S1  Mysłowice (Kosztowy) - BieruńDługość: 10 km521.9 mln zł52 [mln zl/km]
województwo: śląskieoddział: KatowiceZiZRealizacja 33 [msc]Zimy 9 [msc]
Budżet z 2020-02-14: 767.703146 mln zł


Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2011-06-13
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2011-08-08Budżet 0,76 mln zł56
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2011-10-28Termin realizacji - 14 miesięcy81
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2013-02-28489
5DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-06-12833
6Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2015-06-18link6
7Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na ŚrodowiskoPonOOŚ2016-03-30Uzupełnienie wniosku przez inwestora286
8Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2016-04-2122
9Postanowienie RDOŚPOOŚ2016-05-25W sprawie *pierwotnej* OonŚ przed uzyskaniem DŚU34
10DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-06-30link36
11DŚU - odwołania od decyzji lub jej zaskarżenieDSU_odwo2016-07-15link15
12DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2016-12-21Rygor natychmiastowej wykonalności
link
159
13Zmiana terminuPrzeloz2017-03-31rozpatrzenia odwołań od DŚU99
14Zmiana terminuPrzeloz2017-05-31rozpatrzenia odwołań od DŚU61
15Koncepcja programowa - przetargKP przet2017-06-09Termin realizacji 21 miesięcy9
16Zmiana terminuPrzeloz2017-07-20Otwarcia ofert na Koncepcję Programową41
17Zmiana terminuPrzeloz2017-07-31rozpatrzenia odwołań od DŚU11
18Koncepcja programowa - ofertyKP ofert2017-08-077
19Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-09-20o wpłynięcu pisma GDOŚ wzywające do wyjaśnień szeregu zagadnień związanych z oddziaływaniem drogi na środowisko i jego ochroną. Wyjaśnienia są w trakcie opracowywania, nie jest określony termin rozpatrzenia odwołań.44
20Koncepcja programowa - wybór wykonwacyKPwybor2017-10-13Wybór firmy Multiconsult23
21OdwołanieOdwola2017-11-03Ivia S.A. Katowice od wyboru na wykonawcę KP firmy Multiconsult21
22Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2017-11-06Odwołanie firmy IVIA S.A. Katowice oddalone3
23Koncepcja programowa - podpisanie umowy na opracowanieKP umowa2017-11-2216
24Zmiana terminuPrzeloz2018-02-15rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
85
25Zmiana terminuPrzeloz2018-04-30rozpatrzenia odwołań przez GDOŚ
link
73
26WniosekWniosek2018-11-15o zmianę rozp. Dyrektora RZGW w Gliwicach z 2017-07-27 w spr. ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Dankowicach199
27Koncepcja programowa - przekazanie zamawiającemuKP got2018-12-13Pierwotny termin 2018-10-22, zmieniony aneksem do umowy28
28Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2019-01-04GDOŚ - nowy termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
22
29Zmiana terminuPrzeloz2019-03-01link56
30Zmiana terminuPrzeloz2019-05-10rozpatrzenia odwołań od DŚU69
31ZawiadomienieZawiadom2019-05-17GDOŚ o przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ z 2016-06-30
link
7
32Postanowienie/obwieszczenie GDOŚGDOS2019-05-23Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy od 27 V do 17 VI
link
6
33Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-06-2533
34Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2019-07-11Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Mysłowice – Lędziny
link
16
35Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2019-10-0990
36Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-10-11link
link
2
37Zmiana terminuPrzeloz2019-10-17rozpatrzenia przez GDOŚ odwołań od DŚU
link
6
38Zmiana terminuPrzeloz2019-12-13Kolejny (po 30 VII) termin rozpatrzenia odwołań od DŚU57
39Zmiana terminuPrzeloz2020-01-21I termin otwarcia ofert39
40Zmiana terminuPrzeloz2020-01-31Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
10
41Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-02-14II termin otwarcia ofert14
42Zmiana terminuPrzeloz2020-03-13Kolejny termin rozpatrzenia odwołań od DŚU
link
28
43ZawiadomienieZawiadom2020-03-31o zmianie terminu rozpatrzenia odwołań od DSU
link
17
44DŚU ostatecznaDŚU ost2020-04-2222
45Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoPrzekWSA2020-06-20skargi z 2020-04-10 na decyzję GDOŚ z 2020-03-31
link
59
46OdwołanieOdwola2020-08-31złożone przez China State Construction Engenering Consortium na skutek odrzucenia oferty przez GDDKiA
link
72
47Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2020-09-25Posiedzenie KIO25
48Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2020-09-30Odwołanie uwzględnione5
49Skarga do Sądu OkręgowegoSkarga2020-10-28GDDKiA zaskarżyła orzeczenie KIO do sądu okręgowego28
50Rozpatrzenie skargiRozpSka2021-02-18Zaskarżenie oddalone113
51Unieważnienie przetarguUniew2021-02-224
52NegocjacjeNegocj2021-04-06Zamówienie z wolnej ręki - odc. 1/A od km 10+000 do km 12+865 wraz z obwodnicą Bierunia
link
42
53OdwołanieOdwola2021-04-16złożone przez Strabag na naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; Sygnatura sprawy: KIO 1153/2110
54Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-05-17Odwołanie uwzględnione31
55Unieważnienie przetarguUniew2021-05-214
56Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2021-06-17link link27
57OdwołanieOdwola2021-06-28złożone przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa; sygnatura KIO 1908/2111
58Zmiana terminuPrzeloz2021-07-21I termin otwarcia ofert23
59Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-07-23Sygnatura KIO: 1908/21, postępowanie umorzone2
60Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2021-08-20II termin otwarcia ofert28
61OdwołanieOdwola2021-09-09KIO: 2665/2120
62Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-09-27Posiedzenie KIO18
63Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-09-29Odwołanie oddalone2
64Ocena najkorzystniejszej ofertyOcena of2021-10-28Budimex link29
65Wybór wykonawcyWybór2021-11-19link22
66Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - rozpoczęcieUZPStart2021-11-256
67OdwołanieOdwola2021-11-29KIO 3467/21: link4
68Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-12-09Posiedzenie KIO10
69Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2021-12-13Oddalone4
70Unieważnienie wyboruUniewWyb2021-12-15link2
71Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2022-04-21link126
72Ponowny wybór najkorzystniejszej ofertyPonWyb2022-05-11link20
73Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych - wynikUZPWynik2022-06-28link48
74Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2022-07-046
75ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2022-07-05link1
76Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2022-07-14link9
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2022-08-13

Oferty z dnia 2011-06-13:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne sp. z o.o.
KV Consultores de Ingenieria, Proyectos y Obras s.l. ES
0.8-bdbd
2Trakt sp. z o.o.0.9-bdbd
3WBP Zabrze sp. z o.o.
PxM Projekt-Południe sp. z o.o.
1.1-bdbd
4Arcadis sp. z o.o.1.1-bdbd
5Tebodin Poland sp. z o.o.1.3-bdbd
6Egis Poland sp. z o.o.
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
1.8-bdbd
7Scott Wilson sp. z o.o.2-bdbd
8Transprojekt Gdański sp. z o.o.2.3-bdbd
9SWECO Infraprojekt sp. z o.o.2.7-bdbd
Oferty z dnia 2017-06-09:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
10Multiconsult Polska sp. z o.o.5.7-bdbd
11Ivia S.A. Katowice8.2-bdbd
12Egis Poland sp. z o.o.8.9-bdbd
13TPF sp. z o.o. (d. Getinsa)
TPF Getinsa Euroestudios S.L.
9-bdbd
14Trakt sp. z o.o.9.8-bdbd
15Complex Projekt sp. z o.o.11.9-bdbd
16Transprojekt Warszawa sp. z o.o.13.1-bdbd
17MP-Mosty sp. z o.o
MPRB sp. z o.o.
MP sp. z o.o., sp. k.
13.4-bdbd
18Mosty Katowice17-bdbd
Oferty z dnia 2020-02-14:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
19China State Construction Engineering Corporation Limited 752.1144.1bdbd
20Metrostav Polska S.A.
Metrostav a.s
787.4150.9bdbd
21Mota Engil Central Europe S.A.
PORR S.A.
790151.4bdbd
22PUT Intercor799.7153.2bdbd
23Budimex S.A.813.4155.9bdbd
24Mostostal Warszawa S.A.818.8156.9bdbd
25Mirbud S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
843.5161.6bdbd
26Polaqua sp. z o.o.850.5163.0bdbd
27Strabag Sp. z o.o.885.9169.8bdbd
Oferty z dnia 2021-08-20:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
28Polaqua sp. z o.o.465.589.2bdbd
29Budimex S.A.489.293.7bdbd
30Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.490.794.0bdbd
31Metrostav Polska S.A.
Metrostav a.s
499.495.7bdbd
32PUT Intercor510.597.8bdbd
33NDI S.A.
SP Sine Midas Stroy sp z o.o.
518.899.4bdbd
34Mota Engil Central Europe S.A.
PORR S.A.
547104.8bdbd
35Mirbud S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
547.8105.0bdbd
36Rubau Polska Sp. z o.o.563.7108.0bdbd
37Mostostal Warszawa S.A.
Acciona Construccion S.A.
596.3114.3bdbd