S17 węzeł Lubelska - Kołbiel Pn Długość: 15.2 km15744 [poj/24 h]483.3 mln zł32 [mln zl/km]
województwo: mazowieckieoddział: LublinZiZRealizacja 34 [msc]Zimy 6 [msc]
Stan na dzieńZaawansowanie [%]
FinansoweRzeczoweCzasowe
bez odliczania zim
planowanerzeczywisteplanowanerzeczywiste
2019-03-3146.9434.7260.7842.3195.2
2019-02-2879.9279.4157.5242.2192.65
2019-01-3142.7830.4455.6742.0190.35
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Przetarg ograniczony - ogłoszeniePrzOgIe2013-12-11Budowa
2Wnioski - termin składania wniosków o udział w II etapie przetarguWnioski2014-01-1535
3DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2014-09-17244
4Zaproszenie do przetargu ograniczonego - II etap przetarguZaprosz.2015-08-07324
5Zmiana terminuPrzeloz2015-09-17Otwarcia ofert41
6Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na ŚrodowiskoPonOOŚ2015-11-0246
7Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2015-11-097
8Wybór wykonawcyWybór2015-12-1031
9Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2016-01-2748
10ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2017-02-16link (patrz też 2016-07-20)386
11ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanieZnRID ws2017-06-054,049 km - 5,65 km108
12ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanieZnRID ws2017-06-055,65 km - 19,2 km0
13Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2017-06-2823
14Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-07-20Odc. 4+049 - 5+650 km - zmiana terminu wydania decyzji w sprawie POOnŚ
link
22
15Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-07-20Odc. 5+650 - 19+200 - zmiana terminu wydania decyzji w sprawie POOnŚ
link
0
16Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-09-29Część II: 5,65 - 19,2 km - zmiana terminu wydania POOnŚ ze względu na konieczność zapewnienia udziału społeczeństwa
link
71
17Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-11-20Część I: km 4+049 - 5+650; oczekiwanie na wyniki konsultacji społecznych
link
52
18Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2017-11-20Część II: km 5+650 - 19+200; oczekiwanie na wyniki konsultacji społecznych
Część I - km 4+049 - 5+650
0
19Postanowienie RDOŚPOOŚ2017-12-05Część I: 4,049 - 5,65 km
link
15
20Postanowienie RDOŚPOOŚ2017-12-05Część II: 5,65 - 19,2 km
link
0
21Postanowienie wojewodyPostaWoj2017-12-07Nałożenie na inwestora obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym w terminie 120 dni
link
2
22Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2018-02-134,049 km - 5,650 km68
23Postanowienie wojewodyPostaWoj2018-03-01Odc. 5,65 km - 19,2 km; zmiana obwieszczenia z 30-06-2017 r.(?)
link
16
24Przekazanie placu budowyPrzekTer2018-03-094,049 km - 5,650 km8
25Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2018-03-30Część II: 5,65 - 19,2 km
linkZezwolenie-Wojewody-na-kolejny-odcinek-drogi-ekspresowej-S17.html
20
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2019-09-18

Oferty z dnia 2015-11-09:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Strabag Sp. z o.o.
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
370.576.734120
2PORR S.A.378.678.334120
3Mirbud S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
394.381.634120
4Mota Engil Central Europe S.A.
Warbud S.A.
397.282.234120
5Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
Aldesa Construcciones S.A.
420.487.034120
6Budimex S.A.428.888.734120
7Polaqua sp. z o.o.
Dragados S.A.
428.988.734120