S7 Płońsk Pd (Siedlin) - ZałuskiDługość: 12.8 km29129 [poj/24 h]636 mln zł50 [mln zl/km]
województwo: mazowieckieoddział: OlsztynZiZRealizacja 48 [msc]Zimy 12 [msc]
KP dla odc. Płońsk - Czosnów
Strona nadzoru
Stan na dzieńZaawansowanie [%]
FinansoweRzeczoweCzasowe
bez odliczania zim
planowanerzeczywisteplanowanerzeczywiste
2024-04-3049.0440.1671.57
2024-03-3147.7837.1569.93
2024-02-2946.5234.6968.23
2024-01-3144.9833.666.64
2023-12-3144.333.664.94
2023-11-3041.432.563.25
2023-10-3139.1227.1561.6
2023-09-3033.6626.4359.91
2023-08-3133.6633.6658.26
2023-07-3127.3231.0356.56
2023-06-3027.3226.2254.87
2023-05-3117.2217.2253.22
2023-04-3016.3516.3551.53
2023-03-3116.1416.1449.88
2023-02-2814.7914.8148.19
2021-12-295.6724.86
2020-10-020.05

Wykres postępu robót i zaawansowania finansowego odcinka

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2010-07-09
2DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2011-06-15341
3DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2012-01-24Oddalenie skargi GDDKiA do WSA223
4Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2012-06-18w sprawie nowej DŚU146
5Postanowienie RDOŚPOOŚ2012-08-14Zawieszenie postępowania na wniosek GDDKiA w związku ze stwierdzenie przez RDOŚ braków w raporcie oddziaływania na środowisko57
6Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2012-08-2410
7Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2012-11-14Budżet: 0,9 mln zł82
8Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2013-01-03link50
9Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2014-12-30Wg SIWZ, brak informacji potwierdzającej726
10Postanowienie RDOŚPOOŚ2015-01-09Odwieszenie i jednoczesne umorzenie postępowania w sprawie wydania DŚU10
11Zmiana terminuPrzeloz2015-04-30wydania DŚU ze względu na konieczność uzupełnieninia ROnŚ przez inwestora111
12Zmiana terminuPrzeloz2015-08-10wydania DŚU ze względu na konieczność wystąpienia RDOŚ do Państwowej Inspekcji Sanitarnej102
13Zmiana terminuPrzeloz2015-11-30wydania DŚU z konieczności zapewnienia stronom możliwości wypowiedzenia się112
14Zmiana terminuPrzeloz2016-02-05wydania DŚU z konieczności oczekiwania na otrzymanie zwrotów obwieszczeń67
15DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-02-2924
16DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2016-03-16Wojt gminy Załuski16
17DŚU ostatecznaDŚU ost2017-02-24link345
18Koncepcja programowa - przetargKP przet2017-10-17Elementy KP
link
235
19Zmiana terminuPrzeloz2017-11-27I termin otwarcia ofert41
20Zmiana terminuPrzeloz2017-11-29II termin otwarcia ofert2
21Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2017-12-01III termin otwarcia ofert2
22Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2018-01-0434
23Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2018-01-2521
24Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2019-01-25365
25Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-08-05Odc. 1: Płońsk Pd (Siedlin) - Załuski {12,9 km}
link
132466 link
192
26Zmiana terminuPrzeloz2019-09-06I termin otwarcia ofert dla odc. 132
27Zmiana terminuPrzeloz2019-10-10II termin otwarcia ofert dla odc. 134
28Zmiana terminuPrzeloz2019-10-17III termin otwarcia ofert dla odc. 17
29Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2019-11-21IV termin otwarcia ofert35
30OdwołanieOdwola2020-02-27Todini & co.98
31Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2020-03-12Oddalone14
32Ocena najkorzystniejszej ofertyOcena of2020-07-06link116
33OdwołanieOdwola2020-07-16od wyboru firmy Aldesa,
link
10
34Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2020-08-25dwóch od wyboru Aldesy40
35Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2020-08-27złożonych przez konsorcja: 1. Todini Central Asia; 2. Stecol Corp. - odwołanie oddalone2
36Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcieUZPStart2020-08-281
37Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynikUZPWynik2020-09-17Brak naruszeń20
38Podpisanie umowy na roz/budowę do 2x3Podp_roz2020-10-0114
39ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2021-07-20link292
40ZawiadomienieZawiadom2022-01-17GDOŚ - wszczęcie postępowania w spr. odwołań od decyzji z 2017-02-24181
41ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanieZnRID ws2022-02-15link29
42ZawiadomienieZawiadom2022-03-04GDOŚ - odmowa stwierdzenia nieważności ostateczności DŚU z 2017-02-24
link
17
43ZawiadomienieZawiadom2022-04-06GDOŚ: wpłynięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie spr. zakończonej decyzją z 2022-03-04; link33
44ZawiadomienieZawiadom2022-05-27GDOŚ - utrzymanie decyzji z 2022-03-0451
45ZawiadomienieZawiadom2022-11-23Możliwość udziału społeczeństwa link180
46Postanowienie RDOŚPOOŚ2023-02-07Uzgodnienie warunków realizacji link76
47Postanowienie wojewodyPostaWoj2023-02-13Nałożenie na inwestora obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości i usterek w projekcie budowlanym link6
48Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2023-05-02link78
49Przekazanie placu budowyPrzekTer2023-05-119
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2024-05-19

Oferty z dnia 2017-10-17:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)2.1-12bd
2Mosty Katowice2.7-12bd
3S.T.I. Polska Sp. z o.o.
PPprojekt Sp. z o.o.
3.1-12bd
4Transprojekt Gdański sp. z o.o.3.2-12bd
5Multiconsult Polska sp. z o.o.3.5-12bd
6Schuessler-Plan Inżynierzy sp. z o.o.3.7-12bd
7Transprojekt Warszawa sp. z o.o.4.1-12bd
8Egis Poland sp. z o.o.4.1-12bd
9Trakt sp. z o.o. Sp. k.4.1-12bd
10Lafrentz Polska sp. z o.o 4.8-12bd
Oferty z dnia 2019-11-21:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Todini Costruzioni Generali
Fabe Polska sp. z o.o.
SP Sine Midas Stroy sp z o.o.
538.884.7bdbd
2Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
Aldesa Construcciones S.A.
548.686.3bdbd
3China Road and Bridge Corp.59192.9bdbd
4Stecol Corporation693.3109.0bdbd
5Strabag Sp. z o.o.716.8112.7bdbd
6PUT Intercor718.9113.0bdbd
7Metrostav Polska S.A.
Metrostav a.s
732.1115.1bdbd
8Polaqua sp. z o.o.733.6115.3bdbd
9Budimex S.A.794.1124.9bdbd
10Mostostal Warszawa S.A.797.7125.4bdbd
11PORR S.A.846.6133.1bdbd