zmiana terminuPrzeloz2018-10-31Zapowiedziany termin rozpatrzenia odwołań przez GDOŚ20
28Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2018-12-13Transprojekt Gdański
link
43
29Rezygnacja z podpisaniaRezyg2019-01-1533
30Unieważnienie przetarguUniew2019-01-17link2
31Koncepcja programowa - przetargKP przet2019-01-30link ;
nr postępowania link 100007
13
32Zmiana terminuPrzeloz2019-01-31Kolejny termin zakończenia postępowania odwoławczego od DŚU
link
1
33Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2019-02-08link8
34Zmiana terminuPrzeloz2019-02-08Termin zakończenia postępowania odwoławczego od DŚU
link
0
35Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2019-03-12I termin otwarcia ofert32
36Zmiana terminuPrzeloz2019-04-15Kolejny termin zakończenia postępowania odwoławczego od DŚU
link
34
37Zmiana terminuPrzeloz2019-07-12Kolejny termin zakończenia postępowania odwoławczego od DŚU z powodu skomplikowania sprawy
link
88
38Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2019-07-23Value Engineering sp. z o.o. link11
39Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2019-09-18link termin realizacji: 12 msc.57
40Zmiana terminuPrzeloz2019-10-15rozpatrzenia odwołań od DŚU zapowiedzianego wcześniej przez GDOŚ 27
41ZawiadomienieZawiadom2019-10-22GDOŚ o nowym terminie rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
7
42ZawiadomienieZawiadom2020-02-19GDOŚ o zmianie terminu rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
120
43Zmiana terminuPrzeloz2020-02-20Zapowiedziany przed GDOŚ, kolejny niedotrzymany termin rozpatrzenia odwołań od DŚU1
44Zmiana terminuPrzeloz2020-06-22Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU123
45ZawiadomienieZawiadom2020-06-24GDOŚ o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia odwołania od DŚU z powodu skomplikowanego charakteru sprawy
2
46Zmiana terminuPrzeloz2020-10-26Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU124
47Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2020-11-17link22
48ZawiadomienieZawiadom2021-01-28Obwieszczenie GDOŚ, przedłużenie o 3 miesiące z powodu "skomplikowanego charakteru sprawy"
link
72
49Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2021-01-291
50Zmiana terminuPrzeloz2021-01-29Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
0
51Zmiana terminuPrzeloz2021-04-30Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU91
52ZawiadomienieZawiadom2021-05-10O zmianie terminu roztrzygnięcia odwołań od DŚU z 30 IV na 30 VII, z powodu skomplikowanego charakteru sprawy
link
10
53Zmiana terminuPrzeloz2021-07-30Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU, konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, wezwanie inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia RoOnŚ81
54ZawiadomienieZawiadom2021-10-11GDOŚ - możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem i nowy termin rozpatrzenia odwołań
link
73
55Zmiana terminuPrzeloz2021-10-18zapowiedziany, niedotrzymany termin rozpatrzenia odwołań od DŚY
link
7
56Zmiana terminuPrzeloz2021-10-29Rozpatrzenia odwołań od DŚU11
57ZawiadomienieZawiadom2021-11-03GDOŚ - umorzenie względem osób niebędących stronami
link
5
58ZawiadomienieZawiadom2021-11-04GDOŚ: umorzenie względem jednej z nie-stron link1
59ZawiadomienieZawiadom2021-11-05GDOŚ: odmowa wstrzymania natychmiastowej wykonalności DŚU
link
1
60ZawiadomienieZawiadom2021-11-09GDOŚ - uchybienie terminu do wniesienia odwołań: link4
61DŚU ostatecznaDŚU ost2021-11-10GDOŚ - uchylił w części, umorzył w tym zakresie postępowanie RDOŚ i w tym zakresie orzekł co do istoty, a w pozostałym zakresie utrzymał decyzję z 2018-04-27 link1
62Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2022-01-04Skarga na decyzję z 2021-11-10 link55
63ZawiadomienieZawiadom2022-01-26GDOŚ: Umorzenie postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji z 2018-04-27 link22
64ZawiadomienieZawiadom2022-03-22GDOŚ: Przekazanie do WSA skargi na decyzję z 2021-10-27 umarzającej postępowanie odw. od DŚU z 2018-04-27 wobec podmiotów niebędących stronami
link
55
65Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2022-04-09w Warszawie skargi na decyzję z 2021-11-04 umarzającej postępowanie odwoławcze wobec podmiotu niebędącego stroną postępowania link18
66Rozpatrzenie skargiRozpSka2022-09-06Odrzucenie skarg: link150
67Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2023-10-18link link407
68OdwołanieOdwola2023-10-27Transprojekt Gdański - na warunki przetargu9
69Zmiana terminuPrzeloz2023-11-20I termin otwarcia ofert na projekt24
70Zmiana terminuPrzeloz2023-12-11II termin otwarcia ofert21
71Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2023-12-22III termin otwarcia ofert11
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-06-18

Oferty z dnia 2018-10-11:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1TPF Getinsa Euroestudios S.L.3.4-bdbd
2Multiconsult Polska sp. z o.o.3.4-bdbd
3Value Engineering sp. z o.o.4.2-bdbd
4Promost Consulting sp. z o.o. sp.k5.6-bdbd
5Transprojekt Warszawa sp. z o.o.5.7-bdbd
6Mosty Katowice6.8-bdbd
7Ivia S.A. Katowice6.9-bdbd
8Transprojekt Gdański sp. z o.o.7-bdbd
9Egis Poland sp. z o.o.
HGC Polgeol S.A.
8.6-bdbd
10Schuessler-Plan Inżynierzy sp. z o.o.8.6-bdbd
11JPL Projects sp. z o.o.9.5-bdbd
Oferty z dnia 2019-03-12:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Value Engineering sp. z o.o.4.1-bdbd
2Transprojekt Warszawa sp. z o.o.4.5-bdbd
3MPRB sp. z o.o.
MP-Mosty sp. z o.o
5.3-bdbd
4Egis Poland sp. z o.o.
HGC Polgeol S.A.
5.4-bdbd
5WYG International sp. z o.o.5.4-bdbd
6S.T.I. Polska Sp. z o.o.5.5-bdbd
7Ivia S.A. Katowice5.9-bdbd
8Complex Projekt sp. z o.o.
Firma Projektowa Wanecki sp. z o.o.
6.2-bdbd
9Transprojekt Gdański sp. z o.o.7.3-bdbd
10Mosty Katowice7.4-bdbd
11Multiconsult Polska sp. z o.o.7.8-bdbd
12Europrojekt Gdańsk8.9-bdbd
Oferty z dnia 2023-12-22:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Ivia S.A. Katowice20.5-bdbd
2Mosty Gdańsk sp. z o.o.26.4-bdbd
3Arcadis sp. z o.o.
E&C sp. z o.o.
34.1114.3bdbd
4Multiconsult Polska sp. z o.o.34.3115.0bdbd
5Egis Poland sp. z o.o.40134.0bdbd
6Transprojekt Gdański sp. z o.o.
Transprojekt Warszawa sp. z o.o.
44.3148.5bdbd
7Lafrentz Polska sp. z o.o 46.6156.1bdbd
8Voessing Polska sp. z o.o.53.6179.7bdbd