S1  Mysłowice (Kosztowy) - Oświęcim PnDługość: 12.9 km767.7 mln zł60 [mln zl/km]
województwo: śląskieoddział: KatowiceZiZRealizacja 36 [msc]Zimy 9 [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2011-06-13
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2011-08-08Budżet 0,76 mln zł56
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2011-10-28Termin realizacji - 14 miesięcy81
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2013-02-28489
5DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-06-12833
6Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2015-06-18link6
7Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na ŚrodowiskoPonOOŚ2016-03-30Uzupełnienie wniosku przez inwestora286
8Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2016-04-2122
9Postanowienie RDOŚPOOŚ2016-05-25W sprawie *pierwotnej* OonŚ przed uzyskaniem DŚU34
10DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-06-30link36
11DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2016-07-15link15
12DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-12-21Rygor natychmiastowej wykonalności
link
159
13Zmiana terminuPrzeloz2017-03-31rozpatrzenia odwołań od DŚU99
14Zmiana terminuPrzeloz2017-05-31rozpatrzenia odwołań od DŚU61
15Koncepcja programowa - przetargKP przet2017-06-09Termin realizacji 21 miesięcy9
16Zmiana terminuPrzeloz2017-07-20Otwarcia ofert na Koncepcję Programową41
17Zmiana terminuPrzeloz2017-07-31rozpatrzenia odwołań od DŚU11
18Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2017-08-077
19Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-09-20o wpłynięcu pisma GDOŚ wzywające do wyjaśnień szeregu zagadnień związanych z oddziaływaniem drogi na środowisko i jego ochroną. Wyjaśnienia są w trakcie opracowywania, nie jest określony termin rozpatrzenia odwołań.44
20Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2017-10-13Wybór firmy Multiconsult23
21OdwołanieOdwola2017-11-03Ivia S.A. Katowice od wyboru na wykonawcę KP firmy Multiconsult21
22Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2017-11-06Odwołanie firmy IVIA S.A. Katowice oddalone3
23Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2017-11-2216
24Zmiana terminuPrzeloz2018-02-15rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
85
25Zmiana terminuPrzeloz2018-04-30rozpatrzenia odwołań przez GDOŚ
link
73
26WniosekWniosek2018-11-15o zmianę rozp. Dyrektora RZGW w Gliwicach z 2017-07-27 w spr. ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Dankowicach199
27Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2018-12-13Pierwotny termin 2018-10-22, zmieniony aneksem do umowy28
28Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-01-04GDOŚ - nowy termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
22
29Zmiana terminuPrzeloz2019-03-01link56
30Zmiana terminuPrzeloz2019-05-10rozpatrzenia odwołań od DŚU69
31ZawiadomienieZawiadom2019-05-17GDOŚ o przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ z 2016-06-30
link
7
32Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2019-05-23Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy od 27 V do 17 VI
link
6
33Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-06-2533
34Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2019-07-11Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Mysłowice – Lędziny
link
16
35Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-10-0990
36Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-10-11link
link
2
37Zmiana terminuPrzeloz2019-10-17rozpatrzenia przez GDOŚ odwołań od DŚU
link
6
38Zmiana terminuPrzeloz2019-12-13Kolejny (po 30 VII) termin rozpatrzenia odwołań od DŚU57
39Zmiana terminuPrzeloz2020-01-21I termin otwarcia ofert39
40Zmiana terminuPrzeloz2020-01-31Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
10
41Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-02-14II termin otwarcia ofert14
42Zmiana terminuPrzeloz2020-03-13Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
28
43ZawiadomienieZawiadom2020-03-31o zmianie terminu rozpatrzenia odwołań od DSU
link
17
44DŚU ostatecznaDŚU ost2020-04-2222
45Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2020-06-20skargi z 2020-04-10 na decyzję GDOŚ z 2020-03-31
link
59
46OdwołanieOdwola2020-08-31złożone przez China State Construction Engenering Consortium na skutek odrzucenia oferty przez GDDKiA
link
72
47Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2020-09-25Posiedzenie KIO25
48Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2020-09-30Odwołanie uwzględnione5
49Skarga do Sądu OkręgowegoSkarga2020-10-28GDDKiA zaskarżyła orzeczenie KIO do sądu okręgowego28
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2020-12-05

Oferty z dnia 2011-06-13:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne sp. z o.o.
KV Consultores de Ingenieria, Proyectos y Obras s.l. ES
0.8-bdbd
2Trakt sp. z o.o.0.9-bdbd
3WBP Zabrze sp. z o.o.
PxM Projekt-Południe sp. z o.o.
1.1-bdbd
4Arcadis sp. z o.o.1.1-bdbd
5Tebodin Poland sp. z o.o.1.3-bdbd
6Egis Poland sp. z o.o.
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
1.8-bdbd
7Scott Wilson sp. z o.o.2-bdbd
8Transprojekt Gdański sp. z o.o.2.3-bdbd
9SWECO Infraprojekt sp. z o.o.2.7-bdbd

Oferty z dnia 2017-06-09:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
10Multiconsult Polska sp. z o.o.5.7-bdbd
11Ivia S.A. Katowice8.2-bdbd
12Egis Poland sp. z o.o.8.9-bdbd
13TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)
TPF Getinsa Euroestudios S.L.
9-bdbd
14Trakt sp. z o.o.9.8-bdbd
15Complex Projekt sp. z o.o.11.9-bdbd
16Transprojekt Warszawa sp. z o.o.13.1-bdbd
17MP-Mosty sp. z o.o
MPRB sp. z o.o.
MP sp. z o.o., sp. k.
13.4-bdbd
18Mosty Katowice17-bdbd

Oferty z dnia 2020-02-14:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
19China State Construction Engineering Corporation Limited 752.198.0bdbd
20Metrostav Polska S.A.
Metrostav a.s
787.4102.6bdbd
21Mota Engil Central Europe S.A.
PORR S.A.
790102.9bdbd
22PUT Intercor799.7104.2bdbd
23Budimex S.A.813.4106.0bdbd
24Mostostal Warszawa S.A.818.8106.7bdbd
25Mirbud S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
843.5109.9bdbd
26Polaqua sp. z o.o.850.5110.8bdbd
27Strabag Sp. z o.o.885.9115.4bdbd