S17Ząbki/Zielonka - ZakrętDługość: 10.2 km mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaRealizacja [msc]Zimy [msc]

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2005-11-22
2DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2007-10-19Wariant WIIIA695
3DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2010-10-26WSA w Warszawie uchylił DSU dla odcinka węzeł Rembertów - węzeł Zakręt1103
4DŚU - unieważnienie, wycofanie lub wygaśnięcieDSU_unie2011-11-17RDOŚ na wniosek GDDKiA Warszawa wygasił DŚU na odcinku węzeł Drewnica - węzeł Zakręt387
5Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2014-07-14Przyjęcie STEŚ i określenie zakresu poprawek969
6DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2015-07-02353
7Zmiana terminuPrzeloz2015-07-31II termin wydania DŚU: 11 I 2016 r.
http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/39826/Obwieszczenie_RDOS_Warszawa_WOOS_II_4200_20_2015_TR.pdf
29
8Zmiana terminuPrzeloz2016-01-08III termin wydania DŚU: 29 IV 2016 r.
http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/49132/Obiweszczenie_RDOS_Warszawa_WOOS_II_4200_20_2015_TR_9.pdf
161
9Zmiana terminuPrzeloz2016-04-27IV termin wydania DŚU: 30 IX 2016 r.
http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/54491/Obwieszczenie_RDOS_Warszawa_WOOS_II_4200_20_2015_TR_12.pdf
109
10Zmiana terminuPrzeloz2016-09-30V termin wydania DŚU: 30 IV 2017 r.
http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/64009/Obwieszczenie_RDOS_Warszawa_WOOS_II_4200_20_2015_TR_16.pdf
156
11Zmiana terminuPrzeloz2016-12-13VI termin wydania DŚU: 30 IV 2017 r.
http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/68102/Obwieszczenie_RDOS_Warszawa_WOOS_II_4200_20_2015_TR_18.pdf
74
12Zmiana terminuPrzeloz2017-04-28VII termin wydania DŚU
http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/76572/Obwieszczenie_RDOS_Warszawa_%20WOOŚ-II.4200.20.2015.TR.21.pdf
135
13DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2017-12-29245
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2017-12-13