A1  Częstochowa Pn (Rząsawa) - Częstochowa Z Długość: 20.3 km48493 [poj/24 h]229.9 mln zł11 [mln zl/km]
województwo: śląskieoddział: KatowiceZiZRealizacja 5 [msc]Zimy [msc]
Budżet w przetargu z 2015-06-12: 885.7 mln zł
Stan na dzieńZaawansowanie [%]
FinansoweRzeczoweCzasowe
bez odliczania zim
planowanerzeczywisteplanowanerzeczywiste
2019-04-306847.87-174.81
2019-04-036649.78-192.56
2018-12-3148.84-253.64
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Decyzja o Ustaleniu LokalizacjiDUL2003-12-08
2Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2008-05-30Na odc. Łódź Pn - Pyrzowice (PPP)1634
3Podpisanie umowy na realizację zadania, niedotrzymanejPodpisZe2009-01-22Na odc. Łódź Pn - Pyrzowice (PPP)237
4DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2009-02-0211
5DŚU ostatecznaDŚU ost2009-05-0591
6Zerwanie lub wypowiedzenie umowyZerwanie2010-01-22Na odc. Łódź Pn - Pyrzowice (PPP)262
7Przetarg ograniczony - ogłoszeniePrzOgIe2014-03-051503
8Postanowienie RDOŚPOOŚ2014-03-072
9Wnioski - termin składania wniosków o udział w II etapie przetarguWnioski2014-04-0831
10Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2014-08-08122
11PrekwalifikacjaPrekwal2014-09-0528
12Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2015-06-12280
13Wybór wykonawcyWybór2015-07-2139
14Podpisanie umowy na realizację zadania, niedotrzymanejPodpisZe2015-10-1283
15Zerwanie lub wypowiedzenie umowyZerwanie2019-04-29Z powodu uchylania się wykonawcy od wznowienia prac1295
16NegocjacjeNegocj2019-05-08Z wybranymi firmami na przeprowadzenie prac zabezpieczających9
17OdwołanieOdwola2019-05-24Salini na nieuwzględnienie jej w negocjacjach16
18Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2019-05-31Odwołanie Salini odrzucone7
19Zmiana terminuPrzeloz2019-06-11Pierwotny termin składania ofert w negocjacjach11
20Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2019-06-13Aktualny termin składania ofert w negocjacjach2
21Wybór wykonawcyWybór2019-07-0522
22Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2019-07-24Prace zabezpieczające
link
19
23Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-08-02Kontynuacja robót w zakresie oddania do ruchu ciągu głównego autostrady9
24Zmiana terminuPrzeloz2019-09-03I termin otwarcia ofert32
25Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2019-09-06II termin otwarcia ofert - kontynuacja robót w zakresie oddania do ruchu ciągu głównego autostrady = brak ofert3
26Unieważnienie przetarguUniew2019-09-07Kontynuacja robót w zakresie oddania do ruchu ciągu głównego autostrady = z powodu braku ofert1
27Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-09-23Wykonanie barier ochronnych
link
16
28Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-09-23Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
link
0
29Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-09-23Wykonanie ogrodzenia
link
0
30Zmiana terminuPrzeloz2019-10-04I termin otwarcia ofert na wykonanie barier ochronnych11
31Zmiana terminuPrzeloz2019-10-04I termin otwarcia ofert na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego0
32Zmiana terminuPrzeloz2019-10-04I termin otwarcia ofert na wykonanie ogrodzenia0
33Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2019-10-14II termin otwarcia ofert na wykonanie barier ochronnych; budżet: 27,41617501 mln zł brutto 10
34Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2019-10-14II termin otwarcia ofert na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; budżet: 9,90367265 mln zł brutto0
35Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2019-10-14II termin otwarcia ofert na wykonanie ogrodzenia; budżet: 10,89083284 mln zł brutto0
36Wybór wykonawcyWybór2019-10-18ogrodzenia: Gramar sp. z o.o. 1,35656635 zł4
37Wybór wykonawcyWybór2019-10-21wykonanie barier ochronnych: PPUH PROWERK sp. z o.o. Kraków 14,45912970 mln PLN3
38Wybór wykonawcyWybór2019-10-22oznakowania poziomego i pionowego: GZD 22,82709866 mln zł1
39Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-10-28montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych6
40OdwołanieOdwola2019-11-05do KIO od wyboru wykonawcy barier ochronnych8
41Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2019-11-07wykonanie ogrodzenia2
42Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2019-11-08wykonanie oznakowania poziomego i pionowego1
43Rozstrzygnięcie odwołaniaRozstrzy2019-11-13wynik: odwołanie Saferoad oddalone5
44Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2019-11-14wykonanie barier ochronnych1
45Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2019-11-14montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych; budżet: 5.56397216 mln zł brutto0
46Wybór wykonawcyWybór2019-11-21montaż ekranów akustycznych: Flora Bis Sp. z o.o. Krzepice 3.04603719 mln zł7
47Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2019-11-26montaż ekranów akustycznych na odcinku drogowym5
48Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2019-12-03montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych7
49PrzejezdnośćPrzejezd2019-12-2320
50Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-01-08montaż ekranów akustycznych na odcinku drogowym; budżet: 20.89388 mln zł16
51Wybór wykonawcyWybór2020-01-21montaż ; Gomibud sp z o.o.
link
13
52Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2020-01-21wykonanie barier ochronnych0
53PrzejezdnośćPrzejezd2020-06-09Uruchomienie węzła Blachownia139
54Przetarg nieograniczony - ogłoszeniePrzNieOg2020-06-22Dokończenie budowy wiaduktu WA-352
link
13
55Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2020-07-28I termin otwarcia ofert na dokończenie budowy WA-35236
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2020-07-08

Oferty z dnia 2014-03-05:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Salini Polska sp. z o.o.
Salini Impregilo S.p.A.
Todini Costruzioni Generali
703.3305.9bd120
2Mota Engil Central Europe S.A.767.2333.7bd120
3PUT Intercor799.5347.8bd120
4Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Heilit+Woerner sp. z o.o.
Strabag Sp. z o.o.
830.2361.1bd120
5Astaldi S.p.A834.3362.9bd120
6Budimex S.A.847.9368.8bd120
7Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.
Aldesa Construcciones S.A.
879.2382.4bd120
8PBDiM ERBEDIM Piotrków Tryb.
Mirbud S.A.
899391.0bd120
9Obrascón Huarte Lain S.A.
OHL ŽS, a.s.
Connstrucciones Rubau S.A.
Rubau Polska Sp. z o.o.
973.4423.4bd120
10Polaqua sp. z o.o.
Dragados S.A.
976424.5bd120

Oferty z dnia 2019-06-13:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
11Strabag Sp. z o.o.
Budimex S.A.
Bud-pol
434.4189.0bdbd
12Lemar514.1223.6bdbd
13PUT Intercor677294.5bdbd