S1 Mysłowice (Kosztowy) - Bielsko-Biała Pn-W (Suchy Potok)Długość: 39.7 km mln zł
województwo: śląskieoddział: KatowiceZiZRealizacja 36 [msc]Zimy 9 [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2011-06-13
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2011-08-08Budżet 0,76 mln zł56
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2011-10-28Termin realizacji - 14 miesięcy81
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2013-02-28489
5DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-06-12833
6Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2015-06-18link6
7Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na ŚrodowiskoPonOOŚ2016-03-30Uzupełnienie wniosku przez inwestora286
8Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2016-04-2122
9Postanowienie RDOŚPOOŚ2016-05-25W sprawie *pierwotnej* OonŚ przed uzyskaniem DŚU34
10DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-06-30link36
11DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2016-07-15link15
12DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-12-21Rygor natychmiastowej wykonalności
link
159
13Zmiana terminuPrzeloz2017-03-31rozpatrzenia odwołań od DŚU99
14Zmiana terminuPrzeloz2017-05-31rozpatrzenia odwołań od DŚU61
15Koncepcja programowa - przetargKP przet2017-06-09Termin realizacji 21 miesięcy9
16Zmiana terminuPrzeloz2017-07-20Otwarcia ofert na Koncepcję Programową41
17Zmiana terminuPrzeloz2017-07-31rozpatrzenia odwołań od DŚU11
18Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2017-08-077
19Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-09-20o wpłynięcu pisma GDOŚ wzywające do wyjaśnień szeregu zagadnień związanych z oddziaływaniem drogi na środowisko i jego ochroną. Wyjaśnienia są w trakcie opracowywania, nie jest określony termin rozpatrzenia odwołań.44
20Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2017-10-13Wybór firmy Multiconsult23
21OdwołanieOdwola2017-11-03Ivia S.A. Katowice od wyboru na wykonawcę KP firmy Multiconsult21
22Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2017-11-06Odwołanie firmy IVIA S.A. Katowice oddalone3
23Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2017-11-2216
24Zmiana terminuPrzeloz2018-02-15rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
85
25Zmiana terminuPrzeloz2018-04-30rozpatrzenia odwołań przez GDOŚ
link
73
26WniosekWniosek2018-11-15o zmianę rozp. Dyrektora RZGW w Gliwicach z 2017-07-27 w spr. ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Dankowicach199
27Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2018-12-13Pierwotny termin 2018-10-22, zmieniony aneksem do umowy28
28Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-01-04GDOŚ - nowy termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
22
29Zmiana terminuPrzeloz2019-03-01link56
30Zmiana terminuPrzeloz2019-05-10rozpatrzenia odwołań od DŚU69
31ZawiadomienieZawiadom2019-05-17GDOŚ o przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ z 2016-06-30
link
7
32Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2019-05-23Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy od 27 V do 17 VI
link
6
33Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-06-2533
34Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2019-07-11Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Mysłowice – Lędziny
link
16
35Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-10-0990
36Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-10-11 *Kosztowy* - Oświęcim (12.9 km)
link
link
2
37Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-10-11 *Oświęcim* - Dankowice (15.2 km)
link
link
0
38Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-10-14Dankowice - *Suchy Potok* (12 km) - oddział Kraków, 39 miesięcy na budowę
link
link Id 144589
3
39Zmiana terminuPrzeloz2019-10-17rozpatrzenia przez GDOŚ odwołań od DŚU
link
3
40Zmiana terminuPrzeloz2019-12-13Kolejny (po 30 VII) termin rozpatrzenia odwołań od DŚU57
41Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-12-30Oświęcim Płn. - Oświęcim Płd. 17
42Zmiana terminuPrzeloz2020-01-21I termin otwarcia dla odc. *Kosztowy* - Oświęcim Pn22
43Zmiana terminuPrzeloz2020-01-21I termin otwarcia ofert dla odc. *Oświęcim Pd* - Dankowice0
44Zmiana terminuPrzeloz2020-01-28I termin otwarcia ofert dla odc. Dankowice - *Suchy Potok*7
45DŚU ostatecznaDŚU ost2020-01-31Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
3
46Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-02-14II termin otwarcia dla odc. *Kosztowy* - Oświęcim Pn14
47Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-02-21II termin otwarcia ofert dla odc. *Oświęcim Pd* - Dankowice7
48Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-02-25II termin otwarcia ofert dla odc. Dankowice - *Suchy Potok*4
49Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-03-03I termin otwarcia ofert dla odc. Oświęcim Pn - Oświęcim Pd7
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2020-01-20

Oferty z dnia 2011-06-13:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne sp. z o.o.
KV Consultores de Ingenieria, Proyectos y Obras s.l. ES
0.8-bdbd
2Trakt sp. z o.o.0.9-bdbd
3WBP Zabrze sp. z o.o.
PxM Projekt-Południe sp. z o.o.
1.1-bdbd
4Arcadis sp. z o.o.1.1-bdbd
5Tebodin Poland sp. z o.o.1.3-bdbd
6Egis Poland sp. z o.o.
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
1.8-bdbd
7Scott Wilson sp. z o.o.2-bdbd
8Transprojekt Gdański sp. z o.o.2.3-bdbd
9SWECO Infraprojekt sp. z o.o.2.7-bdbd

Oferty z dnia 2017-06-09:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
10Multiconsult Polska sp. z o.o.5.7-bdbd
11Ivia S.A. Katowice8.2-bdbd
12Egis Poland sp. z o.o.8.9-bdbd
13TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)
TPF Getinsa Euroestudios S.L.
9-bdbd
14Trakt sp. z o.o.9.8-bdbd
15Complex Projekt sp. z o.o.11.9-bdbd
16Transprojekt Warszawa sp. z o.o.13.1-bdbd
17MP-Mosty sp. z o.o
MPRB sp. z o.o.
MP sp. z o.o., sp. k.
13.4-bdbd
18Mosty Katowice17-bdbd