S17Kołbiel Pn - Kołbiel PdDługość: 8.7 km18344 [poj/24 h]278.4 mln zł32 [mln zl/km]
województwo: mazowieckieoddział: LublinZiZRealizacja 34 [msc]Zimy 6 [msc]

Lp.DecyzjaDataUwagiZwłoka [dni]
1DŚU - Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU2010-11-22
2Przetarg Ograniczony - rozpoczęcie I etapuPrzOgIe2013-12-11Budowa1115
3Wnioski - termin składania wniosków o udział w II etapie przetarguWnioski2014-01-1535
4Zaproszenie do przetargu ograniczonego - II etap przetarguZaprosz.2015-07-23553
5Otwarcie ofert - rozstrzygnięcie przetarguOtwarcie2015-10-3099
6Wybór wykonawcyWybór2015-12-1041
7Podpisanie umowy na realizację zadaniaPodpis2016-01-2748
8Zespół Oceny Przygotowania InwestycjiZOPI2017-06-08Przekazano zamawiającemu projekt budowlany na posiedzenie ZOPI497
9Zespół Oceny Przygotowania InwestycjiZOPI2017-06-23Cel: ocena Projektu Budowlanego przygotowanego przez Wykonawcę15
10ZnRID - złożenie wniosku o wydanieZnRID_wn2017-07-1724
11ZnRID - wszczęcie postępowania o wydanieZnRID ws2017-09-1156
12Wniosek do RDOŚ o ponowną Ocenę Oddziaływania na ŚrodowiskoPonOOŚ2017-09-2716
13Postanowienie RDOŚ w sprawie ponownej OOnŚPOOŚ2018-01-31http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/92776/obwieszczenie_RDOS_Warszawa_WOO%C5%9A-II.4200.20.2017.MP.2.pdf126
Od wybranej (kliknięciem w kolumnie) daty:2017-12-13

Oferty z dnia 2015-10-30:
Lp.NazwaCena [mln. PLN]% budżetuCzas realizacji [msc.]Gwarancja [msc]
1Strabag Sp. z o.o.225.581.0bdbd