S1  Mysłowice (Kosztowy) - BieruńDługość: 10 km521.9 mln zł52 [mln zl/km]
województwo: śląskieoddział: KatowiceZiZRealizacja 33 [msc]Zimy 9 [msc]
Budżet z 2020-02-14: 767.703146 mln zł
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2011-06-13
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2011-08-08Budżet 0,76 mln zł56
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2011-10-28Termin realizacji - 14 miesięcy81
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2013-02-28489
5DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-06-12833
6Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2015-06-18link6
7Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na ŚrodowiskoPonOOŚ2016-03-30Uzupełnienie wniosku przez inwestora286
8Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2016-04-2122
9Postanowienie RDOŚPOOŚ2016-05-25W sprawie *pierwotnej* OonŚ przed uzyskaniem DŚU34
10DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-06-30link36
11DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2016-07-15link15
12DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-12-21Rygor natychmiastowej wykonalności
link
159
13Zmiana terminuPrzeloz2017-03-31rozpatrzenia odwołań od DŚU99
14Zmiana terminuPrzeloz2017-05-31rozpatrzenia odwołań od DŚU61
15Koncepcja programowa - przetargKP przet2017-06-09Termin realizacji 21 miesięcy9
16Zmiana terminuPrzeloz2017-07-20Otwarcia ofert na Koncepcję Programową41
17Zmiana terminuPrzeloz2017-07-31rozpatrzenia odwołań od DŚU11
18Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2017-08-077
19Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-09-20o wpłynięcu pisma GDOŚ wzywające do wyjaśnień szeregu zagadnień związanych z oddziaływaniem drogi na środowisko i jego ochroną. Wyjaśnienia są w trakcie opracowywania, nie jest określony termin rozpatrzenia odwołań.44
20Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2017-10-13Wybór firmy Multiconsult23
21OdwołanieOdwola2017-11-03Ivia S.A. Katowice od wyboru na wykonawcę KP firmy Multiconsult21
22Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2017-11-06Odwołanie firmy IVIA S.A. Katowice oddalone3
23Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2017-11-2216
24Zmiana terminuPrzeloz2018-02-15rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
85
25Zmiana terminuPrzeloz2018-04-30rozpatrzenia odwołań przez GDOŚ
link
73
26WniosekWniosek2018-11-15o zmianę rozp. Dyrektora RZGW w Gliwicach z 2017-07-27 w spr. ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Dankowicach199
27Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2018-12-13Pierwotny termin 2018-10-22, zmieniony aneksem do umowy28
28Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-01-04GDOŚ - nowy termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
22
29Zmiana terminuPrzeloz2019-03-01link56
30Zmiana terminuPrzeloz2019-05-10rozpatrzenia odwołań od DŚU69
31ZawiadomienieZawiadom2019-05-17GDOŚ o przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ z 2016-06-30
link
7
32Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2019-05-23Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy od 27 V do 17 VI
link
6
33Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-06-2533
34Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2019-07-11Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Mysłowice – Lędziny
link
16
35Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-10-0990
36Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-10-11link
link
2
37Zmiana terminuPrzeloz2019-10-17rozpatrzenia przez GDOŚ odwołań od DŚU
link
6
38Zmiana terminuPrzeloz2019-12-13Kolejny (po 30 VII) termin rozpatrzenia odwołań od DŚU57
39Zmiana terminuPrzeloz2020-01-21I termin otwarcia ofert39
40Zmiana terminuPrzeloz2020-01-31Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
10
41Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-02-14II termin otwarcia ofert14
42Zmiana terminuPrzeloz2020-03-13Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
28
43ZawiadomienieZawiadom2020-03-31o zmianie terminu rozpatrzenia odwołań od DSU
link
17
44Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2020-04-10DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51 - częściowe uchylenie, orzeknięcie w tym zakresie i podtrzymanie w pozostałym decyzji z 2016-06-3010
45DŚU ostatecznaDŚU ost2020-04-2212
46Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2020-06-20skargi z 2020-04-10 na decyzję GDOŚ z 2020-03-31
link
59
47OdwołanieOdwola2020-08-31złożone przez China State Construction Engenering Consortium na skutek odrzucenia oferty przez GDDKiA
link
72
48Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2020-09-25Posiedzenie KIO25
49Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2020-09-30Odwołanie uwzględnione5
50Skarga do Sądu OkręgowegoSkarga2020-10-28GDDKiA zaskarżyła orzeczenie KIO do sądu okręgowego28
51Rozpatrzenie skargiRozpSka2021-02-18Zaskarżenie oddalone113
52Unieważnienie przetarguUniew2021-02-224
53NegocjacjeNegocj2021-04-06Zamówienie z wolnej ręki - odc. 1/A od km 10+000 do km 12+865 wraz z obwodnicą Bierunia
link
42
54OdwołanieOdwola2021-04-16złożone przez Strabag na naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; Sygnatura sprawy: KIO 1153/2110
55Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-05-17Odwołanie uwzględnione31
56Unieważnienie przetarguUniew2021-05-214
57Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2021-06-17link link27
58OdwołanieOdwola2021-06-28złożone przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa; sygnatura KIO 1908/2111
59Zmiana terminuPrzeloz2021-07-21I termin otwarcia ofert23
60Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-07-23Sygnatura KIO: 1908/21, postępowanie umorzone2
61Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2021-08-20II termin otwarcia ofert28
62OdwołanieOdwola2021-09-09KIO: 2665/2120
63Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-09-27Posiedzenie KIO18
64Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-09-29Odwołanie oddalone2
65Ocena najkorzystniejszej ofertyOcena of2021-10-28Budimex link29
66Wybór wykonawcyWybór2021-11-19link22
67Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcieUZPStart2021-11-256
68OdwołanieOdwola2021-11-29KIO 3467/21: link4
69Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-12-09Posiedzenie KIO10
70Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-12-13Oddalone4
71Unieważnienie wyboruUniewWyb2021-12-15link2
72Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2022-04-21link126
73Ponowny wybór najkorzystniejszej ofertyPonWyb2022-05-11link20
74Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynikUZPWynik2022-06-28link48
75Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2022-07-046
76ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2022-07-05link1
77Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2022-07-14link9
78ZawiadomienieZawiadom2022-08-22GDOŚ - możliwość zapoznania się z mat. odwoławczymi od DŚU z 2016-06-30 link39
79Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2022-10-03Rozpatrzenie odwołań od DŚU link42
80Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2022-12-16...skargi Stowarzyszenia Towarzystwo na rzecz Ziemi z 9 listopada 2022 r. na decyzję GDOŚ z 2022-10-03 link74
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2023-02-08

Oferty z dnia 2011-06-13:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne sp. z o.o.
KV Consultores de Ingenieria, Proyectos y Obras s.l. ES
0.8-bdbd
2Trakt sp. z o.o.0.9-bdbd
3WBP Zabrze sp. z o.o.
PxM Projekt-Południe sp. z o.o.
1.1-bdbd
4Arcadis sp. z o.o.1.1-bdbd
5Tebodin Poland sp. z o.o.1.3-bdbd
6Egis Poland sp. z o.o.
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
1.8-bdbd
7Scott Wilson sp. z o.o.2-bdbd
8Transprojekt Gdański sp. z o.o.2.3-bdbd
9SWECO Infraprojekt sp. z o.o.2.7-bdbd
Oferty z dnia 2017-06-09:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
10Multiconsult Polska sp. z o.o.5.7-bdbd
11Ivia S.A. Katowice8.2-bdbd
12Egis Poland sp. z o.o.8.9-bdbd
13TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)
TPF Getinsa Euroestudios S.L.
9-bdbd
14Trakt sp. z o.o.9.8-bdbd
15Complex Projekt sp. z o.o.11.9-bdbd
16Transprojekt Warszawa sp. z o.o.13.1-bdbd
17MP-Mosty sp. z o.o
MPRB sp. z o.o.
MP sp. z o.o., sp. k.
13.4-bdbd
18Mosty Katowice17-bdbd
Oferty z dnia 2020-02-14:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
19China State Construction Engineering Corporation Limited 752.1-bdbd
20Metrostav Polska S.A.
Metrostav a.s
787.4-bdbd
21Mota Engil Central Europe S.A.
PORR S.A.
790-bdbd
22PUT Intercor799.7-bdbd
23Budimex S.A.813.4-bdbd
24Mostostal Warszawa S.A.818.8-bdbd
25Mirbud S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
843.5-bdbd
26Polaqua sp. z o.o.850.5-bdbd
27Strabag Sp. z o.o.885.9-bdbd
Oferty z dnia 2021-08-20:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
28Polaqua sp. z o.o.465.5-bdbd
29Budimex S.A.489.2-bdbd
30Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.490.7-bdbd
31Metrostav Polska S.A.
Metrostav a.s
499.4-bdbd
32PUT Intercor510.5-bdbd
33NDI S.A.
SP Sine Midas Stroy sp z o.o.
518.8-bdbd
34Mota Engil Central Europe S.A.
PORR S.A.
547-bdbd
35Mirbud S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
547.8-bdbd
36Rubau Polska Sp. z o.o.563.7-bdbd
37Mostostal Warszawa S.A.
Acciona Construccion S.A.
596.3-bdbd