A18 Golnice - KrzyżowaDługość: 7.0 km10048 [poj/24 h] mln zł
województwo: dolnośląskieoddział: WrocławRealizacja [msc]Zimy [msc]
Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Oddanie do użytkuOddany1996-12-31
2Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przetargSTEŚ2009-10-09STEŚ na rozbudowę Golnice - Krzyżowa - Wrocław o trzecie pasy4664
3Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - ofertySTESofer2009-11-1840
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2010-01-0548
5Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - wybór ofertySTESwyb2010-12-10339
6Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2011-07-05206
7Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2019-03-25PB, PW, mat. przetarg., mat. do wniosku o DŚU i mat. do wniosku o ZnRID2820
8Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2019-04-29Otwarcie ofert, budżet: 0.827 mln zł, Najtańsza oferta: Sweco Engineering Sp. z o.o. - 0.983 mln zł
link
34
9Unieważnienie przetarguUniew2019-06-05link37
10Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2019-06-12link7
11Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2019-07-16II termin otwarcia ofert - budżet: 1 038 452,21 zł; najtańsza oferta: Sweco Engineering Sp. z o.o. 956 069,16 zł34
12Projekt - przetarg na opracowaniePrzetPro2019-10-16Podpisanie umowy na realizację do końca 2023 r.
link
92
13Wszczęcie postępowania przez RDOŚPOOŚ st2021-08-11link665
14Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-08-31Wystąpienie do PPIS oraz PGW Wody Polskie o zajęcie stanowiska co do konieczności przeprowadzenie OOnŚ20
15Obwieszczenie RDOŚOBWRDOS2021-11-26Zebranie całego mat. dow. w spr. wydania DŚU link87
16DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2021-12-3135
17Zezwolenie na Realizację Inwestycji DrogowejZnRID2023-03-21link445
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2023-12-07