A2Siedlce Z. (Gręzów) - Siedlce Pd.-W.Długość: 17.2 km11798 [poj/24 h] mln zł
województwo: mazowieckieoddział: WarszawaRealizacja [msc]Zimy [msc]

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - umowa na opracowanieSTEŚ um2007-11-21
2DŚU - wniosek o wydanie decyzjiDŚU zlo2009-02-23460
3Komisja Oceny Przygotowania InwestycjiKOPI2009-08-28Podstawowa dokumentacja techniczna i dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz do decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A-2 na odcinku Warszawa – Kukuryk185
4Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe - przekazane zamawiającemuSTEŚ go2009-11-2387
5DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2011-12-20757
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2017-12-12