S7 Kiełpin - Warszawa Pn (Trasa AK)Długość: 12 km52466 [poj/24 h] mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaRealizacja 12 [msc]Zimy [msc]

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2007-01-18
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2009-05-06838
3Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2009-05-14Projekty budowlany, wykonawczy i materiały do ZnRID, termin realizacji: 2011-01-318
4Koncepcja programowa - przetargKP przet2009-07-15Opracowanie dokumentacji projektowej budowy północnego wylotu z Warszawy62
5Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2009-09-2370
6Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2009-10-30Wybór najkorzystniejszej oferty: Ayesa Polska sp z o.o. + Aqua y Estructuras S.A. (9,89 mln. zł)37
7DŚU ostatecznaDŚU ost2009-12-0940
8Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2011-01-31418
9DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2011-10-24265
10DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2016-08-031745
11Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2016-09-0634
12Zmiana terminuPrzeloz2016-10-06I termin na wydanie DŚU (zapowiedziany przez RDOŚ)30
13Zmiana terminuPrzeloz2017-05-31II termin na wydanie DŚU (zapowiedziany przez RDOŚ) - powod: konieczności uzupełnienia przez inwestora ROnŚ;
link
237
14Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-09-18Wystąpienie do PWIS o wydanie opinii
link
110
15Zmiana terminuPrzeloz2017-10-31III termin wydania DŚU
link
43
16Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-01-15link76
17Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-01-31IV termin wydania DŚU zapowiedziany przez RDOŚ - opóźnienie ze względu na konieczność zapewnienia możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją16
18Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-02-02link2
19Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-03-15Możliwość zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem DŚU
link
41
20DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2018-04-27link42
21DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2018-05-11Prezydent m. st. Warszawy14
22DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2018-05-17link6
23DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2018-06-11link25
24Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2018-07-13link32
25Koncepcja programowa - przetargKP przet2018-09-04link53
26Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2018-10-11I termin otwarcia ofert37
27DŚU ostatecznaDŚU ost2018-10-31Zapowiedziany termin rozpatrzenia odwołań przez GDOŚ20
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2018-09-18